dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Warszawa. Szkolenie "Wynagrodzenia pracowników instytucji kultury"

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Wynagrodzenia pracowników instytucji kultury ". Szkolenie odbędzie się 26 marca 2018 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

autor(ka): Elżbieta Roman

2018-01-19, 08.43

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI KULTURY

Data: 26 marca 2018, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 349 zł przy zgłoszeniu do 12 marca.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Adresaci: Kadra zarządzająca instytucji kultury; pracownicy działów organizacyjnych, kadrowych, płacowych i księgowych instytucji kultury (muzeów, teatrów, bibliotek, filharmonii, domów i ośrodków kultury, galerii), pracownicy urzędów nadzorujących instytucje kultury, osoby zainteresowane zagadnieniami zawartymi w programie szkolenia.

Cele i korzyści ze szkolenia:

 • Zapoznanie uczestników z aktualnymi regulacjami prawnymi z zakresu wynagradzania pracowników instytucji kultury.
 • Omówienie poszczególnych świadczeń wchodzących w skład wynagrodzenia pracowników instytucji kultury.
 • Omówienie zasad wynagradzania dyrektora, zastępcy dyrektora i głównego księgowego instytucji kultury.
 • Omówienie trybu powoływania i odwoływania dyrektora, zastępcy dyrektora i głównego księgowego instytucji kultury.

Prowadzący: Długoletni pracownik samorządowy. Aktywny kontroler specjalizujący się w kontroli instytucji kultury. Praktyk w zakresie zarządzania. Ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania w administracji publicznej oraz z zakresu audytu wewnętrznego.

Program:

 1. Uregulowania prawne:
 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 2. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury.
 3. Wewnętrzne regulacje instytucji kultury.
 1. Wynagrodzenia pracowników instytucji kultury.
 1. System wynagradzania pracowników instytucji kultury.
 2. Składniki wynagrodzenia pracowników instytucji kultury.
 3. Wynagrodzenie zasadnicze.
 4. Dodatek za wieloletnią pracę.
 5. Dodatek funkcyjny.
 6. Dodatek specjalny.
 7. Nagroda za szczególne osiągnięcia w pracy.
 8. Dodatkowe świadczenia dla pracowników artystycznych w tym m.in. za udział w określonej roli w przedstawieniu lub koncercie, za reżyserię, scenografię, choreografię lub kierownictwo muzyczne przedstawienia lub współtworzenie utworu audiowizualnego w rozumieniu przepisu art. 69 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
 9. Ekwiwalent pieniężny za używanie w pracy przez pracownika artystycznego
  - za zgoda pracodawcy - własnego instrumentu, akcesoriów do instrumentu, ubioru scenicznego, rekwizytu lub narzędzi.
 10. Premia.
 11. Nagroda jubileuszowa.
 12. Odprawa.
 1. Stanowiska pracy w instytucji kultury.
 2. Dyrektor instytucji kultury.
 1. Podstawa prawna powołania, okres powołania, tryb powołania i odwołania dyrektora, przyczyny odwołania dyrektora, umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury oraz program jej działania, wynagrodzenie dyrektora instytucji kultury.
 2. Możliwość powierzenia obowiązków dyrektora instytucji kultury (art. 16a ustawy
  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej).
 1. Zastępca dyrektora - podstawa powołania oraz uregulowania w zakresie wynagrodzenia.
 2. Główny księgowy – zatrudnienie oraz uregulowania w zakresie wynagrodzenia.
 3. Obowiązki instytucji kultury przy wprowadzeniu wewnętrznych zasad wynagradzania.

Metody szkoleniowe: Wykład zawierający niezbędny pakiet wiedzy; analiza praktycznych przypadków, prezentacja multimedialna, omówienie wzorów dokumentów, dyskusje, wymiana poglądów między uczestnikami zajęć, odpowiedzi na pytania.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
data wydarzenia: 2018-03-26
organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
adres: Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
tel.: 22 351 93 08, faks: 22 351 93 10
e-mail: biuro@frdl.mazowsze.pl
www: http://frdl.mazowsze.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.