dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Nabór do III edycji Akademii Liderów Lokalnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, rozpoczyna nabór na bezpłatne warsztaty Akademii Liderów Lokalnych. Zgłoszenia przyjmowane będą w dniach od 20 lutego 2018r. do 20 marca 2018 r.

Wiadomość archiwalna

A A A

2018-02-22, 08.54
 1. Akademii Liderów Lokalnych - jest cyklem 5 - dwudniowych warsztatów, dla 15 pracowników/wolontariuszy z grupy adresatów projektu pn. Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej, tj. przedstawicieli ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, podmiotów ekonomii społecznej, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, a także przedstawicieli nauki i biznesu, którzy angażują się w rozwój ES.
 1. Cel główny - wyposażenie uczestników w kompetencje niezbędne do prowadzenia procesów tworzenia polityk publicznych (kompetencje interpersonalne, umiejętności prowadzenia diagnozy lokalnej, planowania strategicznego i operacjonalizacji planów oraz prowadzenia konsultacji i współtworzenia dokumentów strategicznych).
 1. Efekt końcowy - udział w Akademii Liderów Lokalnych zakończy się zaprezentowaniem konkretnego działania w praktyce, we własnym lokalnym środowisku. Uczestnicy osobiście lub w parach (w przypadku reprezentowania tego samego środowiska lokalnego) przygotują projekt społeczny, który będą musieli zaprezentować na ostatnim laboratorium.
 1. Zakładane rezultaty – uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu metod i technik diagnozowania potrzeb społeczności lokalnej, metod włączania społeczności lokalnej, aktualnie obowiązujących przepisów prawnych dot. partnerstw lokalnych, rewitalizacji, konsultacji społecznych, a także planowania i wdrażania procesów partycypacji. Po zakończeniu ALL, uczestnicy podniosą swoje
  umiejętności w zakresie doboru technik i metod diagnozy społeczności lokalnej, identyfikacji kluczowych etapów organizowania i prowadzenia procesów partycypacyjnych oraz angażowania liderów lokalnych do współpracy.
 1. Limit miejsc – wynosi 15.
 1. Kryteria uczestnictwa w Akademii Liderów Lokalnych

Kandydaci/kandydatki składają wymagane dokumenty, które będą weryfikowane formalnie (projektowo) i oceniane merytorycznie. Dokumenty, które należy złożyć:

- dokumenty projektowe, tj. formularz zgłoszeniowy, deklarację uczestnictwa w projekcie, kwestionariusz uczestnika/uczestniczki projektu oraz oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu o powierzeniu i przetwarzaniu danych osobowych;

- formularz rekrutacyjny do Akademii Liderów Lokalnych, w którym należy opisać:

a) motywację przystąpienia do ALL;

b) pomysł na wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności;

c) dotychczasową działalność animacyjną w swoim środowisku lokalnym.

 1. Składanie dokumentów - dokumenty należy składać do 20.03. 2018r.:
 1. osobiście w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze,
  Al. Niepodległości 36, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 (sekretariat pokój
  nr 10, pierwsze piętro);
 2. za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra, z dopiskiem dokumenty rekrutacyjne do Akademii Liderów Lokalnych, (decyduje data stempla pocztowego).

Dodatkowych informacji udziela Aleksandra Ciszewska, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej – tel. 68 323 19 26 e-mail: .

Dodatkowe informacje oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie projektu

http://es.lubuskie.pl/pl/Aktualnosci/Rozpoczynamy-nabor-do-III-edycji-Akademii-Liderow-Lokalnych

Udział w ALL jest bezpłatny i współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania: 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej, w ramach projektu pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

data wydarzenia: od 2018-04-01 do 2018-07-31
organizator: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
adres: Aleja Niepodległości 36, 65-048 Zielona Góra, woj. LB
tel.: 68 456 44 62, www: http://www.polityka-spoleczna.lubuskie.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.