dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Warszawa. Szkolenie "Nowoczesne metody rozpoznawania autentyczności polskich znaków pieniężnych"

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Nowoczesne metody rozpoznawania autentyczności polskich znaków pieniężnych". Szkolenie odbędzie się 4 kwietnia 2018 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

autor(ka): Elżbieta Roman

2018-02-12, 08.44

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

NOWOCZESNE METODY ROZPOZNAWANIA AUTENTYCZNOŚCI POLSKICH ZNAKÓW PIENIĘŻNYCH

Data: 4 kwietnia 2018, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 349 zł przy zgłoszeniu do 21 marca.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cele i korzyści ze szkolenia: Przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie rozpoznawania autentyczności polskich znaków pieniężnych. Nabycie umiejętności właściwego reagowania w sytuacjach problemowych występujących w czasie pracy.

Metody dydaktyczne: Proponowana przez firmę metoda szkoleniowa uwzględnia rzeczywiste sytuacje występujące w obrocie znaków pieniężnych. W sposób spójny omawiane są cechy podobne we wszystkich znakach pieniężnych np. cechy znaku wodnego (w aspekcie badania jego autentyczności) są identyczne we wszystkich znakach pieniężnych posiadających to zabezpieczenie. Taki sposób prowadzenia szkolenia pozwala na zwiększenie efektywności i łatwości przyswajania wiedzy. Wykładowca przekazuje niezbędną wiedzę teoretyczną, która następnie utrwalana jest przez ćwiczenia praktyczne. Uczestnicy szkolenia pracują z autentycznymi i fałszywymi znakami pieniężnymi. Kolejne etapy szkolenia kończą podsumowania oraz wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości. Słuchacze uczeni są pracy w trybie proceduralnym. Polega on na codziennym wykonywaniu stałych odpowiednio dobranych czynności. Są to czynności proste, ale skuteczne. Procedury postępowania zostały tak dobrane, aby w pełni wykorzystać cechy wrodzone każdego człowieka: podświadomość, zmysły itp. W sytuacjach trudnych (przemęczenie, pogorszone warunki pracy, sytuacje konfliktowe) procedury pozwolą na bezstresową i profesjonalną pracę. Uczestnicy zdobywają umiejętność wykorzystania zabezpieczeń I i częściowo II grupy (w/g systematyki prawnej) oraz nabywają umiejętność kontroli pewników zabezpieczeniowych przeznaczonych do kontroli narzędziowej przy pomocy testera TOPSCAN MFX.

Adresaci szkolenia: Pracownicy urzędów administracji publicznej oraz innych instytucji, mający na co dzień kontakt z gotówką.

Prowadzący: Członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Dyrektor regionalny działu marketingu i szkoleń firmy zajmującej się techniczno-kryminalistycznym badaniem dokumentów Publicznych. Wykładowca i instruktor podczas licznych szkoleń (ponad 800) z zakresu „Nowoczesnych metod rozpoznawania autentyczności dokumentów publicznych” tj. polskich i obcych znaków pieniężnych, polskich i obcych dokumentów potwierdzających tożsamość, czeków, kart płatniczych, dokumentów administracyjnych (m.in. świadectwa pracy i zaświadczenia o wynagrodzeniu, NIP, REGON, akty notarialne, dyplomy), „Analizy pisma ręcznego i podpisów, jako narzędzia w weryfikacji autentyczności dokumentów występujących w procedurach Banku”, podstaw psychologii zachowań w kontakcie z klientem. Przeprowadził ponad 900 szkoleń - 17.500 przeszkolonych osób.

Program szkolenia:

 1. Liczenie na tzw. “pierwszą rękę”.
 1. Przyjęcie banknotów od klienta.
 2. Podział banknotów w/g nominałów.
 3. Odpowiednie ułożenie banknotów w pliku.
 4. Liczenie banknotów:
  • Ułożenie banknotów w dłoni,
  • Technika liczenia przez przełożenie,
  • Technika liczenia w pliku (przez odchylanie banknotów),

Teoria i praktyka. Właściwe przygotowanie banknotów do liczenia, oraz nabycie umiejętności sprawnego liczenia (mechanika przekładania oraz zliczanie w pamięci) spowoduje, że czynność ta będzie wykonywana nawykowo.

 1. Odchyłki od standardu parametrów technicznych banknotów postrzegane podświadomie:
 1. Dotyk:
  • Gramatura (odczuwalna jako grubość papieru),
  • Stan powierzchni papieru,
  • Wyczuwanie druku w dotyku.
 2. Wzrok:
  • Wspólne cechy szaty graficznej wszystkich nominałów danej serii emisyjnej,
  • Spostrzegawczość,
  • Ogólny stopień zniszczenia banknotu,
  • Przedarcia,
  • Pofalowanie krawędzi,
  • Zmęczeniowe uszkodzenia krawędzi,
  • Odpryski i wytarcia farby,
  • Barwa (tonacja barwna całego banknotu),
  • Barwa (monochromatyczność, zafarby),
  • Ostrość szaty graficznej.

Teoria i praktyka. Liczenie na tzw. “pierwszą rękę” jest procesem dynamicznym. Ze względu na konieczność szybkiej i sprawnej obsługi klienta nie jest możliwa świadoma kontrola kilku zabezpieczeń w każdym banknocie. Nie jest to również konieczne. Na tym etapie kontroli należy wykorzystać olbrzymie możliwości podświadomości. Zmysły są bardzo czułe na odstępstwa od różnego rodzaju standardów. W przypadku liczenia na tzw. „pierwszą rękę” standardem jest banknot autentyczny o naturalnym stopniu zużycia.

