dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Warszawa. Szkolnie "Zaburzenia przetwarzania słuchowego (C)APD. Nowe możliwości diagnozy i terapii"

Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości zaprasza na szkolenie "Zaburzenia przetwarzania słuchowego (C)APD. Nowe możliwości diagnozy i terapii", które odbędzie się 23 marca 2018 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny. Szczegółowe informacje dostępne na stronie http://www.cwro.edu.pl.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): Beata Kowalewska

2018-02-08, 08.46

Prowadzący Renata Borowiecka Miejsce szkolenia Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o.
ul. Woronicza 15 lokal 100, 02-625 Warszawa Termin Uwaga! przepraszamy termin szkolenia został zmieniony na 23 marca 2018 r. (piątek) Godziny 10:00-15:00 Koszt 150 zł Czas trwania 6 h dyd.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, logopedów, terapeutów, pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych oraz innych zainteresowanych tematem osób.

OPIS:

Wiele przypadków trudności w nauce, tj. trudności w pisaniu i czytaniu, a także zaburzeń artykulacji i problemów językowych oraz często współistniejących z nimi zaburzeń emocjonalnych, ma swe źródło w trudnościach przetwarzania dźwięku na poziomie centralnym. Przyczyną tych zaburzeń jest brak pełnego wykorzystania słyszanego sygnału akustycznego przy prawidłowym jego odbiorze w strukturach obwodowych (Katz, 1994).

Diagnozując trudności dziecka związane z rozwojem mowy, uczeniem się, często poprzestaje się jedynie na sprawdzeniu czułości słuchu dziecka. Tymczasem, gdy obserwujemy:

  • kłopoty z koncentracją uwagi,
  • skupieniem się na głosie nauczyciela,
  • brzydkie pismo z błędami,
  • trudności w czytaniu, polegające na niewłaściwym łączeniu głosek w wyrazy,
  • trudności z dobrym słyszeniem w szumie,
  • myleniem podobnie brzmiących głosek jak p/b, t/d i takim też ich zapisywaniem,
  • brakiem umiejętności konstruowania płynnych wypowiedzi,
  • konieczność kilkakrotnego powtarzania poleceń,

wówczas powinniśmy rozważyć przeprowadzenie diagnozy w kierunku centralnych zaburzeń przetwarzania dźwięków.

Szacuje się, że co najmniej u połowy dzieci z rozpoznanymi trudnościami w uczeniu się, dysleksją, zespołem zaburzeń uwagi i zachowania występują zaburzenia przetwarzania słuchowego. W wielu przypadkach, to właśnie trudności słuchowe są przyczyną opóźnień w nauce, trudności w czytaniu i pisaniu, czy zaburzeń zachowania.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z symptomami i diagnostyką CAPD oraz przedstawienie form terapii.

PROGRAM SZKOLENIA:

Nowe możliwości diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (C ) APD.

1. Zaburzenia przetwarzania słuchowego:
a) definicja,
b) objawy,
c) przyczyny,
d) profile kliniczne dzieci z (C) APD, e) współwystępowanie zaburzeń przetwarzania słuchowego z ADHD, dysleksją , SLI, autyzmem, Zespołem Aspergera.

2. Diagnoza (C )APD:
a) interdyscyplinarny charakter diagnozy (C ) APD,
b) kwestionariusze,
c) prezentacja baterii testów behawioralnych oceniających najważniejsze funkcje słuchowe :
- test rozumienia mowy w szumie,
- test sekwencji częstotliwości (FPT),
- test sekwencji długości ( DPT),
- test rozdzielnouszny liczbowy ( test dychotyczny, DDT),
- test wykrywania przerw w szumie ( GDT),
d) testy elektrofizjologiczne, e) miejsce diagnozy wyższych funkcji słuchowych w diagnozie dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, f) aktualne możliwości diagnozy( C ) APD w placówkach oświatowych.

3. Terapia(C ) APD:
a) poprawa środowiska akustycznego w szkole,
b) specjalistyczny trening słuchowy:
- przegląd dostępnych treningów słuchowych , form pomocy,
- dobór właściwej formy terapii słuchowej do trudności dziecka, c) rola terapii pedagogicznej, psychologicznej, d) wspomagające rola terapeuty integracji sensorycznej dla jednego z profili ( C ) APD.

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA:

Beata Kowalewska

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
data wydarzenia: 2018-03-23
organizator: Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
adres: Woronicza Jana Pawła 15/100, 02-625 Warszawa, woj. mazowieckie
tel.: 228479542, faks: 228479541
e-mail: cwro@cwro.edu.pl
www: http://www.cwro.edu.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.