dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Warszawa. Szkolenie "Autyzm Zespół Aspergera. Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju"

Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości zaprasza na szkolenie "Autyzm, Zespół Aspergera. Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu o techniki behawioralne. Rozwiązania edukacyjno – terapeutyczne. Szkolenie II stopnia", które odbędzie się w dniach 7-8 kwietnia 2018 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny. Szczegółowe informacje dostępne na stronie http://www.cwro.edu.pl.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): Beata Kowalewska

2018-02-08, 08.46

Prowadzący Artur Terpiłowski Miejsce szkolenia Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o.
ul. Woronicza 15 lokal 100, 02-625 Warszawa Termin 07-08 kwietnia 2018 r. (sobota, niedziela) Godziny sobota: 10:00 - 17:00 niedziela 10:00 - 15:30 Koszt 350 zł
Uwaga! Przy jednoczesnym zapisie na dwa stopnie koszt drugiego stopnia szkolenia wynosi 300 zł (całość wynosi wówczas 650 zł.) Czas trwania 15 godzin dydaktycznych.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do pedagogów, psychologów, terapeutów, nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów , szkół ponad gimnazjalnych, nauczycieli wspomagających, rodziców dzieci z autyzmem oraz wszystkich innych osób zainteresowanych tą problematyką, pracujących lub planujących pracę z osobami z autyzmem.

Uwaga! nabór na II stopień szkolenia jest otwarty wyłącznie dla osób, które ukończyły wcześniej w CWRO I stopień szkolenia.

CEL SZKOLENIA:

Cele ogólne: Kształtowanie umiejętności w zakresie postępowania edukacyjnego i terapeutycznego wobec ucznia ze spektrum autyzmu.

Cele szczegółowe:

Uczestnik szkolenia:

Podniesie własne kompetencje w zakresie pracy z uczniem ze spektrum autyzmu.

Pozna narzędzia do diagnozy funkcjonalnej poziomu umiejętności jako podstawy do tworzenia indywidualnych programów terapeutycznych.

Będzie potrafił skonstruować program edukacyjno – terapeutyczny.

Będzie potrafił dobrać właściwe procedury w przypadku wystąpienia zachowania trudnego.

PROGRAM SZKOLENIA:

II stopień

I. Konstruowanie programów edukacji uczniów autystycznych w szkole.

1. Podstawy prawne.

2. Wielospecjalistyczna diagnoza funkcjonalna ucznia.

3. Dostosowania.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i jej ocena.

5. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.

6. Ocena IPE-T, (karta analizy).

II. Konstruowanie programów terapeutycznych w oparciu o stosowaną analizę zachowania.

1. Rozwijanie zachowań deficytowych (opis i tworzenie definicji zachowanie docelowego)

- sposoby uczenia,

-podpowiedzi,

-rodzaje wzmocnień,

2. Generalizacja (sposoby sprawdzania nabywania wiedzy umiejętności)

- etapowość w uczeniu.

3. Redukowanie zachowań niepożądanych

-opis zachowania,

- funkcja zachowania,

- przyczyna podjęcia interwencji,

- sposoby rejestracji,

- procedury i sposoby postępowania.

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA:

Beata Kowalewska

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
data wydarzenia: od 2018-04-07 do 2018-04-08
organizator: Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
adres: Woronicza Jana Pawła 15/100, 02-625 Warszawa, woj. mazowieckie
tel.: 228479542, faks: 228479541
e-mail: cwro@cwro.edu.pl
www: http://www.cwro.edu.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.