dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Warszawa. Program Rozwoju Osobistego w zakresie samokontroli i samoregulacji

Państwowa Agencja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Fundacja ETOH zapraszają do udziału w Programie Rozwoju Osobistego (PRO) w zakresie samokontroli i samoregulacji. PRO w zakresie samokontroli i samoregulacji to program terapeutyczno-rozwojowy wzmacniający i rozwijający samokontrolę osób uzależnionych. PRO jest w całości finansowane ze środków NPZ na lata 2016-2020 i udział w nim jest bezpłatny. PRO rozpoczyna się już 20 kwietnia 2018 r.

autor(ka): Wioleta Bartnicka

2018-02-09, 08.52

Projekt przeznaczony jest dla członków stowarzyszeń abstynenckich po co najmniej 6 miesięcznej ukończonej własnej terapii uzależnienia od alkoholu.

Program składa z 62 godzin dydaktycznych (54 godziny warsztatów i 8 godzin wykładów) realizowanych w trakcie 3 sesji:

I SESJA: 20 - 22 kwietnia 2018 r.

II SESJA: 11 - 13 maja 2018 r.

III SESJA: 29 czerwca - lipca 2018 r.

PRO jest w całości finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 i udział w nim jest bezpłatny. W ramach programu mają Państwo zapewnione: zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe oraz całodzienne wyżywienie i nocleg.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie internetowej: www.etoh.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=272&Itemid=38

Zasadniczym celem realizacji programu jest globalna poprawa funkcjonowania osób uzależnionych poprzez :

• diagnozę obszarów problemowych w zakresie samokontroli własnych emocji i zachowań, które generują różnego rodzaju trudności w bieżącym życiu uczestników programu,

• uczenie umiejętności, zarówno interpersonalnych jak i intrapersonalnych pomocnych w realizacji założonych celów i rozwiązywania problemów osobistych,

• lepsze funkcjonowanie w relacjach interpersonalnych,

• monitorowanie postępów w zakresie wprowadzania w życie klientów zachowań związanych z samoregulacją,

• zwiększanie poczucia kontroli osobistej nad własnym życiem.

Jest skierowany do osób dorosłych uzależnionych od alkoholu, które przeszły terapię uzależnień i aktualnie utrzymują abstynencję, jednak w dalszym ciągu mają trudności w rozwiązywaniu problemów osobistych.

Zajęcia odbędą się w Warszawie w Fundacji ETOH, ul. Mszczonowska 6.

O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc jest ograniczona

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Centrum Edukacyjnym Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH:

tel 22/439 03 11, tel 22/839 80 89, e-mail: ;

Formularz zgłoszeniowy do pobrania:www.etoh.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=272&Itemid=38 W celu zakwalifikowania do udziału w PRO prosimy o uzupełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie do 15 marca na adres: lub faxem: 22 836 80 81, bądź za pośrednictwem poczty: ETOH - Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemďż˝w Alkoholowych ul. Mszczonowoska 6, 01-254 Warszawa

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: "Etoh" Fundacja Rozwoju Profilaktyki , Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych, Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa, woj. mazowieckie
data wydarzenia: od 2018-04-20 do 2018-07-01
organizator: "Etoh" Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych z siedzibą w Warszawie
adres: Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa-Wola, woj. mazowieckie
tel.: 22 836 80 80, faks: 22 836 80 81
e-mail: etoh@etoh.edu.pl
www: http://www.etoh.edu.pl 
organizator: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
adres: Szańcowa 25, 01-458 Warszawa-Wola, woj. mazowieckie
tel.: 22 532 03 20, e-mail: parpa@parpa.pl
www: http://www.parpa.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy - dodaj komentarz
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.