dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Warszawa. Mediacja gospodarcza, mediacja w postępowaniu administracyjnym - szkolenia CMPP w lutym 2018

Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji, które odbędą się w lutym 2018 r. Oferta szkoleniowa CMPP w lutym br. obejmuje szkolenie z mediacji gospodarczej - trzydniowy kurs szkoleniowy z mediacji w sprawach gospodarczych w nowej formule (27 godz. dydaktycznych) oraz szkolenie z mediacji w postępowaniu administracyjnym - jednodniowe szkolenie wprowadzające w tematykę mediacji w sprawach administracyjnych. Udział płatny.

2018-01-12, 08.43

Program szkoleń jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 56 poz.591) oraz ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października .2007 r. Organizatorzy przewidują specjalne zniżki dla 2 lub większej liczby osób zgłaszających się razem oraz dla uczestników innych szkoleń organizowanych przez Centrum Mediacji Partners Polska .

Uczestnicy szkoleń mogą skorzystać z możliwości odbycia stażu praktycznego w zakresie mediacji rodzinnej lub mediacji gospodarczej w Centrum.

Szkolenia są adresowane do:
- wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi metodami rozwiązywania konfliktów i sporów;
- psychologów, socjologów, pedagogów, pracowników socjalnych, kuratorów, członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie; koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników ośrodków adopcyjnych i wychowawczych.
- prawników: adwokatów, radców prawnych, sędziów w stanie spoczynku, notariuszy, koordynatorów ds. mediacji w sądach okręgowych i rejonowych, aplikantów adwokackich i radcowskich, asystentów sędziów, absolwentów studiów prawniczych;
- menedżerów, konsultantów, pracowników działów komunikacji społecznej i pracowników działów HR, pracowników administracji publicznej, specjalistów w zakresie zarządzania, pracowników administracji publicznej.

Cel szkolenia Przygotować uczestników do pełnienia roli mediatora poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji a w szczególności umiejętności rozumienia i rozwiązywania konfliktów, modelowania dobrej komunikacji i wspomagania negocjacji.

Metody
Metody warsztatowe, gwarantujące przestrzeń dla indywidualnej aktywności.
Gry i symulacje, pozwalające na praktyczne ćwiczenie umiejętności w warunkach zbliżonych do naturalnych.
Informacje zwrotne na podstawie analizy ćwiczeń, będące podstawowym źródłem zdobywania umiejętności przez uczestników.
Analiza polskich i zagranicznych filmów edukacyjnych.
Prezentacje teoretyczne stanowią około 20% czasu szkolenia. Terminy i miejsce

- Szkolenie z mediacji gospodarczej (27 godzin dydaktycznych) - 12-14 lutego 2018

- Szkolenie z mediacji w postępowaniu administracyjnym (8 godzin dydaktycznych) - 9 lutego 2018

Szkolenia odbędą się w Warszawie, w siedzibie Centrum Mediacji Partners Polska, przy ul. Wilczej 29 A.

Opłaty:

Koszt szkolenia z mediacji gospodarczej w dn. 12-14 lutego 2018: 1200 zł, jeżeli wpłata nastąpi do 2 lutego 2018. Po tym terminie obowiązuje cena standardowa 1320 zł. Dla osób uczestniczących w innym szkoleniu CMPP, jak również dla 2 lub 3 osób zapisujących się razem, zniżka - 10 %, czyli oplata wynosi 1080 zł, jeśli wpłata nastąpi do 2 lutego 2018. Po tym terminie obowiązuje cena 1180 zł. W przypadku 4 lub większej liczby osób zapisujących się razem, zniżka to - 15%, czyli opłata dla 1 osoby wynosi 1020 zł, jeżeli wpłata nastąpi do 2 lutego. Po tym terminie obowiązuje cena 1120 zł.

Koszt szkolenia z mediacji w postępowaniu administracyjnym w dn. 9 lutego 2018 r.: 360 zł, jeżeli wpłata nastąpi do 2 lutego 2018. Dla 2 lub 3 osób zapisujących się razem, zniżka - 10 %, czyli oplata wynosi 324 zł, jeśli wpłata nastąpi do 2 lutego 2018. Dla 3 lub więcej osób zgłaszających się razem, , zniżka - 15 %, czyli opłata wynosi 312 zł. Ceny obowiązują przy zgłoszeniach do 2 lutego 2018. Od 2 lutego cena jednolita 400 zł od osoby (brak zniżek).

Opłaty za udział w szkoleniu mogą być wpłacane w ratach - bliższe informacje można uzyskać kontaktując się telefonicznie z biurem Centrum.

