dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

SCWO: Zgłoś się do kolejnej edycji Inkubatora dla organizacji pozarządowych!

Prowadzisz młodą organizację? Coś już robicie, ale czujesz, że działacie trochę „po omacku”? Masz pytania związane z codziennym prowadzeniem organizacji? Chcesz wymienić doświadczenia, rozwinąć i usprawnić działalność? Weź udział w Inkubatorze dla organizacji pozarządowych, realizowanym w ramach Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przez Federację Centrum Szpitalna.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): Aneta Krawczyk

2018-01-31, 08.58
Zapraszmy do Inkubatora organizacji pozarządowych SCWO 2018

Co to jest Inkubator dla organizacji pozarządowych SCWO?

Inkubator to szkoła zarządzania NGO dla początkujących organizacji działających na rzecz Warszawy i osób w niej mieszkających. W czasie realizacji projektu uczestnicy i uczestniczki zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne do zarządzania organizacją i planowania jej rozwoju. Projekt jest realizowany w okresie styczeń–grudzień 2018 r. w Warszawie.

Grupa Inkubatora 2018 będzie się składać z 16-18 organizacji.

Z czego skorzysta Twoja organizacja w Inkubatorze SCWO?

Inkubator dla organizacji pozarządowych SCWO składa się z cyklu 10 szkoleń, seminariów tematycznych i specjalistycznych konsultacji dla organizacji.

1. Cykl 10 szkoleń (łącznie 20 dni szkoleniowych)

W okresie luty–grudzień 2018 r. uczestnicy i uczestniczki projektu wezmą udział w cyklu 10 szkoleń. Każde szkolenie jest dwudniowe (trwa 16 godzin), zajęcia będą odbywać się w weekendy w siedzibie Federacji Centrum Szpitalna.

Tematyka i terminy szkoleń:

► Ludzie w NGO – budowanie zespołu i komunikacja – 17-18 lutego

► Prawno-formalne aspekty działania NGO – 3-4 marca

► Planowanie działań organizacji pozarządowej – 14-15 kwietnia

► Tworzenie i praca metodą projektu – 12-13 maja

► Wypełnienie wniosku o dotację – 2-3 czerwiec

► Zarządzanie finansami z elementami księgowości – 30 czerwiec – 1 lipiec

► Promocja w organizacji pozarządowej – wrzesień

► Współpraca z administracją publiczną – październik

► Współpraca z biznesem – listopad

► Temat wybrany przez uczestników i uczestniczki – grudzień

Wszystkie szkolenia będą odbywać się w sobotę i niedzielę, przez doświadczony zespół trenerów i trenerek oraz specjalistów i specjalistek; z wykorzystaniem metod aktywizujących. W poszczególnych szkoleniach mogą uczestniczyć różne osoby z danej organizacji (w zależności od przydatności tematyki szkolenia).

2. Seminaria tematyczne

Seminaria to 2-3 godzinne spotkania tematyczne, podczas których są omawiane konkretne zagadnienia związane z prowadzeniem organizacji. Seminaria są organizowane w godzinach późno-popołudniowych.

3. Konsultacje specjalistyczne, w tym coaching dla organizacji

Uczestnicy i uczestniczki Inkubatora mają możliwość skorzystania z dodatkowych konsultacji w wybranych przez sobie tematach (np. podział zadań w zarządzie, wypracowanie polityki rachunkowości, strategia promocji projektu, itp.).

Kto może wziąć udział w Inkubatorze dla organizacji pozarządowych SCWO?

Inkubator jest skierowany do organizacji pozarządowych, które:

  • prowadzą działalność na rzecz Warszawy i osób w niej mieszkających;
  • prowadzą działalność krócej niż 3 lata i w tym czasie przeprowadziły przynajmniej jedno działanie (projekt, inicjatywę) i złożyły (nie koniecznie otrzymały) przynajmniej jeden wniosek o dotację/dofinansowanie;
  • posiadają co najmniej 2-3 osobowy zespół zaangażowany w jej działania.

Warunki udziału w Inkubatorze

  • deklaracja udziału w całym projekcie (do końca grudnia 2018 r.);
  • podpisanie umowy o współpracy;
  • zaangażowanie i współpraca.

UWAGA: warunkiem ukończenia Inkubatora jest udział w min. 7 z 10 szkoleń.

Jak się zgłosić do Inkubatora organizacji pozarządowych SCWO?

Organizacje zainteresowane udziałem w Inkubatorze SCWO prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Formularz prosimy o przesłanie drogą elektroniczną do 04.02.2018 r. na adres: .

Jak wybierzemy organizacje uczestniczące w Inkubatorze SCWO 2018?

