dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Łódź. Szkolenie "Granice udostępniania informacji publicznej w urzędzie..."

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi zaprasza na szkolenie "Granice udostępniania informacji publicznej w urzędzie z uwzględnieniem regulacji ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego", które odbędzie się w dniach 25 – 26 kwietnia 2018 r. Udział płatny.

autor(ka): Patrycja Szwaj

2018-01-30, 08.44

Program szkolenia :

1. Podstawy wiedzy związane z dostępem do informacji publicznej – Konstytucja, ustawy samorządowe, ustawa o dostępie do informacji publicznej, kodeks postępowania administracyjnego, prawo budowlane, ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa prawo ochrony środowiska środowiska , ustawa o informacji o ochronie środowiska itd.

2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy, definicje informacji publicznej, sprawy publicznej, tajemnicy przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, prawa do prywatności osoby fizycznej.

3. Prawo do informacji publicznej w praktyce czyli co jest a co nie jest informacją publiczną.
• Majątki osób nieskładających oświadczeń – czy są jawne? Czy obywatele mają prawo do informacji ze sfery prywatnej dotyczącej pracy, zatrudnienia itp.
• Funkcjonariusze publicznie i osoby pełniące funkcje publiczne – do jakich informacji o nich ma prawo obywatel
• Pracownicy urzędów – czy są funkcjonariuszami publicznymi i jakie to rodzi dla nich konsekwencje? • Najnowsze nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego w świetle dostępu do informacji o pracownikach • Naruszenia dóbr osobistych w kontekście informacji publicznej

4. Praktyczne zagadnienia dotyczące informacji publicznej
• Czym jest informacja publiczna a czym informacja przetworzona?
• Co nie jest informacją publiczną w urzędzie?
• Czy maile, wnioski, dokumentacja technologiczna są informacją publiczną?
• Dane osobowe a informacja publiczna – jakie dane nie mogą być udostępniane?
• Dane wrażliwe, tajemnica lekarska inne tajemnice prawnie chronione a dostęp do informacji publicznej.
• W jakim terminie należy udzielić odpowiedzi dotyczącej informacji publicznej?
• Kiedy można odmówić udzielenia informacji publicznej – jaki powołać podstawy prawne w przypadku działalności urzędu
• Pytanie o informację publiczną zadane mailem, faxem lub telefonicznie – odpowiadać czy nie?
• Co grozi za nieudzielenie informacji publicznej czyli „czy taki diabeł straszny jak go malują?”
• jakich informacji udziela się w kancelarii ii na merytorycznych stanowiskach pracy,
• jak odróżnić informację od pytań dotyczących porady prawnej, • sposoby udzielania informacji , komu i kiedy można takiej informacji udzielić. • jakich informacji i komu oraz kiedy można udzielić przez telefon, o co należy się spytać telefonującego przed udzieleniem informacji,

5.Uprawnienia prasy w ramach prawa do informacji publicznej.

6. Zasady kardynalne dostępu do informacji publicznych.
• Pierwszeństwo regulacji szczególnych
• korelacja k.p.a. do postępowania regulowanego ustawą o dostępie do informacji publicznej
• formy wniosków • brak podpisu wnioskodawcy, brak danych osobowych wnioskodawcy • terminy

• BIP- nowa znacząca rola Biuletynu, wymagania prawne, wymagania praktyki, zakres informacji, oznaczenie informacji, strona internetowa BIP,
• centralne repozytorium – rola, zasady udostępniania informacji publicznej szczególnie ważnej, zasady tworzenia i prowadzenia centralnego repozytorium, forma wniosku,
• udostępnianie informacji na wniosek, wniosek o ponowne wykorzystanie informacji forma,termin i sposób udostępnienia informacji, odmowa udostępnienia informacji publicznej i informacji w celu ponownego jej wykorzystania, opłaty i opłaty za udostępnienie informacji publicznej do ponownego wykorzystania,nowy termin wprowadzony przepisami ustawy dla rozpatrzenia wniosku o ponowne udostępnienie informacji
• zasady kontroli odmowy udostępnienia informacji, wyłączenie trybu sądowego regulowanego w dawnej regulacji art. 22 ustawy
-wstęp na posiedzenia organów kolegialnych organów władzy publicznej- wstęp na posiedzenie organów samorządu gminnego.
• bezpłatność a bezkosztowość dostępu do informacji publicznej • prawo do kopii informacji albo wydruku, lub przesłania/przeniesienia na nośnik – prawo żądania uwierzytelnienia kopii? • przetworzenie a anonimizacja

7. Zasady udostępniania informacji objętych tajemnicą.
8. Postępowanie o udostępnienie danych publicznych a kpa- odmowa udostępnienia informacji publicznej ( tajemnica ustawowo chroniona (art. 5), brak przesłanki szczególnej istotności przetworzenia dla interesu publicznego (art. 3 ust. 1 pkt. 1), umorzenie postępowania (art. 14) umorzenie postępowania- odwołania, stosowanie środków nadzwyczajnych.
9.Bezczynność podmiotu zobowiązanego do udzielenia informacji publicznej- przykłady i konsekwencje.
10.Regulacja ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego,
• Zakres podmiotowy i przedmiotowy nowej regulacji ustawowej.
 Pojęcie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.
 Relacja między dostępem do informacji publicznej a ponownym wykorzystywaniem w świetl nowej regulacji prawnej.
 Zakres podmiotowy ponownego wykorzystywania (podmioty uprawnione i zobowiązane- muzea, biblioteki,).
 Ograniczenia ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.
 Prawa autorskie i pokrewne w procedurze ponownego wykorzystywania informarcji sektrora publicznego
 Etapy i zasady postępowania w „sprawie o wykorzystywanie informacji sektora publicznego”: wniosek, braki formalne i ich sanacja, termin udostępnienia, koszty-odpłatość, warunki udostępnienia w procedurze ponownego wykorzystywania itd.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz komplet materiałów dydaktycznych. W ramach kursu zapewniony jest serwis kawowy i obiad.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Wólczańska, 90-608 Łódź, woj. łódzkie
data wydarzenia: od 2018-04-25 do 2018-04-26
organizator: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi
adres: Wólczańska 51, 90-608 Łódź, woj. LD
tel.: 505754729, faks: 42 632 44 20
e-mail: szkolenia@pte.lodz.pl
www: http://www.pte.lodz.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.