Celem tej części szkolenia jest wskazanie właściwego postępowania w codziennej pracy z banknotami dla stałego “kodowania” właściwych reakcji podświadomych.

Falsyfikaty znaków pieniężnych upodabniają się do destruktów.

CZĘŚĆ II

 1. Ocena banknotów wątpliwych ujawnionych podczas liczenia na tzw. “pierwszą rękę” na podstawie pewników zabezpieczeniowych.

W tej części szkolenia zostaną omówione pewniki zabezpieczeniowe występujące w znakach pieniężnych. Zabezpieczenia omówione zostaną według następującego schematu:

- umiejscowienie, - imitacje w falsyfikatach.

- technologia wykonania, - Kontrola praktyczna:

- zasady sprawdzania, - ocena wzrokowa

- cechy charakterystyczne zabezpieczenia, -badanie testerem TOPSCAN MF

Zabezpieczenia optyczne:

- znak wodny, - farba zmienna optycznie,

- nitka zabezpieczająca, - farba opalizująca,

- pasek zabezpieczający, - folia holograficzna,

- efekt kątowy, - folia zabezpieczająca.

Teoria i praktyka. Pewniki z grupy zabezpieczeń optycznych zostały zaprojektowane z myślą o kontroli wzrokowej. Bywają jednak sytuacje, że są one nieaktywne dla sprawdzającego - nadmierne zużycie banknotu, złe oświetlenie itp. Dlatego w dalszej części szkolenia pokazane są metody kontroli narzędziowej tych zabezpieczeń.

Kontrolę narzędziową należy prowadzić jedynie w przypadku wątpliwości po kontroli wzrokowej.

 1. Zabezpieczenia przeznaczone do kontroli narzędziowej:

Pewniki z grupy zabezpieczeń do oceny narzędziowej można właściwie ocenić jedynie stosując odpowiedni tester. W tej części ocena wzrokowa jest metodą pomocniczą.

 • Ogólne zasady stosowane w drukarstwie wartościowym,
 • Techniki druku:
 • Wklęsłodruk linijny (staloryt),
 • Technika typograficzna,
 • Technika offsetowa,
 • Zabezpieczenia specjalne wykonane drukiem:
 • Antyestetyczne,
 • Mikrodruk,
 • Zabezpieczenia utajone (UV 365)*,
 • Zabezpieczenie w podczerwieni.

* UWAGA! Promieniowanie UV jest bardzo szkodliwe. TOP ARH s.j. zapewnia dla każdego uczestnika w pełni bezpiecznie testery posiadające atest bezpieczeństwa pracy z promieniami UV.

CZĘŚĆ III

 1. Obieg znaków pieniężnych w świetle prawa (karnego, administracyjnego, bankowego).
 1. Odpowiedzialność karna w przypadku:
 • Fałszowania znaków pieniężnych,
 • Wpuszczania falsyfikatów do obiegu:
  • Świadomego,
  • Nieświadomego.
 1. Skutki prawne wynikające z błędów w pracy kasjera.

Znajomość podstaw prawa zwiększa bezpieczeństwo obrotu znakami pieniężnymi.

 1. Psychofizyczne zjawiska wpływające na pracę kasjera:
 1. Stres.
 2. Warunki ergonomii pracy.
 3. Inne.

Uświadomienie słuchaczom zjawisk psychofizycznych wpływa na skuteczność i efektywność pracy.

 1. Elementy psychologii zachowania w kontakcie z klientem:
 1. Postawa kasjera wobec klienta.
 2. Zachowanie klienta w różnych sytuacjach.

Poznanie podstaw psychologii zachowań człowieka pozwoli kasjerowi na skuteczną obronę przed ewentualnym przestępstwem.

 1. Zasady postępowania z banknotami o stopniu zużycia większym od dopuszczalnego (destrukty):
 1. Zniszczenia mechaniczne.
 2. Nieaktywność zabezpieczeń,
 1. Zasady postępowania po stwierdzeniu nieautentyczności banknotu (protokół zatrzymania i przekazanie falsyfikatu policji):
 1. Powiadomienie klienta o stwierdzeniu nieautentyczności banknotu (aspekty psychologiczne).
 2. Zasady bezpieczeństwa.
 3. Redagowanie protokołu zatrzymania falsyfikatu.
 4. Wybór zabezpieczeń.
 5. Uzasadnienie nieprawidłowości.

Teoria i praktyka. Celem tej części szkolenia jest nauka bezpiecznego, odpowiedzialnego i profesjonalnego postępowania w sytuacji podejrzenia banknotu o nieautentyczność

Materiały szkoleniowe.

 1. Katalog multimedialny “Autentyczne i fałszywe znaki pieniężne”.
 2. Metodycznie przygotowane autentyczne znaki pieniężne i ich falsyfikaty.
 3. Multimedialne materiały szkoleniowe.
 1. Testy i materiały do ćwiczeń.
 2. Urządzenia do kontroli autentyczności dokumentów publicznych TOPSCAN MFX

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
data wydarzenia: 2018-04-04
organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
adres: Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
tel.: 22 351 93 08, faks: 22 351 93 10
e-mail: biuro@frdl.mazowsze.pl
www: http://frdl.mazowsze.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy - dodaj komentarz
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.