dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Olsztyn. Szkolenie "System SL2014 - rozliczanie i realizacja projektów UE 2014-2020"

SL2014 jest nowym systemem informatycznym służącym rozliczaniu projektów miękkich i twardych dofinansowanych z funduszy europejskich (wszystkie programy krajowe i regionalne). Zastąpił on tzw. Generatory Wniosków o Płatność. Jest to jedyne, najważniejsze narzędzie i dzięki jego sprawnej obsłudze projekt dofinansowany ze środków UE może być dobrze rozliczony i prowadzony bez ryzyka zwrotu dofinansowania i nałożenia korekt finansowych na podmiot.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): Mirosław Ciołek

2018-05-16, 08.45

Cena szkolenia trwającego 8h: 399 zł netto=brutto (Organizator jest ZW z VAT). Dla czytelników ngo.pl rabat 5%!

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnicy i uczestniczki będą wiedzieć:

– jak się sprawnie poruszać w systemie SL2014?

– kto jest upoważniony do pracy w systemie i jakie ma uprawnienia?

– do czego służą poszczególne zakładki w systemie SL2014?

– jak prowadzić korespondencję z opiekunem projektu, aby system był naszym sprzymierzeńcem?

– jakie są zmiany w zasadach kwalifikowalności wydatków, co pozwoli uniknąć korekt?

– jakie są zasady rozliczania projektów z wykorzystaniem systemu SL2014?

– jakie są nowe zasady składania wniosków o płatność w systemie SL2014?

– jak wnioskować o zaliczkę, a jak o refundację?

– jak przygotowywać, gromadzić, opisywać, przechowywać dokumenty w systemie?

– co to jest nowy harmonogram płatności, baza personelu, baza zamówień?

– co to jest projekt partnerski, co wypełnia Partner Wiodący, co wypełniają Partnerzy

– ciekawostka: co widzi i jak wygląda SL2014 z perspektywy opiekuna projektu

Szkolenie kierujemy do osób zarządzających, kierowników i pracowników, głównych księgowych/skarbników, pracowników administracji publicznej i samorządowej (koordynatorów, kierowników projektów, specjalistów ds. projektów, księgowych).

PROGRAM SZKOLENIA (8h)

Rejestracja

I Zagadnienia wstępne

– Uprawnienia poszczególnych użytkowników SL2014, upoważnienia

– Logowanie do systemu, przeglądarka internetowa, wtyczki, rozszerzenia, RAR/ZIP

– Platforma ePUAP

– Praca w systemie SL2014 krok po kroku

– Identyfikacja wniosku w systemie

II Wnioski o płatność w SL2014 – warsztat praktyczny

– Obsługa modułów wniosków o płatność (sprawdzanie poprawności, złożenie wniosku, weryfikacja podpisu wniosku, zapis wniosku, wydruk wniosku, edycja wniosku, usunięcie wniosku, ponowne złożenie wniosku, potwierdzenie dostarczenia wniosku)

– Obsługa modułu częściowego wniosku o płatność

– Procedura wycofania wniosku

– Weryfikacja Wniosku o Płatność przez opiekuna

– Pogłębiona weryfikacja dokumentów w ramach składanych przez beneficjentów wniosków o płatność

– Korekta/y wniosku o płatność

– Rozliczanie projektu partnerskiego, obowiązki Lidera i Partnerów

III Inne funkcje SL2014 – warsztat praktyczny

– Korespondencja i kontakt z opiekunem projektu

– Tworzenie i przesłanie harmonogramu płatności

– Monitorowanie uczestników projektu

– Zamówienia publiczne – analiza wytycznych i podstaw PZP

– Zamówienia publiczne – wprowadzanie informacji o rozstrzygnięciu postepowania przetargowego i zawarciu umowy z wykonawcą

– Obsługa modułu baza personelu

– Monitorowanie postępu realizacji projektu

– Zakładka Dokumenty

– Ciekawostka: system Sl2014 z perspektywy opiekuna projektu

IV Najczęściej popełniane błędy przez Beneficjentów

- Ćwiczenie umiejętności, testowanie wiedzy poznanej na szkoleniu

– Rozwiązywanie problemów w pracy z narzędziem

– Indywidualna praca trenera z zainteresowanymi uczestnikami/czkami

– Sesja pytań i odpowiedzi

Dyskusja i konsultacje z trenerem

Szkolenie przeprowadzi mgr Mirosław Ciołek, doktorant na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie. Trener i ekspert funduszy europejskich z 9-letnim stażem. Na co dzień realizujący na uczelni wyższej jeden z największych projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej o wartości 22 mln. zł., a także pracownik Oddziału Oceny Projektów w jednej z instytucji wdrażających środki europejskie.

Cena szkolenia zawiera:

  • profesjonalnie przeprowadzone szkolenie,
  • zestaw gadżetów (notatnik, długopis),
  • imienny dyplom ukończenia szkolenia,
  • drukowane materiały szkoleniowe
  • przerwę kawową,
  • możliwość kontaktu z prowadzącym również po zakończeniu szkolenia.

Posiadamy akredytację WUP w Lublinie, wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych o nr 2.06/00004/2018. Współpracujemy z Urzędami Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Hotel Wileński****, ul. Knosały 5, 11-041 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
data wydarzenia: 2018-06-15
organizator: Inkubator Przedsiębiorczości Inkubator Progress
adres: Henryka Sienkiewicza 79, 23-100 Bychawa, woj. LU
tel.: 661 884 278, faks: 81 381 28 18
e-mail: szkolenia@inkubatorprogress.pl
www: http://inkubatorprogress.pl/?page_id=3044 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.