dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Warszawa. Szkolenie "Zasady i tryb organizowania przetargów przez podmioty publiczne na nieruchomości rolne"

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Zasady i tryb organizowania przetargów przez podmioty publiczne na nieruchomości rolne ". Szkolenie odbędzie się 17 lipca 2018 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

autor(ka): Marcin Wielgus

2018-05-16, 08.44

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

ZASADY I TRYB ORGANIZOWANIA PRZETARGÓW PRZEZ PODMIOTY PUBLICZNE NA NIERUCHOMOŚCI ROLNE

Data: 17 lipca 2018, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 349 zł przy zgłoszeniu do 3 lipca.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cele i korzyści ze szkolenia: Wskazanie prawidłowych zasad prowadzenia przetargów na nieruchomości rolne po dniu 30.04.2016 r. w związku z wejściem w życie tzw. ustawy rolnej zmieniającej zasady nabywania nieruchomości rolnych na terenie R.P. przez osoby prawne i fizyczne, dostosowanie prowadzonej procedury przetargowej do przepisów obowiązującego prawa w zakresie nieruchomości rolnych, przedstawienie katalogu wyjątków od zasady nabywania nieruchomości przez rolników wraz z ich interpretacją, wskazanie zasad odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne nieruchomości zbywanej w drodze przetargu

Adresaci szkolenia: Pracownicy administracji publicznej odpowiedzialni za gospodarkę mieniem w szczególności za zasób nieruchomości, osoby organizujące i przeprowadzające przetargi na nieruchomości w zasobie publicznym, osoby sprawujące nadzór nad przetargami na nieruchomości.

Prowadzący szkolenie: Prawnik, pośrednik w obrocie nieruchomościami, osoba prowadząca działalność w zakresie obsługi rynku nieruchomości od ponad 20 lat, właściciel firmy konsultingowej z zakresu nieruchomości, doświadczony trener i wykładowca w zakresie rynku nieruchomości, sprzedał i wynajął kilka tysięcy nieruchomości na rynku pierwotnym jak i wtórnym.

Program szkolenia:

  1. Zasady, tryb i forma zbywania nieruchomości przez podmioty publicznoprawne – przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony.
  2. Możliwości zawierania umowy sprzedaży nieruchomości rolnych przez podmioty publicznoprawne po dniu 30.04.2016 r.
  3. Wyjątki ustawowe od zasady ograniczenia nabywania nieruchomości rolnych dla podmiotów innych aniżeli rolnicy – pojęcie i definicja rolnika indywidualnego.
  4. Szczegółowe zasady organizowania przetargu ograniczonego dla rolników zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego po dniu 30.04.2016 r.
  5. Forma i treść ogłoszenia o przetargu – elementy istotne dla ważności i wyłonienia nabywcy wśród oferentów.
  6. Weryfikacja dokumentów umożliwiających nabycie nieruchomości przez osobę, która została wyłoniona jako wygrywająca przetarg – rolnik indywidualny.
  7. Wady fizyczne i prawne nieruchomości rolnych oferowanych do sprzedaży w drodze przetargu przez podmioty publicznoprawne – katalog wad.
  8. Odpowiedzialność podmiotów publicznych za wady nieruchomości – możliwości wyłączenia rękojmi za wady nieruchomości.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
data wydarzenia: 2018-07-17
organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
adres: Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
tel.: 22 351 93 26, faks: 22 351 93 10
e-mail: biuro@frdl.mazowsze.pl
www: http://frdl.mazowsze.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.