dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Warszawa. Szkolenie "Terapia Ręki - szkolenie trzystopniowe"

Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości zaprasza na szkolenie "Terapia Ręki - szkolenie trzystopniowe", które odbędzie się w dniach 24-25-26 marca 2018 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny. Szczegółowe informacje dostępne na stronie http://www.cwro.edu.pl.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): Beata Kowalewska

2018-02-08, 08.45

Prowadzący Marcin Nestorowicz
Eliza Komar
Irena Sosin Miejsce szkolenia Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o.
ul. Woronicza 15 lokal 100, 02-625 Warszawa Termin 24-25-26 marca 2018 r. (sobota, niedziela, poniedziałek) Godziny sobota: 10:00 - 17:00
niedziela: 10:00 - 18:00
poniedziałek 10:00- 18:00 Koszt Moduł I - 240 zł
Moduł II - 260 zł
Moduł III - 260 zł Czas trwania Moduł I - 8 godzin dyd.
Moduł II - 10 godzin dyd.
Moduł III - 10 godzin dyd.

ADRESACI SZKOLENIA

Moduł I TERAPIA RĘKI. Praca z dziećmi niepełnosprawnymi, dziećmi z trudnościami szkolnymi oraz dziećmi zagrożonymi nieprawidłowym rozwojem (ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz mózgowych porażeń dziecięcych). Ta część szkolenia skierowana jest przede wszystkim do nauczycieli, rehabilitantów, logopedów, fizjoterapeutów, pedagogów specjalnych, terapeutów zajmujących się wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz osób pracujących z dziećmi ze specjalnym zapotrzebowaniem edukacyjnym.

Moduł II TERAPIA RĘKI. Grafomotoryka. Ta część szkolenia dotyczy pracy z dziećmi w wieku od 0 do rozpoczęcia nauki pisania. Szkolenie skierowane dla nauczycieli klas młodszych oraz przedszkoli,pedagogów specjalnych, terapeutów pedagogicznych, rodziców pracujących z dziećmi z problemami w zakresie małej i dużej motoryki, z dysfunkcjami oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dziećmi z ryzykiem dysleksji, dysgrafii.

Moduł III. TERAPIA RĘKI. Dysgrafia. Terapia zaburzeń grafomotorycznych dzieci w wieku szkolnym. Ta część szkolenia dotyczy pracy z dziećmi w wieku szkolnym. Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów pedagogicznych, nauczycieli, studentów kierunków pedagogicznych i psychologicznych oraz rodziców dzieci z dysgrafią.

OPIS:

Uwaga! Szkolenie składa się z trzech modułów (jest trzystopniowe). Każdy moduł szkolenia stanowi odrębną całość merytoryczną, można więc wybierać moduły (stopnie) dowolnie. Można uczestniczyć zarówno w pojedynczym module jak i w dwóch lub trzech. Oczywiście najbardziej polecamy udział we wszystkich trzech modułach. Osoby, które nie określą w uwagach na który moduł chcą się zapisać domyślnie wpisujemy na całość szkolenia. Uwaga! Osoby, które ukończą wszystkie części szkolenia otrzymają zaświadczenie informujące o ukończeniu trzystopniowego szkolenia z zakresu Terapii Ręki. Osoby uczestniczące w wybranych częściach otrzymają zaświadczenie o ukończeniu jednego z modułów.

Przy zapisie na trzy moduły szkolenia proponujemy zniżkę 60 zł. Łączny koszt szkolenia wynosi wówczas 700 zł. Podczas zapisu prosimy o informację w dziale „pozostałe”, na które moduły szkolenia chcą się Państwo zapisać. Jeśli brak jest takiej informacji, domyślnie zapisujemy na całość szkolenia.

Prosimy o swobodny strój, dodatkowo podczas I modułu szkolenia prosimy o założenie koszuli z krótkim rękawem lub na ramiączka.

CEL SZKOLENIA:

Moduł I TERAPIA RĘKI. Praca z dziećmi niepełnosprawnymi, dziećmi z trudnościami szkolnymi oraz dziećmi zagrożonymi nieprawidłowym rozwojem (ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz mózgowych porażeń dziecięcych). Celem szkolenia jest przedstawienie Słuchaczom zajęć Terapii Ręki z punktu widzenia fizjoterapeuty. Zapoznanie Uczestników z zasadami terapii ręki i ogólnego wspomagania rozwoju ruchowego dzieci niepełnosprawnych, dzieci z trudnościami szkolnymi oraz dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem. Poszerzenie świadomości na temat etiologii problemu i lepsze rozumienie potrzeb dziecka.

