dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Warszawa. Ostatnie miejsca na bezpłatne szkolenia!

Pozostały ostatnie miejsca na bezpłatne szkolenia: psychopedagogika traumy, wypalenie zawodowe i podstawy nauki o więzi. Szkolenia prowadzone są w ramach projektu Akademia Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej, który realizowany jest przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): Jakub Kolasiński

2018-02-09, 08.55

Harmonogram I tury szkoleń

Nazwa szkolenia

Terminy

Psychopedagogika traumy

2-dniowy warsztat poprzedzony krótkim wykładem - uczestnik nabędzie podstawową wiedzę na temat przyczyn, przebiegu i objawów traumy oraz jej rodzajów (np.: trauma pokoleniowa, PTSD). Warsztaty będą okazją do przećwiczenia postępowania i reagowania w sytuacjach podejrzenia występowania traumy, odpowiedzi na kluczowe pytanie: jak pomóc, żeby nie zaszkodzić?

Prowadzą doświadczeni trenerzy: Marta Kulpa i Kinga Mickiewicz-Stopa

15 i 16 lutego

Wypalenie zawodowe

2-dniowy warsztat poprzedzony krótkim wykładem, podczas którego każdy z uczestników pozna przyczyny, skutki, etapy i objawy wypalenia zawodowego (czy ogólniej – życiowego). Następnie podczas warsztatu będzie mieć okazję zastanowić się nad harmonią we własnym życiu. Pozna sposoby przeciwdziałania wypaleniu i sposoby reagowania na wczesnych jego etapach, adekwatne do własnych potrzeb.

Prowadzący: Tomasz Kulig

19 i 20 lutego

Podstawy nauki o więzi

2- dniowy warsztat, podczas którego każdy z uczestników przybliży sobie wiedzę dotyczącą tworzenia bliskich relacji emocjonalnych między dzieckiem a opiekunem, rozwoju i typów przywiązania oraz skutków separacji na rozwój dziecka. Następnie podczas warsztatu pozna mechanizmy postępowania i reagowania w trudnych sytuacjach w relacjach wewnątrzrodzinnych, sposoby nawiązywania, podtrzymywania i odbudowywania więzi między członkami rodziny.

Prowadzący: Marta Kulpa

22 i 23 lutego

Miejsce szkoleń: Wydział Nauk Społecznych w Warszawie, Urbanistów 3

Wyślij zgłoszenie:

Więcej informacji i zapisy http://wspieranierodziny.wspkorczak.eu/

Uwaga: Uczestnikami szkolenia mogą być przedstawiciele jednostek systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, w tym również podmiotów, którym zlecono realizację zadań (np. NGO-sy) z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Osoby, które chcą uczestniczyć w szkoleniach muszą być zatrudnione w makro regionie centralnym, który obejmuje województwa łódzkie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie.

Projekt „Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowany w partnerstwie Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka z Warszawy, Grupy OSB s.c. z Olsztyna i Towarzystwa Nasz Dom w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania: 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Wydział Nauk Społecznych w Warszawie WSP im. J. Korczaka, ul. Urbanistów 3, 02-397 Warszawa, woj. mazowieckie
data wydarzenia: od 2018-02-15 do 2018-02-23
organizator: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka
adres: ul. Pandy 13, 02-202 Warszawa, woj. mazowieckie
tel.: 22 823-66-23 wew. 151, e-mail: akademia.rodziny@wspkorczak.eu
www: http://wspieranierodziny.wspkorczak.eu/ 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.