dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Wrocław. Kurs "VBA (Kurs Visual Basic for Applications) w Excelu Przekrojowy"

Szkolenie "VBA (Kurs Visual Basic for Applications) w Excelu Przekrojowy" jest dla osób, które nigdy wcześniej nie programowały lub nie miały styczności z programowaniem od dłuższego czasu, znają program MSExcel na poziomie średnio zaawansowanym oraz chcą poznać zasady tworzenia i kodowania algorytmów. Cognity Szkolenia zaprasza na zajęcia, które odbędą się w dniach 26-28 lutego 2018 we Wrocławiu. Zniżki dla organizacji pozarządowych.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): Anna Kwiat

2018-02-14, 08.41

Po szkoleniu VBA w Excelu Przekrojowy będziesz potrafił:

 • nagrywać i modyfikować nagrane Makropolecenia,
 • czytać i rozumieć kod napisany w języku Visual Basic,
 • tworzyć pętle i procedury oraz wykorzystywać je w środowisku MS Excel,
 • posługiwać się zmiennymi,
 • obsługiwać i pracować z plikami tekstowymi CSV/TXT,
 • przygotowywać komunikaty dla użytkowników i tworzyć formularze,
 • optymalizować kod i eliminować błędy.

Program szkolenia VBA w Excelu Przekrojowy

1. Makropolecenia

 • rejestrowanie i uruchamianie,
 • bezpieczeństwo.

2. Edycja i zarządzanie kodem VBA

 • budowa okna edytora VBA – paski narzędzi,
 • archiwizacja i przenoszenie kodu,
 • najważniejsze skróty klawiszowe.

3. Wstęp do programowania

 • procedury i funkcje,
 • operatory,
 • typy danych VBA – zmienne i stałe.

4. Przetwarzanie tekstów

 • funkcje przetwarzające ciągi znaków.

5. Instrukcje warunkowe i pętle

 • uruchamianie krokowe,
 • instrukcja warunkowa "If ... Then ... Else If ... Else ... End If",
 • instrukcja wyboru "Select Case",
 • pętla "For ... Next", "For Each ... In ... Next", "Do ... Loop",
 • wcześniejsze zakończenie pętli poleceniem "Exit".

6. VBA a skoroszyt Excel

 • obiekty w arkuszach kalkulacyjnych,
 • klasy i kolekcje,
 • odwołania do komórek, zakresów komórek, kolumn, wierszy i arkuszy.

7. Praca z plikami tekstowymi (CSV/TXT)

 • zapis i odczyt.

8. Zmienne

 • zasięg i przekazywanie zmiennych,
 • kontrola przechowywanych wartości
 • zmienne tablicowe.

9. Komunikacja z użytkownikiem

 • sterowanie wykonywaniem na podstawie decyzji użytkownika (msgbox),
 • pobieranie od użytkownika informacji (inputbox).

10. Zdarzenia

 • zdarzenia działające w skoroszycie i w arkuszu.

11. Formularze

 • tworzenie formularzy,
 • wykorzystanie pól tekstowych,
 • wypełnianie pól wyboru,
 • pola opcji.

12. Optymalizacja kodu

 • konwencje nazewnictwa zmiennych,
 • wyłączanie odświeżania ekranu,
 • informacja o bieżącym etapie przetwarzania procedury.

13. Obsługa błędów

 • rodzaje błędów i sposoby ich eliminacji.

Więcej na stronie: https://www.cognity.pl/kurs-vba-w-excelu-zaawansowany-poziom-r3-vba,s2,74.html

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Sale szkoleniowe Cognity, ul. Racławicka 15/19 lokal 1, 00-696 Wrocław, woj. dolnośląskie
data wydarzenia: od 2018-02-26 do 2018-02-28
organizator: Cognity Sp. z o.o.
adres: Szafrana 5c/37, 30-363 Kraków, woj. małopolskie
tel.: 124218754, e-mail: biuro@cognity.pl
www: https://www.cognity.pl/kurs-vba-w-excelu-zaawansowany-poziom-r3-vba,s2,74.html 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.