dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Warszawa. Szkolenie "Wywiad rodzinny środowiskowy w praktyce jednostek pomocy społecznej"

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Wywiad rodzinny środowiskowy w praktyce jednostek pomocy społecznej". Szkolenie odbędzie się 26 lipca 2018 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

autor(ka): Marcin Wielgus

2018-05-16, 08.45

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

WYWIAD RODZINNY ŚRODOWISKOWY W PRAKTYCE JEDNOSTEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Data: 26 lipca 2018, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 349 zł przy zgłoszeniu do 12 lipca.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cel i korzyści ze szkolenia:

 1. Uzupełnienie wiedzy na temat stosowania narzędzia wywiady rodzinnego środowiskowego w praktyce pracy socjalnej.
 2. Uspójnienie interpretacji zapisów w treści wywiadu rodzinnego środowiskowego.
 3. Wymiana informacji i dobrych praktyk w zakresie stosowania narzędzia wywiady rodzinnego środowiskowego.

Adresaci szkolenia: Pracownicy socjalni miejskich, gminnych i miejsko-gminnych ośrodków pomocy społecznej.

Prowadzący: Specjalista organizacji pomocy społecznej i II stopnia w zakresie pracy socjalnej. Wieloletni praktyk w rządowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy i integracji społecznej. Od 2006 roku - metodyk pracy socjalnej na stanowisku asystenta w Zakładzie Pracy Socjalnej UMCS w Lublinie. W latach 2007-2014 ekspert MPiPS w zakresie standaryzacji usług pomocy i integracji społecznej. Od 2015 roku biegły NIK ds. kontroli samorządu gminy i powiatu w obszarze pomocy społecznej i polityki społecznej. Od lipca 2017 roku certyfikowany superwizor pracy socjalnej.

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do tematyki i geneza powstawania narzędzia wywiadu.
 2. Podstawa prawna stosowania wywiadu rodzinnego środowiskowego.
 3. Osoby uprawnione do przeprowadzania wywiadu rodzinnego środowiskowego.
 4. Dwa wymiary stosowania narzędzia:
  1. Praca socjalna (wywiad, jako narzędzie diagnozy społecznej).
  2. Postępowanie administracyjne (wywiad, jako dowód w postępowaniu administracyjnym).
 5. Terminy przeprowadzania wywiadów rodzinnych w procesie pracy socjalnej i postępowaniu administracyjnym oraz czas, miejsce i warunki prowadzenia wywiadu oraz dokumentowanie sytuacji odmowy przeprowadzenia wywiadu.
 6. Charakterystyka narzędzia wywiadu ze szczególnym uwzględnieniem jego części
  oraz standardu kwestionariusza (formularza).
 7. Zasady profesjonalnego przeprowadzania wywiadu rodzinnego środowiskowego z wykorzystaniem obowiązującego formularza - zasady dokumentowania faktów i informacji uzyskanych w trakcie wywiadu.
 8. Dokumentowanie pracy socjalnej w treści wywiadu rodzinnego środowiskowego.
 9. Materiały i dokumentacja niezbędna do przeprowadzenia wywiadu, w tym załączniki do wywiadu.
 10. Archiwizowanie wywiadów rodzinnych środowiskowych i udostępnianie innym podmiotom.
 11. Analiza problemów w zakresie przeprowadzania wywiadów rodzinnych środowiskowych zgłaszanych przez pracowników. Podsumowanie, dyskusja i wnioski.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
data wydarzenia: 2018-07-26
organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
adres: Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
tel.: 22 351 93 26, faks: 22 351 93 10
e-mail: biuro@frdl.mazowsze.pl
www: http://frdl.mazowsze.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.