dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Warszawa. Szkolenie "Autyzm Zespół Aspergera. Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju"

Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości zaprasza na szkolenie "Autyzm, Zespół Aspergera. Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu o techniki behawioralne. Rozwiązania edukacyjno – terapeutyczne. Szkolenie I stopnia", które odbędzie się 3-4 marca 2018 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny. Szczegółowe informacje dostępne na stronie http://www.cwro.edu.pl.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): Beata Kowalewska

2018-02-08, 08.44

Prowadzący Artur Terpiłowski Miejsce szkolenia Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o.
ul. Woronicza 15 lokal 100, 02-625 Warszawa Termin 03-04 marca 2018 r. (sobota, niedziela) Godziny sobota: 10:00 - 17:00
niedziela 10:00 - 16:00 Koszt 350 zł
Uwaga! Przy jednoczesnym zapisie na dwa stopnie koszt drugiego stopnia szkolenia wynosi 300 zł (całość wynosi wówczas 650 zł.) Czas trwania 16 godzin dyd.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do pedagogów, psychologów, terapeutów, nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów , szkół ponad gimnazjalnych, nauczycieli wspomagających, rodziców dzieci z autyzmem oraz wszystkich innych osób zainteresowanych tą problematyką, pracujących lub planujących pracę z osobami z autyzmem.

OPIS:

Szkolenie jest dwustopniowe. II stopień szkolenia zaplanowany jest na 07-08 kwietnia 2018 r. Łączny koszt szkolenia wynosi wówczas 650zł.

Przy jednoczesnym zapisie na obydwa stopnie przewidujemy zniżkę. Prosimy o taką informację przy zapisie w rubryce „pozostałe”.

CEL SZKOLENIA:

Cele ogólne: Kształtowanie umiejętności w zakresie postępowania edukacyjnego i terapeutycznego wobec ucznia ze spektrum autyzmu.

Cele szczegółowe:

Uczestnik szkolenia:

Pozna specyfikę rozwoju ucznia ze spektrum autyzmu.

Będzie potrafił scharakteryzować ucznia o cechach autystycznych.

Pozna podstawowe narzędzia diagnostyczne.

Podniesie własne kompetencje w zakresie pracy z uczniem ze spektrum autyzmu.

Będzie mógł stosować różne formy metody i techniki stymulujące szeroko pojęty rozwój ucznia ze spektrum autyzmu.

Będzie potrafił umiejętnie zaplanować system motywacyjny.

Pozna narzędzia do diagnozy funkcjonalnej poziomu umiejętności jako podstawy do tworzenia indywidualnych programów terapeutycznych.

Będzie potrafił skonstruować program edukacyjno terapeutyczny.

Będzie potrafił dobrać właściwe procedury w przypadku wystąpienia zachowania trudnego.

PROGRAM SZKOLENIA:

Program szkolenia:

I. Analiza zachowania – podstawy teoretyczne:

1. Rys historyczny, etiologia autyzmu.

2. Charakterystyka behawioralna dzieci z autyzmem.

3. Diagnoza i ocena poziomu funkcjonowania dzieci z autyzmem.

4. Postawy rodziców uwarunkowane diagnozą; formy pomocy i wsparcia.

II. Zachowania trudne i procedury postępowania-Strategie postępowania w przypadkach zachowań trudnych:

1. Definicje zachowania trudnego.

2. Kategorie zachowań trudnych.

3. Hierarchia procedur według modelu najmniej restrykcyjnej terapii.

4. Planowanie procedur postępowania w przypadku zachowań trudnych.

5. Sposoby pomiaru i rejestracji zachowań trudnych.

III. Techniki w pracy wykorzystywane przy utrwalaniu zachowań pożądanych:

1. Definicja wzmocnienia.

2. Zasady dotyczące stosowania wzmocnień.

3. Rodzaje wzmocnień.

4. Wybór potencjalnych wzmocnień.

5. Pochwała jako narzędzie pracy służące zmianie zachowania.

6. Systemy żetonowe.

IV. Konstruowanie programów edukacji uczniów autystycznych w szkole:

1. Podstawy prawne.

2. Wielospecjalistyczna diagnoza funkcjonalna ucznia.

3. Dostosowania.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i jej ocena.

5. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.

6. Ocena IPE-T, (karta analizy).

V. Konstruowanie programów terapeutycznych w oparciu o stosowaną analizę zachowania:

Metody Szkolenia: Zajęcia prowadzone metodą wykładowo -€“ warsztatową (z nastawieniem na praktyczne ćwiczenia uczestników), z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz filmów. Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe.

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA:

Beata Kowalewska

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
data wydarzenia: od 2018-03-03 do 2018-03-04
organizator: Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
adres: Woronicza Jana Pawła 15/100, 02-625 Warszawa, woj. Mazowieckie
tel.: 228479542, faks: 228479541
e-mail: cwro@cwro.edu.pl
www: http://www.cwro.edu.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.