dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Wrocław. Kurs "Podstawy VBA (Kurs Visual Basic for Applications) i formularze"

Szkolenie "Podstawy VBA (Kurs Visual Basic for Applications) i formularze" jest dla osób, które znają program MS Excel na poziomie co najmniej średniozaawansowanym, chciałyby poznać ogólne zasady tworzenia oraz kodowania algorytmów, tworzenia formularzy, zautomatyzować powtarzane, czynności i tworzyć aplikacje. Cognity Szkolenia zaprasza na zajęcia, które odbędą się w dniach 26-28 lutego 2018 we Wrocławiu. Zniżki dla organizacji pozarządowych.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): Anna Kwiat

2018-02-13, 08.45

Po szkoleniu będziesz potrafił:

 • nagrywać makropolecenia oraz je modyfikować,
 • czytać i rozumieć proste kody napisane w języku VBA,
 • sworzyć podstawowe pętle i procedury oraz wykorzystywać je w środowisku MS Excel.
 • wykorzystać podstawowe formanty,
 • budować różnego rodzaju formularze,
 • używać kilku rodzajów zdarzeń formularza.

Program szkolenia

1. Makropolecenia:

 • rejestrowanie,
 • uruchamianie,
 • bezpieczeństwo,
 • edycja.

2. Edycja i zarządzanie kodem VBA:

 • budowa okna edytora VBA – paski narzędzi,
 • znaczenie kolorów w kodzie,
 • archiwizacja i przenoszenie kodu,
 • najważniejsze skróty klawiszowe.

3. Wstęp do programowania:

 • procedury i funkcje,
 • operatory,
 • porównania,
 • logiczne,
 • łączenia,
 • operatory arytmetyczne,
 • typy danych VBA (zmienne i stałe),
 • liczbowe,
 • tekstowe,
 • logiczne,
 • daty i czasu,
 • ogólne.

4. Przetwarzanie tekstów:

 • łączenie ciągów znaków,
 • funkcje pobierające określony fragment tekstu,
 • funkcje zmieniające wielkość znaków,d. zagnieżdżanie funkcji.

5. Instrukcje warunkowe i pętle:

 • uruchamianie krokowe,
 • instrukcja warunkowa If ... Then ... Else If ... Else ... End If,
 • instrukcja wyboru Select Case,
 • pętla For ... Next,
 • pętla For Each ... In ... Next,
 • pętla Do ... Loop,
 • wcześniejsze zakończenie pętli poleceniem Exit.

6. VBA a skoroszyt Excel:

 • obiekty w arkuszach kalkulacyjnych,
 • klasy i kolekcje,
 • hierarchia obiektów w MS Excel,
 • odwołania do komórek, zakresów komórek, kolumn i wierszy,
 • operacje na wpisach aktywnej komórki,
 • odwołania do arkuszy i tworzenie arkuszy.

7. Podstawowe kontrolki:

 • etykieta,
 • pole tekstowe,
 • kombi,
 • lista,
 • jednokrotne pole wyboru,
 • wielokrotne pole wyboru,
 • ramka,
 • przycisk – rodzaje,
 • inne (wykorzystanie formantów niedostępnych w aplikacji Microsoft Excel).

8. Zdarzenia formularza:

 • activate oraz deactivate,
 • initialize,
 • click,
 • keydown, keypress, keyup i różnice pomiędzy tymi zdarzeniami,
 • inne.

9. Przykładowe projekty realizowane na szkoleniu:

 • formularz dodawania, aktualizacji, kasowania, filtrowania i odczytywania danych,
 • walidacja danych (sprawdzanie poprawności danych),
 • ankieta personalna (w której można dodawać np. zdjęcia),
 • formularz zarządzający arkuszami,
 • kopiowanie danych z oraz do określonego miejsca przy pomocy formularza.

Więcej na stronie: https://www.cognity.pl/kurs-podstawy-vba-i-formularze,s2,494.html

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Sale szkoleniowe Cognity, ul. Racławicka 15/19 lokal 1, 53-149 Wrocław, woj. dolnośląskie
data wydarzenia: od 2018-02-26 do 2018-02-28
organizator: Cognity Sp. z o.o.
adres: Szafrana 5c/37, 30-363 Kraków, woj. małopolskie
tel.: 124218754, e-mail: biuro@cognity.pl
www: https://www.cognity.pl/kurs-podstawy-vba-i-formularze,s2,494.html 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.