dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Dąbrowa Górnicza. Szkolenia zawodowe i staże

Fundacja Imago zaprasza do bezpłatnego wzięcia udziału w projekcie „Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej. Etap I”, który będzie realizowany do lutego 2019 r. W projekcie oferujemy staże i szkolenia zawodowe, a także wsparcie w poszukiwaniu pracy.

autor(ka): Daria Sąsiadek

2018-02-06, 08.52

Fundacja Imago zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej. Etap I.” Głównym celem projektu jest włączenie społeczne 70 osób będących mieszkańcami terenów rewitalizowanych miasta Dąbrowa Górnicza, reintegracja zawodowa oraz aktywizacja społeczna osób wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem lub ubóstwem z wykorzystaniem zindywidualizowanej ścieżki reintegracji.

Zapraszamy:
mieszkańców Dąbrowy Górniczej, którzy spełniają łącznie niżej wymienione kryteria:
- są osobami pełnoletnimi
- są osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo
- zamieszkują na obszarach rewitalizowanych tj. Osiedle Łączna, Osiedle Mickiewicza/Norwida oraz Ząbkowice.

Oferujemy:
- staże zawodowe min. 3 miesiące u pracodawców z możliwością przedłużenia
- szkolenia zawodowe do kwoty 3.200 zł na osobę zgodne z potrzebami
- kompleksową ocenę kwalifikacji i kompetencji, która pozwoli na wybór ścieżki zawodowej
- wsparcie w poszukiwaniu pracy
- kontakt z pracodawcą (pośrednictwo pracy)
- środki na wsparcie zatrudnienia dla pracodawców.

Zapewniamy:
- stypendia szkoleniowe i stażowe
- zwrot kosztów dojazdu do miejsca odbywania stażu
- refundację opieki nad dzieckiem

Program jest realizowany w okresie 01.01.2018 do 28.02.2019 r.

W razie zainteresowania zapraszamy do kontaktu:
Biuro Projektu Fundacji Imago ma siedzibę w Centrum Aktywności Obywatelskiej
ul. H. Sienkiewicza 6A
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 512 813 201 (w godz. 9.00-17.00) www.fundacjaimago.pl

Realizatorzy Projektu:

Lider: Gmina Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Partner: Fundacja Imago, ul. Hallera 123, 53-201 Wrocław

Partner: Stowarzyszenie „ Razem w Przyszłość” ul. Tysiąclecia 6/11 41-303 Dąbrowa Górnicza

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020r.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Centrum Aktywności Obywatelskiej, H. Sienkiewicza 6 A, 41-300 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie
data wydarzenia: od 2018-02-06 do 2019-02-28
organizator: Fundacja Imago
adres: Aleja Hallera 123, 53-201 Wrocław, woj. DS
tel.: 519 055 411, e-mail: lukasz.reszka@fundacjaimago.pl
www: http://fundacjaimago.pl 
źródło: Fundacja Imago
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy - dodaj komentarz
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.