Moduł II TERAPIA RĘKI. Grafomotoryka. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat rozwoju mięśni posturalnych, rozwoju chwytu oraz prezentacja narzędzi do prowadzenia obserwacji, budowania terapii i ćwiczeń dla dzieci z zaburzeniami w zakresie małej i dużej motoryki, niskimi umiejętnościami grafomotorycznymi i zagrożonych dysgrafią.

Moduł III. TERAPIA RĘKI. Dysgrafia. Terapia zaburzeń grafomotorycznych dzieci w wieku szkolnym. Celem szkolenia jest zaprezentowanie procedur terapii pedagogicznej z dzieckiem dysgraficznym w oparciu o diagnozę wstępną sfery ruchowej (I etap) , prezentacja metod i szczegółowych ćwiczeń ruchowych oraz ćwiczeń w pisaniu, szczegółowa diagnoza i planowanie terapii w oparciu o analizę pisma (II etap).

PROGRAM SZKOLENIA:

Moduł I TERAPIA RĘKI. Praca z dziećmi niepełnosprawnymi, dziećmi z trudnościami szkolnymi oraz dziećmi zagrożonymi nieprawidłowym rozwojem (ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz mózgowych porażeń dziecięcych).

Część teoretyczna:

1. Omówienie anatomii ręki.
2. Obręcz kończyny górnej - funkcjonowanie.
3. Struktury OUN zaangażowane w procesy percepcji zmysłowej (zmysł dotyku). 4. Rozwój sprawności rąk w różnych etapach rozwoju dziecka, dochodzenie do samoobsługi. 5. Rodzaje chwytów dłoni.

Część praktyczna:

6. Obserwacja zaburzeń małej motoryki w ujęciu całościowej postawy dziecka.
7. Praca z dzieckiem z obniżonym/wzmożonym napięciem mięśniowym. 8. Praca z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz porażeniem mózgowym. 9. Stymulacja kończyny górnej oraz ręki. Ukazanie zależności między ustawieniem klatki piersiowej a funkcją kończyny górnej. Przykładowe ćwiczenia.

Zajęcia Terapii Ręki są funkcjonalnym podejściem do rozwoju małej motoryki uwzględniającym cały rozwój dziecka, zarówno fizyczny jak i psychiczny. Zajęcia te mają na celu usprawnienie tzw. małej motoryki czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców.

Moduł II TERAPIA RĘKI. Grafomotoryka.

1. Prawidłowości w rozwoju dziecka, elementy wczesnego wspomagania.
2. Rozwój sprawności manualnej (w tym rozwój chwytu).
3. Integracja sensoryczna a terapia ręki.
4. Omówienie narzędzi diagnostycznych, diagnoza przesiewowa.
5. Umiejętności grafomotoryczne – jak wspierać.
6. Planowanie zajęć terapii ręki. 7. Ćwiczenia praktyczne w obszarze motoryki dużej, motoryki małej, grafomotoryki. 8. Prezentacja pomocy, wymiana pomysłów.

Moduł III. TERAPIA RĘKI. Dysgrafia. Terapia zaburzeń grafomotorycznych dzieci w wieku szkolnym. 1. Charakterystyka sfery ruchowej ucznia oraz implikacje do wstępnej diagnozy ( etap I )
2. Metodyka pracy z uczniem z dysgrafią 3. Prezentacja szczegółowa ćwiczeń wykorzystywanych w terapii w każdym etapie – ćwiczenia ogólnej sprawności ruchowej, ćwiczenia rozmachowe , ćwiczenia manualne, ćwiczenia w pisaniu 4. Diagnoza pisma dziecka z dysgrafia – planowanie terapii pedagogicznej

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA:

Beata Kowalewska

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
data wydarzenia: od 2018-03-24 do 2018-03-26
organizator: Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
adres: Woronicza Jana Pawła 15/100, 02-625 Warszawa, woj. mazowieckie
tel.: 228479542, faks: 228479541
e-mail: cwro@cwro.edu.pl
www: http://www.cwro.edu.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.