dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Warszawa. Szkolenie "Trening Umiejętności Społecznych ucznia ze spektrum autyzmu"

Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości zaprasza na szkolenie "Trening Umiejętności Społecznych ucznia ze spektrum autyzmu", które odbędzie się 18 marca 2018 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny. Szczegółowe informacje dostępne na stronie http://www.cwro.edu.pl.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): Beata Kowalewska

2018-02-08, 08.45

Prowadzący Artur Terpiłowski Miejsce szkolenia Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o.
ul. Woronicza 15 lokal 100, 02-625 Warszawa Termin 18 marca 2018 r. (niedziela) Godziny 10:00 - 18:00 Koszt 300 zł Czas trwania 10 godzin dyd.

ADRESACI SZKOLENIA

Nauczyciele, terapeuci, osoby wspomagające wszystkich etapów edukacyjnych.

OPIS:

Sposoby realizacji (formy i metody pracy):

- ćwiczenia, praca indywidualna i grupowa;

- metody aktywizujące, metody efektywnego uczenia się, dyskusja i wymiana doświadczeń, wykład informacyjny, prezentacj, analiza dokumentów, burza mózgów.

Materiały edukacyjne dla uczestników

- Zagadnienia teoretyczne

- Gotowe pomoce dydaktyczne

- Wykaz literatury .

 

CEL SZKOLENIA:

Cele ogólne: Kształtowanie umiejętności społecznych w tym komunikacyjnychu ucznia ze spektrum autyzmu.

Cele szczegółowe: Uczestnik szkolenia:

  • poznaje specyfikę treningu umiejętności społecznych
  • podnosi własne kompetencje w zakresie pracy z uczniem ze spektrum autyzmu w ramach zajęć rozwijających zachowania społeczne, w tym komunikacyjnych
  • poznaje stosowane metody pracy
  • stosuje różne formy, metody i techniki stymulujące szeroko pojęty rozwój społeczny ucznia ze spektrum autyzmu
  • potrafi dostosować strategie postepowania do zachowań niepożądanych występujących u osób ze spektrum autyzmu w trakcie treningu społecznego.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Specyfika Treningu Umiejętności Społecznych (6 godzin dyd)

• Główne założenia treningu

• Adresaci treningu

• Cele Treningu Umiejętności Społecznych

• Ćwiczone i usprawniane obszary

• Strukturalizacja czasu i przestrzeni – zasady pracy

Wzmacnianie zachowań pożądanych w trakcie treningu (2 godz. dyd)

• Obserwacja i planowanie interwencji terapeutycznej i edukacyjnej

• Budowanie systemu wsparcia we współpracy z rodziną

• Wybór metod wzmacniania zachowań

• Wskazówki do konstruowania programu

Strategie postepowania wobec zachowań niepożądanych w trakcie TUS (2 godz. dyd.)

• Funkcjonalne podejście do zachowań trudnych

• Analiza zachowań trudnych

• Hierarchia procesów postępowania wobec zachowań trudnych

• Tworzenie procedur postępowania

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA:

Beata Kowalewska

22 847-95-42

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
data wydarzenia: 2018-03-18
organizator: Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
adres: Woronicza Jana Pawła 15/100, 02-625 Warszawa, woj. mazowieckie
tel.: 228479542, faks: 228479541
e-mail: cwro@cwro.edu.pl
www: http://www.cwro.edu.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.