dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Staże i bezpłatne szkolenia – projekt „Aktywność to Twoja szansa”

Staże i bezpłatne szkolenia dla osób, w wieku od 15 do 29 rok życia, zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego, w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzieży NEET, wyłącznie osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP, w tym osoby długotrwale bezrobotne.

autor(ka): Barbara Kulbicka

2018-04-04, 08.53

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu „Aktywność to Twoja szansa”, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”. Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020.

Projekt skierowany jest do osób w wieku od 15 do 29 roku życia, zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego, w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzieży NEET, wyłącznie osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP, w tym osoby długotrwale bezrobotne.

Osoby spełniające ww. wymagania zapraszamy do udziału w następujących szkoleniach:

1. Magazynier - Operatora wózków jezdniowych + uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego

Czas trwania: 75 godz./ os. (60 godz. teorii + 15 godz. praktycznej nauki jazdy)

2. Kelner z elementami baristy, obsługa kasy fiskalnej + certyfikat ECDL BACE

Czas trwania: 114 godz./os.(40 godz. teorii + 74 godz. praktyki)

Praktyka: obsługa kasy fiskalnej (8 godz.), warsztaty z baristyki (16 godz.), obsługa komputera (50 godz.)

3. Przedstawiciel handlowy + certyfikat ECDL BACE

Czas trwania: 150 godz./os. (44 godz. teorii + 106 godz. praktyki)

Każdy uczestnik projektu po zakończeniu udziału w szkoleniu zostanie skierowany do odbycia 6-miesięcznego stażu zawodowego.

Ponadto w ramach projektu realizowane będą takie formy wsparcia jak: Indywidualne Poradnictwo Zawodowe (opracowanie Indywidualnych Planów Działania) oraz Grupowe Poradnictwo Zawodowe.

W ramach projektu zapewniamy:

- bezpłatne materiały szkoleniowe,
- obiad i serwis kawowy na zajęciach grupowych,
- ubezpieczenie NNW w trakcie realizacji szkolenia,
- stypendium szkoleniowe oraz stypendium stażowe,
- zwrot kosztów dojazdu do miejscowości realizacji szkolenia.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Kielce, Końskie, Starachowice, woj. świętokrzyskie
data wydarzenia: od 2018-04-18 do 2018-10-12
organizator: Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
adres: Staszica 2a, 26-200 Końskie, woj. świętokrzyskie
tel.: 41 375 14 55, faks: 41 375 14 56
e-mail: kswp@kswp.org.pl
www: http://www.kswp.org.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.