dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Trwa rekrutacja do programu Youngster

Bez ocen, bez klasówek i bez prac domowych – uczniowie klas VIII z terenów wiejskich już od września będą mogli uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych. Rekrutacja do programu Youngster, realizowanego przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, potrwa do 7 maja br.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): Organizatorzy

2018-04-24, 08.53

Program Youngster to dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, których celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich i poniesienie ich kompetencji językowych. W roku szkolnym 2018/19, w związku z reformą oświaty, po raz pierwszy jego adresatami będą uczniowie klas VIII szkół podstawowych z terenów wiejskich. Zajęcia odbywają się przez cały rok szkolny – łącznie jest to 90 godzin, realizowanych w szkole w ramach zajęć pozalekcyjnych, przez wskazanego przez gminę nauczyciela języka angielskiego.

To co wyróznia Program Youngster to brak testów, klasówek, prac domowych oraz jakichkolwiek ocen, a także zajęcia w małych, maksymalnie 15-to osobowych grupach, dostosowanych poziomem do umiejętności językowych uczniów, co znacząco ułatwia wzajemną komunikację i przyswajanie wiedzy.

Nabór do 12. edycji programu prowadzony jest do 7 marca 2018 roku. W ramach rekrutacji wyłonionych zostanie 25 szkół, w których od września rozpoczną się zajęcia. Szczegóły dotyczące procesu rekrutacji dostępne sa na stronie Fundacji EFRWP: www.efrwp.pl

– Z danych publikowanych corocznie przez Centralną Komisję Egzaminacyjną wynika, że uzyskane przez uczniów z terenów wiejskich wyniki z egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego są gorsze od wyników ich rówieśników z miast. Zajęcia w ramach programu Youngster, pomimo że nie mogą służyć przygotowaniu uczniów do egzaminu językowego, przyczyniają się do osiągnięcia przez nich lepszych wyników na tym egzaminie. Jednocześnie poprzez rozwijanie umiejętności językowych uczestnicy programu zyskują wyższe poczucie własnej wartości i pewności siebie, co przekłada się na dokonywane przez nich wybory w kolejnych etapach edukacji – mówi Krzysztof Podhajski, prezes zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Formuła programu jest oparta na zasadzie „all carrot, no stick”, czyli nauce przez zabawę – bez odpytywania, klasówek i ocen, co ma na celu zachęcie uczniów do aktywności. W ramach zajęć nauczyciele skupiają się na tym, aby pobudzić wewnętrzną motywację ucznia, akcentując nie obligatoryjność, lecz świadomy, wolny wybór, szansę edukacyjną, z której uczeń może, lecz nie musi skorzystać. Wszyscy uczestnicy programu zostaną wyposażeni w komplety podręczników do nauki języka angielskiego, dostosowanych do ich poziomu kompetencji językowej, a szkoły zyskają dodatkowe materiały edukacyjne i dydaktyczne, służące doposażeniu biblioteki szkolnej.

W programie Youngster, realziowanym przez Fundację EFRWP od 2006 roku, do tej pory wzięło już udział blisko 30 tysięcy uczniów z ponad 360 gimnazjów wiejskich z całej Polski. Beneficjentami programu było także ponad 400 nauczycieli, którzy objęci zostali kompleksowym wsparciem merytorycznym, w tym m.in. szkoleniami metodycznymi. Zajęcia prowadzone są w oparciu o nowatorską koncepcję nauczania opracowaną przez wydawnictwo Macmillan.

***

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od blisko 30 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych społeczności na terenach wiejskich. Działania EFRWP skupiają się przede wszystkim na wsparciu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz działaniach edukacyjnych i społecznych skierowanych do osób zamieszkujących obszary wiejskie.

MACMILLAN POLSKA jest częścią jednej z największych grup wydawniczych na świecie. GRUPA MACMILLAN jest obecna na światowym rynku wydawniczym od ponad 150 lat.

data wydarzenia: od 2018-04-24 do 2018-05-07
organizator: Fundacja "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund"
adres: Miedziana 3a, 00-814 Warszawa-Wola, woj. mazowieckie
tel.: 22 663 17 29, faks: 22 620 90 93
e-mail: efrwp@efrwp.com.pl
www: http://www.efrwp.com.pl 
źródło: inf. nadesłana
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.