dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Warszawa. Szkolenie "Alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się uczniów niemówiących AAC"

Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości zaprasza na szkolenie "Alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się uczniów niemówiących AAC", które odbędzie się 24 lutego 2018 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny. Szczegółowe informacje dostępne na stronie http://www.cwro.edu.pl.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): Beata Kowalewska

2018-02-08, 08.46

Prowadzący Magdalena Loska Miejsce szkolenia Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o.
ul. Woronicza 15 lokal 100, 02-625 Warszawa Termin 24 lutego 2018 r. (sobota) Godziny 09:00 - 17:00 Koszt 250zł Czas trwania 10 godzin dyd.

ADRESACI SZKOLENIA

Nauczyciele, wychowawcy, specjaliści pracujący w przedszkolach i szkołach (ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych) z dziećmi i młodzieżą niemówiącą lub mającą duże problemy z komunikacją słowną (dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym, dziećmi z afazją oraz dziećmi głębiej niepełnosprawnymi intelektualnie).

OPIS:

Formy i metody nauczania:

Wykład z prezentacją, pokaz filmu, poznanie przykładowych tablic komunikacyjnych i sprzętu używanego do niewerbalnej komunikacji

CEL SZKOLENIA:

Zapoznanie z problemami w funkcjonowaniu osób niemówiących oraz różnymi metodami wspierania ich aktywności z wykorzystaniem alternatywnych lub wspomagających sposobów porozumiewania się.

Uczestnicy dowiedzą się, jak:

1. Poznać specyficzne potrzeby osób niemówiących. 2. Wspomagać dzieci/młodzież z zaburzoną komunikacją werbalną w aktywności edukacyjnej i nawiązywaniu podstawowej komunikacji społecznej. 3. Wykorzystywać wiedzy z zakresu alternatywnych i wspomagających metod komunikowania się w pracy edukacyjnej i terapeutycznej.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Werbalne i niewerbalne sposoby porozumiewania się i ich rola w rozwoju dziecka.
  2. Przyczyny braku komunikacji werbalnej.
  3. Zastępcze formy komunikacji – analiza pojęcia; komunikacja alternatywna a wspomagająca.
  4. Cele nauki porozumiewania się i ich zmienność w zależności od poziomu rozwoju dziecka.
  5. Klasyfikacja symboli używanych do komunikacji alternatywnej
  6. Omówienie najważniejszych systemów niewerbalnej komunikacji.
  7. Dokonywanie oceny możliwości komunikacyjnych dziecka niemówiącego.
  8. Dobieranie odpowiedniej metody do poziomu komunikacji osoby niemówiącej.
  9. Konstruowanie tablic i książek komunikacyjnych oraz możliwe sposoby ich używania.
  10. Użycie sprzętu ułatwiającego niewerbalną komunikację.

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA:

Beata Kowalewska

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
data wydarzenia: 2018-02-24
organizator: Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
adres: Woronicza Jana Pawła 15/100, 02-625 Warszawa, woj. mazowieckie
tel.: 228479542, faks: 228479541
e-mail: cwro@cwro.edu.pl
www: http://www.cwro.edu.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.