dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Warszawa. Szkolenie "Regulowanie stanu prawnego nieruchomości"

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Regulowanie stanu prawnego nieruchomości". Szkolenie odbędzie się 27 lipca 2018 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

autor(ka): Marcin Wielgus

2018-05-16, 08.44

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

REGULOWANIE STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI Data: 27 lipca 2018, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 349 zł przy zgłoszeniu do 13 lipca.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cel i korzyści ze szkolenia: Wyjaśnienie podstawowych problemów związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości, także samorządowych i Skarbu Państwa. Wzbogacenie wiedzy oraz osiągnięcie praktycznych umiejętności w zakresie znajomości dokumentów i procedur związanych z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości zarówno przez administrację, która realizuje to gospodarując odpowiednio zasobami nieruchomości jak i dla potrzeb przygotowania nieruchomości pod inwestycje i do obrotu cywilno-prawnego.

Adresaci szkolenia: Biegli sądowi, administracja samorządowa i rządowa, pracownicy innych jednostek sektora publicznego gospodarujących nieruchomościami, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości, deweloperzy na rynku budowlanym, inwestorzy, geodeci, projektanci, drogowcy, architekci, urbaniści, inne osoby działające na rynku nieruchomości mieszkaniowych, komercyjnych i innych.

Prowadzący: Mgr inż. geodezji i kartografii, geodeta uprawniony, obecnie pełni funkcję geodety powiatowego. Czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku. Od 2004r. związany zawodowo z administracją publiczną. W latach 2004 – 2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich Aglomeracji Wrocławskiej, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej Gazoprojekt S.A. Wieloletnia praktyka w dziedzinie geodezji i kartografii. Doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń dla JST w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych

Program szkolenia:

 1. Różne „rodzaje” nieruchomości, ogół praw do nieruchomości i ich wykazywanie.
 2. Tytuł prawny do nieruchomości.
 3. Cele wykazywania, regulowania stanu prawnego nieruchomości.
 4. Księga wieczysta jako urzędowy rejestr poświadczający prawa rzeczowe do nieruchomości.
 5. Prawa obligacyjne i roszczenia do nieruchomości.
 6. Niezgodność treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.
 7. Zakładanie ksiąg wieczystych i dokumenty w postępowaniu wieczystoksięgowym.
 8. Księgi wieczyste a ewidencja gruntów i budynków, role i relacje między rejestrami.
 9. Ujawnianie praw w księgach wieczystych.
 10. Posiadanie samoistne. Zasiedzenie nieruchomości.
 11. Posiadanie zależne.
 12. Wzniesienie budynku na cudzym gruncie oraz przekroczenie granic własności przy wznoszeniu budynku.
 13. Dziedziczenia nieruchomości.
 14. Służebności osobiste i rzeczowe, w tym służebność drogi koniecznej, służebność przesyłu i służebność dożywocia, wynagrodzenia za służebności. Zasiedzenie służebności.
 15. Znoszenie współwłasności.
 16. Obrót nieruchomościami.
 17. Regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa i samorządowych.
 18. Użytkowanie wieczyste.
 19. Badanie stanu prawnego nieruchomości krok po kroku.
 20. Regulowanie stanu prawnego nieruchomości pod drogi i pod drogami.
 21. Grunty pod wodami.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
data wydarzenia: 2018-07-27
organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
adres: Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
tel.: 22 351 93 26, faks: 22 351 93 10
e-mail: biuro@frdl.mazowsze.pl
www: http://frdl.mazowsze.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.