dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Warszawa. Studium Kultury Społecznej maj-czerwiec 2018

Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego zaprasza osoby działające w obszarze kultury, w roli twórczej – jako artyści i artystki rożnych dziedzin, jak i w roli menedżerskiej – jako organizatorzy i organizatorki, animatorzy i prowadzący instytucje kultury. Udział bezpłatny na podstawie umowy uczestnictwa.

Wiadomość archiwalna

A A A

2018-04-24, 08.52

Szczegółowe informacje oraz zapisy: http://krytykapolityczna.pl/instytut/studium-kultury-spolecznej-2018/

PROGRAM WIOSNA 2018
W programie wiosennym proponujemy rozwinięcie modułu Teatr Empatii, prowadzonego przez Laboratorium Społeczno-Teatralne w Warszawie. Serdecznie zapraszamy zarówno słuchaczy i słuchaczki studium z 2017 roku, jak i nowe osoby. Pracujemy także nad tematem 3. zajęć, szczegóły wkrótce.

I. TEATR EMPATII – Interwencje publiczne. Między empatią a prowokacją.

12 maja, sobota, 10.00–15.00
miejsce: Jewish Community Center, ul. Chmielna 9a 13 maja, niedziela, 10.00–15.00 miejsce: Marzyciele i Rzemieślnicy. Dom Innowacji Społecznych, ul. Bracka 25 III p.

Tim Etchells, założyciel teatru Forced Enterteinment napisał w swojej książce, że teatr i performans są dla społeczeństwa jak koktajl Mołotowa oraz jak nawigacja GPS. Ta podwójna, niejednoznaczna metafora pozwala myśleć o teatrze, jak o aktywnym narzędziu, które z jednej strony rozsadza zastane struktury, z drugiej zaś prowadzi w kierunku nowych odkryć, myśli, idei, rozwiązań. Idąc tym tropem proponujemy warsztat, w ramach którego będziemy projektować i realizować performatywne działania publiczne, interwencje w przestrzeni miasta, a potem omawiać je i dyskutować, oraz fantazjować na temat potencjalnych rozwinięć.

Punktem wyjścia będą ważne dla każdej i każdego z nas pytania, miejsca i sprawy społeczne, które nas drażnią, poruszają. Chęć podróży w kierunku nowego rozwiązania, wypracowania „urządzenia artystyczno-społecznego” lub pragnienie rozbicia „zbyt gładkiej powierzchni” przestrzeni publicznej. Horyzontem tych działań z jednej strony uczynimy empatię społeczną, z drugiej zaś chęć zmiany i prowokacji. W naszej pracy raczej niż na spektakularne i skomplikowane mechanizmy stawiać będziemy na ich gruntowne przemyślenie i opracowanie konceptu.

Prowadzenie: Dorota Ogrodzka, Radek Kaliski Laboratorium Teatralno-Społeczne, Stowarzyszenie Pedagogów Teatru

II. TEATR EMPATII – Wyspy. Teatralne laboratorium geografii społecznej.

8 czerwca, piątek, 17.00–21.00 9 czerwca, sobota, 10.00–15.00 miejsce: miejsce: LUB LAB, ul. Lubelska 32

W sezonie 2017/18 Laboratorium Teatralno-Społeczne pracuje nad nowym spektaklem-działaniem. Punktem wyjścia jest dla nas figura wyspy i towarzyszące jej fantazmaty: izolacji, utopii, alternatywnego porządku społecznego, ucieczki, hermetyczności. Z jednej strony studiujemy realne historie współczesnych wysp, które są terenem dramatycznych wydarzeń, związanych z kryzysem uchodźczym lub atakami terrorystycznymi (Lampedusa, Utoya). Z drugiej patrzymy na nasze społeczeństwo, jak na rzeczywistość podzieloną, pogrupowaną, złożoną z grup i środowisk nierzadko oddzielonych od siebie, skoncentrowanych na wewnętrznym porządku i przetrwaniu. Figura wyspy dostarcza inspirujących metafor, które prowadzą ku diagnozom i hipotezom godnym rozważenia. W trakcie warsztatu chcemy zaprosić uczestników i uczestniczki do wspólnego testowania wypracowanych przez nas w toku pracy działań, a także do dalszego researchu i tworzenia w oparciu o zgromadzone przez nas materiały dramaturgiczne. Pytanie: jak wyglądałaby Twoja wyspa dodatkowo poprowadzi nas w kierunku pracy skoncentrowanej na odkrywaniu i performowaniu własnych fantazji społeczno-politycznych.

Druga część warsztatu organizowanego w piątek odbędzie się w ramach cyklicznego działania LST Bezs(c)enna noc i jest otwarta dla osób spoza studium.

Prowadzenie: Dorota Ogrodzka, Karolina Pluta

Laboratorium Teatralno-Społeczne, Stowarzyszenie Pedagogów Teatru

Zgłoszenia przyjmujemy do 6 maja, liczba miejsc ograniczona. Udział bezpłatny na podstawie umowy uczestnictwa. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoś się: http://krytykapolityczna.pl/instytut/studium-kultury-spolecznej-2018/

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Różne lokalizacje
data wydarzenia: od 2018-04-24 do 2018-05-06
organizator: Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego
adres: Jasna 10 lok.3, 00-013 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
tel.: 22 505 66 90, faks: 22 505 66 84
e-mail: redakcja@krytykapolityczna.pl
www: http://www.krytykapolityczna.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.