dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Warszawa. Szkolenie "Zasady prowadzenia ewidencji mienia komunalnego (gminnego i powiatowego) w wymiarze finansowym"

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Zasady prowadzenia ewidencji mienia komunalnego (gminnego i powiatowego) w wymiarze analitycznym i finansowo-księgowym". Szkolenie odbędzie się 23 lipca 2018 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

autor(ka): Marcin Wielgus

2018-05-16, 08.44

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI MIENIA KOMUNALNEGO (GMINNEGO I POWIATOWEGO) W WYMIARZE ANALITYCZNYM I FINANSOWO-KSIĘGOWYM

Data: 23 lipca 2018, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 349 zł przy zgłoszeniu do 9 lipca.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cel i korzyści ze szkolenia: Omówienie zasad prowadzenia ewidencji mienia komunalnego w ujęciu merytorycznym i finansowo-księgowym. Usystematyzowanie obowiązujących przepisów prawnych regulujących gospodarowanie, ewidencjonowanie i ujawnianie w księgach mienia jednostek samorządu terytorialnego.

Adresaci szkolenia: Pracownicy urzędów gmin, powiatów – specjaliści z działów księgowości, pionów administracyjnych, gospodarki nieruchomościami, geodezji, członkowie komisji inwentaryzacyjnych, audytorzy, kontrolerzy wewnętrzni, radni.

Prowadzący: Prawnik, studia podyplomowe ekonomiczne, z kontroli wewnętrznej i audytu. Praktyk w zakresie zarządzania i kontroli finansów publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz jednostkach podległych. Specjalista z zakresu prawa finansów publicznych oraz prawa samorządowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla pracowników sektora finansów publicznych w tym pracowników jednostek pomocy społecznej, a także sektora bankowego oraz członków organów stanowiących i wykonawczych samorządu terytorialnego, współpracy z NGO, nadzoru właścicielskiego, kontroli zarządczej i ryzyka w jednostkach sektora samorządowego i administracji rządowej. Realizuje także szkolenia z prawa finansowego w ramach służby przygotowawczej.

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie – obowiązujące przepisy prawne i kierunki zmian w gospodarowaniu, ewidencjonowaniu
  i ujawnianiu w księgach mienia jednostek samorządu terytorialnego.
 2. Zasady nabycia mienia przez jednostki samorządu terytorialnego oraz mienia przekazywanego jednostkom podległym.
 3. Rejestry mienia wg ustawy O rachunkowości, geodezyjnej Ewidencji Gruntów i Budynków, ustawy
  O gospodarce nieruchomościami (prowadzenie rejestrów przez piony merytoryczne oraz księgowe).
 4. Elementy składowe mienia (środki trwałe – grupy w ujęciu rachunkowym).
 5. Problematyka wyceny składników mienia komunalnego.
 6. Ewidencjonowanie zasobu nieruchomości – zgodność ewidencji z danymi katastralnymi oraz z ewidencją księgową jednostki samorządu terytorialnego.
 7. Przykładowe rozwiązania dotyczące prowadzenia ewidencji analitycznej i syntetycznej mienia (założenia do wewnętrznej procedury).
 8. Inwentaryzacja mienia, ze szczególnym uwzględnieniem inwentaryzacji gruntów, budynków i innych środków trwałych wchodzących w skład zasobu mienia komunalnego.
 9. Coroczna „Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego” – narzędzie kontroli organu stanowiącego na podstawie ustawy O finansach publicznych.
 10. Przykłady nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowania i inwentaryzacji wybranych składników mienia (NIK, RIO).
 11. Odpowiedzialność pracowników w świetle ustawy O naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
data wydarzenia: 2018-07-23
organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
adres: Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
tel.: 22 351 93 26, faks: 22 351 93 10
e-mail: biuro@frdl.mazowsze.pl
www: http://frdl.mazowsze.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.