dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Kazimierz Dolny nad Wisłą. Szkolenie "Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa, moduł 1"

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich i Fundacja Fundusz Współpracy zapraszają na bezpłatne szkolenia "Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa" Moduł I - szkolenia podstawowe, których celem jest usystematyzowanie i wzbogacenie wiedzy z na temat podstaw procesu legislacyjnego w Polsce. Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie wsi i małych miasteczek.

autor(ka): Julika Tatur

2018-04-18, 08.56

Tematyka szkolenia:

1. Proces stanowienia prawa – jak tworzy się prawo, kto może stanowić prawo, jakie są główne źródła prawa, kompetencje poszczególnych szczebli administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz finanse publiczne.

2. Proces legislacyjny w Polsce – mechanizmy stanowienia prawa – proces „dobrej legislacji”, ramy czasowe procesu legislacyjnego

3. Funkcje i narzędzia monitoringu procesów stanowienia prawa (w tym jawność, dostęp do informacji publicznej). Katalog narzędzi, z których można skorzystać w gminie/ powiecie i na szczeblu regionalnym oraz krajowym, uwzględniający także nowe instrumenty, np. budżet obywatelski, inicjatywę uchwałodawczą oraz mechanizmy uzgadniania stanowisk, konsultacje społeczne, dialog społeczny.

Więcej informacji: http://prawonawsi.pl/aktualnosci/szkolenia-podstawowe/Rekrutacja: http://prawonawsi.pl/rekrutacja/

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny. Organizator zapewnia nocleg i wyżywienie, dojazd we własnym zakresie

(dzień 1: 10.30-18.00, dzień 2: 9.00-16.00)

Realizacja projektu jest możliwa dzięki finansowaniu Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS): Działanie 2.16 pn. Usprawnienie procesu stanowienia prawa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach jego Osi II pn. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Hotel Dwa Księżyce, , ul. Sadowa 15, 24-120 Kazimierz Dolny nad Wisłą, woj. lubelskie
data wydarzenia: od 2018-06-28 do 2018-06-29
organizator: Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich
adres: Smolna 34 lok. 7, 00-375 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
tel.: 22 826 28 84, e-mail: sekretariat@faow.org.pl
www: http://www.faow.org.pl 
organizator: Fundacja Fundusz Współpracy
adres: Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
tel.: 22 450 98 10, faks: 22 450 98 03
e-mail: cofund@cofund.org.pl
www: http://www.cofund.org.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.