dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Warszawa. Szkolnie "Edukacja matematyczna - jak pomóc dziecku, żeby poradziło sobie z trudnościami"

Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości zaprasza na szkolenie "Edukacja matematyczna - jak pomóc dziecku, żeby poradziło sobie z trudnościami (przedszkole, klasy 0-3)", które odbędzie się 24 marca 2018 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny. Szczegółowe informacje dostępne na stronie http://www.cwro.edu.pl.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): Beata Kowalewska

2018-02-08, 08.45

Prowadzący Małgorzata Skura
Michał Lisicki Miejsce szkolenia Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o.
ul. Woronicza 15 lokal 100, 02-625 Warszawa Termin 24 marca 2018 r. (sobota) Godziny 10:00 - 16:00 Koszt 200 zł Czas trwania 8 godzin dyd.

ADRESACI SZKOLENIA

Nauczyciele przedszkoli i klas 0-3 oraz specjaliści z zakresu terapii pedagogicznej.

CEL SZKOLENIA:

1. Zapoznanie ze specyfiką rozwoju myślenia matematycznego dzieci.

2. Prezentacja koncepcji J. Brunera (teoria reprezentacji umysłowych) oraz jej adaptacji na potrzeby planowania edukacji matematycznej dzieci.

3. Zapoznanie z przyczynami trudności dzieci w uczeniu się matematyki.

4. Zapoznanie z metodami rozwijania myślenia matematycznego dzieci oraz uczenia ich podstawowych pojęć matematycznych.

5. Zapoznanie ze sposobami pomocy dziecku z nadmiernymi trudnościami w uczeniu się matematyki.

Przewidywane efekty szkolenia:

1. Umiejętność planowania i organizowania zajęć z edukacji matematycznej w przedszkolu oraz klasach 0-3.

2. Umiejętność rozpoznawania zachowań dzieci, które mogą świadczyć o nadmiernych trudnościach w uczeniu się matematyki.

3. Umiejętność prowadzenia zajęć, które mogą pomóc zmniejszyć trudności w uczeniu się matematyki.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Podstawowe informacje o rozwoju myślenia matematycznego u dzieci:

a) czym jest myślenie matematyczne?

b) specyfika myślenia matematycznego: od rozumienia relacji na poziomie konkretnym po symboliczne reprezentacje,

c) zależności między typami myślenia matematycznego.

  1. Teoria reprezentacji umysłowych J. Bruneta.
  2. Zakresy rozwoju myślenia matematycznego:

a) od dostrzegania regularności po dostrzeganie algorytmów (rytmy),

b) od dobierania obiektów w pary, po tworzenie zbiorów i podzbiorów (klasyfikowanie),

c) od orientacji w schemacie własnego ciała, po wyznaczanie kierunków na kartce (orientacja w przestrzeni),

d) od dostrzegania zdarzeń, po rozumienie wpływu zmiennych (myślenie przyczynowo - skutkowe),

e) rozwój operacyjnego myślenia w różnych zakresach,

f) integracja różnych aspektów liczby naturalnej.

  1. Przyczyny trudności w uczeniu się matematyki u dzieci.
  2. Mechanizmy uczenia się w edukacji matematycznej.
  3. Rola zabawy w edukacji matematycznej.

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA:

Beata Kowalewska

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości, Warszawa,
data wydarzenia: 2018-03-24
organizator: Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
adres: Woronicza Jana Pawła 15/100, 02-625 Warszawa, woj. mazowieckie
tel.: 228479542, faks: 228479541
e-mail: cwro@cwro.edu.pl
www: http://www.cwro.edu.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.