dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Warszawa. Szkolenie "Program naprawczy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – obowiązki kierowników SPZOZ"

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Program naprawczy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – obowiązki kierowników SPZOZ i podmiotów tworzących". Szkolenie odbędzie się 18 lipca 2018 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

autor(ka): Agnieszka Osman

2018-05-16, 08.44

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

PROGRAM NAPRAWCZY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ – OBOWIĄZKI KIEROWNIKÓW SPZOZ I PODMIOTÓW TWORZĄCYCH

Data: 18 lipca 2018, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 349 zł przy zgłoszeniu do 4 lipca.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cele i korzyści ze szkolenia: Zapoznanie z formalnymi wymogami w zakresie tworzenia programu naprawczego w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej. Wskazówki niezbędne dla właściwego zdiagnozowania problemów jednostki i przygotowania realnego programu. Praktyczne informacje dla osób sporządzających program naprawczy oraz odpowiedzialnych na nadzór nad jego realizacją. Przykładowe opracowania i wytyczne w zależności od struktury jednostki i występujących obszarów problematycznych.

Adresaci szkolenia: Pracownicy działów finansowo-księgowych i inni odpowiedzialni za przygotowanie i realizację programu naprawczego, kierownicy komórek organizacyjnych, pracownicy wydziałów zdrowia i komórek nadzoru nad podmiotami leczniczymi w podmiotach tworzących, członkowie rad społecznych, audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni; główni księgowi i skarbnicy oraz osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Prowadzący szkolenie: Doświadczony pracownik administracji samorządowej i państwowej, główny księgowy i menedżer w publicznych podmiotach leczniczych, posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów, aktywny członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, doktorantka Szkoły Głównej Handlowej, wykładowca i autor publikacji w zakresie finansów publicznych i zarządzania w ochronie zdrowia.

Program szkolenia:

 1. Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej – założenia i zakres regulacji.
 2. Program naprawczy – okoliczności uzasadniające jego sporządzenie.
 3. Kolejny raport, kolejny program naprawczy – zachowanie ciągłości oraz spójność z planem finansowym
 4. Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej, jako element bazowy programu naprawczego
 • Wskaźniki ekonomiczno-finansowe określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
 • Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej za miniony rok - roczne sprawozdanie finansowe SP ZOZ, jako podstawa przygotowania raportu.
 • Prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe wraz z opisem założeń.
 • Informacja o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
 1. Ocena raportu przez podmiot tworzący i jej znaczenie dla procesu przygotowania programu naprawczego
 2. Program naprawczy:
 • Zakres czasowy
 • Wskazanie obszarów problematycznych
 • Analiza przyczyn trudnej sytuacji finansowej
 • Zakres działań naprawczych
 1. Zatwierdzenie programu naprawczego przez podmiot tworzący:
 • Wskazówki w zakresie realizacji programu,
 • Monitoring
 • Sprawozdawczość
 1. CASE STUDY: przykładowa struktura programu naprawczego
 2. Rola podmiotu tworzącego w procesie przygotowania raportu i programu naprawczego
 3. Odpowiedzi na pytania uczestników, konsultacje.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
data wydarzenia: 2018-07-18
organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
adres: Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
tel.: 22 351 9319, faks: 22 351 93 10
e-mail: biuro@frdl.mazowsze.pl
www: http://frdl.mazowsze.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.