dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Warszawa. Szkolenie "Muzykoterapia - profilaktyka i terapia muzyczna. II stopień (MRM)"

Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości zaprasza na szkolenie "Muzykoterapia - profilaktyka i terapia muzyczna. II stopień. (MRM) Mobilna Rekreacja Muzyczna", które odbędzie się w dniach 17-18 marca 2018 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny. Szczegółowe informacje dostępne na stronie http://www.cwro.edu.pl.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): Beata Kowalewska

2018-02-08, 08.44

Prowadzący Maciej Kierył Miejsce szkolenia Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o.
ul. Woronicza 15 lokal 100, 02-625 Warszawa Termin 17-18 marca 2018 r. (sobota, niedziela) Godziny sobota: 10:00 - 18:00
niedziela: 10:00 - 15:00 Koszt 350 zł
Uwaga! Przy jednoczesnym zapisie na dwa stopnie koszt drugiego stopnia szkolenia wynosi 300 zł (całość wynosi wówczas 650 zł.) Czas trwania 15 godzin dyd.

ADRESACI SZKOLENIA

Osoby, które ukończyły szkolenie dr Macieja Kieryła „Muzykoterapia - profilaktyka i terapia muzyczna” I stopień i są zainteresowane pogłębieniem swojej wiedzy i umiejętności.

Jeśli szkolenie I stopnia zostało ukończone nie w naszej placówce, prosimy o przywiezienie kserokopii zaświadczenia ukończenia I stopnia szkolenia.

OPIS: WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU DOSKONALĄCYM II STOPNIA Z MOBLILNEJ REKREACJI MUZYCZNEJ (MRM)

 1. Uczestnictwo w szkoleniu podstawowym w Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości w Warszawie lub w innej placówce o podobnym programie.
 2. Próby stosowania jednego z etapów MRM lub przerywników śród-zajęciowych.
 3. Modyfikacja autorska MRM sprawdzona w miejscu pracy (przedszkole, szkoła, szpital, przychodnia etc.).
 4. Działania profilaktyczne w oparciu o wyżej wymienioną technikę, prowadzone w przedszkolu, szkole lub domu kultury.
 5. Umiejętność swobodnego muzykowania wspierającego oddech i siedem rodzajów ruchu (organki, flet, klawisze lub gitara).

UWAGA!
Wszyscy uczestnicy szkolenia proszeni są o przyniesienie ze sobą harmonijki ustnej (organków) oraz jeśli sobie życzą dodatkowo innego małego instrumentu: fletu lub małych klawiszy.

Wskazane są podstawowe/minimalne/ umiejętności gry na jednym z tych instrumentów oraz doświadczenia własne prób prowadzenia zajęć tą techniką.

CEL SZKOLENIA:

Doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć metodą Mobilnej Rekreacji Muzycznej w grupach terapeutycznych (m. inn.: niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym i lekkim, MPDz., Autyzm – grupa indywidualna) i profilaktycznych (przedszkola, szkoły, Domy Kultury, Uniwersytet III wieku).

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Werbalna popularyzacja profilaktyki muzycznej, pogadanka - pokaz pt: „Jak wykorzystać muzykę dla zdrowia” dla grup zawodów pedagogicznych, medycznych, zainteresowanych w trzech grupach wiekowych.
 2. Kształcenie umiejętności dydaktycznych – abc MRM „krok po kroku”. Skrót umiejętności teoretycznych poznanych w I części szkolenia.
 3. Adaptacja MRM przy zmianach grup odbiorców np. przedszkole/przedszkole integracyjne, osoby niepełnosprawne: chodzący/unieruchomieni.
 4. Wczesna Rekreacja Muzyczna: okres pooperacyjny, chory przewlekle, chory nieprzytomny.
 5. Przeciwdziałanie agresji: przedszkola, szkoły, ośrodki specjalne.
 6. Sposoby radzenia sobie ze stresem zawodowym, znaczenie MRM.
 7. Adaptacja lokalnej muzyki ludowej.
 8. Wzmacnianie kreatywności animatorów i terapeutów MRM, np. MRM „bez słów,” „z piłką”.
 9. Doskonalenie umiejętności praktycznych poznanych w I części szkolenia.
 10. Miejsce MRM wśród innych technik profilaktyki i terapii muzycznej.
 11. Zmiana wrażliwości muzycznej współczesnego odbiorcy.
 12. Kreatywna rola pedagogów we wzbogacaniu MRM.

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA:

Beata Kowalewska

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
data wydarzenia: od 2018-03-17 do 2018-03-18
organizator: Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
adres: Woronicza Jana Pawła 15/100, 02-625 Warszawa, woj. mazowieckie
tel.: 228479542, faks: 228479541
e-mail: cwro@cwro.edu.pl
www: http://www.cwro.edu.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.