O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność wpłat. Po dokonaniu przelewu opłaty i przesłaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego zakwalifikowana osoba otrzyma potwierdzenie.

Szkolenie z mediacji gospodarczej jest przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych mediacją w sprawach gospodarczych, w tym dla osób, które nie brały dotąd udziału w szkoleniu lub zajęciach akademickich poświęconych mediacji.

Szkolenie z mediacji w postępowaniu administracyjnym. jest adresowane m.in do mediatorów, którzy chcą prowadzić sprawy kierowane do mediacji przez organy administracji oraz do urzędników, którzy chcą zdobyć lub poszerzyć swoją wiedzę na temat mediacji w sprawach administracyjnych.

W cenę szkolenia wchodzi serwis podczas przerw oraz materiały szkoleniowe i pomocnicze dla mediatorów. Opłata nie obejmuje noclegów ani wyżywienia. Organizatorzy pomagają znaleźć niedrogi nocleg. Wpłat należy dokonywać na konto Fundacji Partners Polska w IV Oddziale Banku Pekao SA w Warszawie, nr 78 1240 1053 1111 0010 0732 5536

Materiały dla uczestników
Wszyscy uczestnicy otrzymują wysokiej jakości materiały szkoleniowe i pomocnicze dla mediatorów. w tym m.in. publikację "Skarb mediatora" w wersji elektronicznej. Ponadto uczestnik/uczestniczka każdego szkolenia dostaje również zestaw wzorów pism, formularzy oraz innych narzędzi niezbędnych do prowadzenia praktyki mediacyjnej:
- przykładowe teksty ugód mediacyjnych,
- najczęściej stosowane warianty protokołów z mediacji, - przykładowe zaproszenia na mediację oraz inne pisma używane w korespondencji ze stronami, ich pełnomocnikami i z sądami.

Trenerzy

Trenerem jest Maciej Tański, mediator zawodowo mediujący od 2001 roku, autor publikacji nt. mediacji, członek Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Zaświadczenia Uczestnicy każdego szkolenia otrzymują zaświadczenie wystawione przez Centrum Mediacji Partners Polska z informacją o wymiarze czasowym i programie merytorycznym szkolenia.

Informacje i zgłoszenia
Aby zgłosić się na szkolenie, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z biurem Centrum Mediacji Partners Polska (we wszystkie dni powszednie, w godz. 10:00-18:00) lub Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat szkoleń, prosimy o kontakt telefoniczny.
tel./faks: (22) 409-53-83
tel.: (22) 825-40-83 e-mail: strona: www.mediacja.org

Program ramowy szkolenia z mediacji gospodarczej

Definicja mediacji i jej miejsce wśród innych metod rozwiązywania konfliktów i sporów
Rola mediatora i zasady mediacji
Etapy mediacji, zadania i postępowanie mediatora na każdym etapie
Specyfika sporów gospodarczych
Polskie regulacje prawne dotyczące mediacji w sprawach gospodarczych
Przygotowanie się do mediacji w sprawach gospodarczych
Prowadzenie procesu negocjacji
Sporządzanie ugody mediacyjnej
Obecność prawników w mediacji
Zasady współpracy z ekspertami zewnętrznymi
Bariery w mediacji (impas) - przyczyny i sposoby ich pokonywania

Program ramowy szkolenia z mediacji w postępowaniu administracyjnym

Kontekst prawny prowadzenia mediacji i postępowań polubownych w urzędzie (k.p.a.)
Praktyczne aspekty procedury mediacyjnej z punktu widzenia organu proponującego mediację i z punktu widzenia strony postępowania
Cele mediacji, korzyści dla stron i dla urzędu z polubownego załatwiania spraw na etapie postępowania administracyjnego, warunki prawne i praktyczne oraz ograniczenia zastosowania mediacji
Przebieg mediacji w sprawach administracyjnych
Rola organu administracji w procedurze mediacyjnej
Rola mediatora – jego obowiązki i prawa
Przykłady pism w postępowaniu mediacyjnym
Kryteria wyboru mediatora przez organ administracji
Diagnoza mediowalności sporu – studium przypadku

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Centrum Mediacji Partners Polska, Wilcza 289 A lok. 4a, 00-544 Warszawa, woj. mazowaieckie
data wydarzenia: od 2018-02-09 do 2018-02-14
organizator: Fundacja Partners Polska
adres: Wilcza 29A 4A, 00-544 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
tel.: 22 825 40 83 22-4095383, faks: 22-4095383
e-mail: mediator@mediacja.org
www: http://www.mediacja.org 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.