Wybór organizacji zostanie przeprowadzony w oparciu o informacje z formularza zgłoszeniowego. W zależności od liczby zgłoszeń kandydaci i kandydatki mogą zostać zaproszeni na krótkie indywidualne spotkania.

O wynikach rekrutacji planujemy powiadomić w ciągu mailowo lub telefonicznie najpóźniej do 9.02.2018 r.

15 lutego (czwartek) w godzinach popołudniowych obędzie się spotkanie otwierające Inkubator.

Ile to kosztuje?

Udział w Inkubatorze dla organizacji pozarządowych SCWO jest bezpłatny. Inkubator jest realizowany przez Federację Centrum Szpitalna w ramach Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (SCWO), współfinansowanego ze środków m.st. Warszawy. W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Anetą Krawczyk: tel. (22) 828 91 28,

e-mail: .

Opinie o Inkubatorze dla organizacji pozarządowych SCWO

Dowiedz się, co Inkubator dla organizacji pozarządowych SCWO dał uczestnikom i uczestniczkom poprzednich edycji w ich opinii:

Możliwość wieloperspektywicznego zgłębienia zagadnień dotyczących NGO. Poznanie nowych możliwości działania/rozwijania stowarzyszenia. Motywację do dalszych działań i rozwoju.

Solidne podstawy do prowadzenia fundacji i ogromne wsparcie merytoryczne osób prowadzących Inkubator i zaangażowanych w projekt. (…) Inkubator to świetne narzędzie wspierające dla każdej młodej organizacji.

Inkubator (...) jest wspaniałą okazją do poznawania się z ludźmi – ekspertami, którzy wkładają w swoją pracę wiele serca i zaangażowania oraz osoby działające w innych organizacjach. Inkubator ma przemyślany plan, trudno wymienić w nim zbędne elementy. Każde zajęcia odkrywały przed nami coś nowego, mimo że mamy już pewien bagaż własnych doświadczeń.

[Inkubator] ponownie zapalił mnie do działania. Bardzo budujące jest poznawanie środowiska organizacji pozarządowych. To daje oparcie w tych osobach, które mają większe doświadczenie i udaną działalność.

Poznałam świetnych ludzi, o społecznym sposobie myślenia; poczułam się pewniejsza, gdyż odkryłam miejsce, gdzie mogę zawsze liczyć na poradę i wsparcie fachowców ze sfery pozarządowej.

O organizatorze Inkubatora dla organizacji pozarządowych SCWO

Federacja Centrum Szpitalna istnieje od 2003 roku. Projekt Inkubator dla organizacji pozarządowych prowadzi od początku swojego istnienia. Przez kolejne lata projekt podlegał różnym modyfikacjom i przemianom, w poszukiwaniu najlepszej formuły.

Ostatnie edycje projektu, które miały miejsce w latach 2007–2017, przybrały formę kilkumiesięcznej (ściśle określonej w czasie) pracy ze stałą grupą liderów i liderek młodych organizacji pozarządowych. Uczestnicy i uczestniczki inkubatora korzystali z różnorodnych, uzupełniających się form wsparcia, dostosowanych do ich potrzeb. Były to m.in. szkolenia, seminaria, porady prawne i księgowe, konsultacje projektów społecznych, opieka merytoryczna.

We wszystkich edycjach Inkubatora wzięło udział 230 organizacji, odbyło się 136 szkoleń (w większości 2-dniowych), ponad 70 seminariów a ze wszystkich działań od początku istnienia Centrum Szpitalna skorzystało łącznie ponad 8000 organizacji.

O Stołecznym Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

SCWO jest kompleksowym i bezpłatnym systemem wsparcia dla organizacji działających na rzecz mieszkańców Warszawy, współfinansowanym ze środków m.st. Warszawy. Oferta SCWO obejmuje m.in. bezpłatne szkolenia dla NGO, indywidualne konsultacje dotyczące tego, jak założyć i prowadzić fundację oraz stowarzyszenie, porady księgowo-prawne, bezpłatne sale szkoleniowe dla NGO w Warszawie, webinaria oraz roczne cykle edukacyjne.

Więcej na temat SCWO: warszawa.ngo.pl/scwo.Poznaj ofertę SCWO: warszawa.ngo.pl/scwo


miejsce: Federacja Centrum Szpitalna, Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa, woj. mazowieckie
data wydarzenia: od 2018-01-11 do 2018-02-04
organizator: Federacja Organizacji Pozarządowych CENTRUM SZPITALNA
adres: Szpitalna 5 5, 00-031 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
tel.: 22 828 91 28, faks: 22 828 91 29
e-mail: centrumszpitalna@szpitalna.ngo.pl
www: http://szpitalna.ngo.pl 
źródło: Federacja Organizacji Pozarządowych CENTRUM SZPITALNA
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.