dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Toruń. Szkolenie „Formy opieki nad dziećmi oraz opieka naprzemienna w mediacji”

Celem tego jednodniowego szkolenia jest przyjrzenie się różnym modelom opieki nad dziećmi, co niezwykle często jest przedmiotem mediacji (zarówno kierowanej przez sądy, jak i prowadzonej na podstawie wniosku). Szczególny nacisk zostanie położony na opiekę naprzemienną i różne jej warianty, gdyż jest ona coraz częściej spotykana a nawet orzekana przez sądy w Polsce. Zajęcia odbędą się 17 lutego 2018 w Toruniu. Udział płatny.

2018-01-09, 08.46

CEL Celem tego jednodniowego szkolenia jest przyjrzenie się różnym modelom opieki nad dziećmi, co niezwykle często jest przedmiotem mediacji (zarówno kierowanej przez sądy, jak i prowadzonej na podstawie wniosku). Szczególny nacisk zostanie położony na opiekę naprzemienną i różne jej warianty, gdyż jest ona coraz częściej spotykana a nawet orzekana przez sądy w Polsce.

CERTYFIKACJA Po szkoleniu uczestniczki i uczestnicy otrzymują imienne i numerowane zaświadczenie o jego ukończeniu wraz z suplementem zawierającym informacje o liczbie godzin i zagadnieniach poruszanych podczas zajęć.

ADRESACI Szkolenie adresujemy do osób praktykujących jako mediatorzy rodzinni lub innych specjalistów, którzy w formie szkoleniowej chcą przyjrzeć się tematowi i w bezpiecznych warunkach go przedyskutować/ przeanalizować.

LICZEBNOŚĆ GRUPY Max. 14 osób, min. 6 osób

PROGRAM
1. Rodzaje opieki ustalane w postępowaniu mediacyjnym:
a. model opiekuna pierwszoplanowego z kontaktami dla rodzica niezamieszkującego z dziećmi
b. model opieki gniazdowy
c. model opieki naprzemiennej (warianty 2/2/3, 7/7, 14/14)
d. modele mieszane
2. ZA i PRZECIW opiece naprzemiennej 3. Doniesienia z badań i metaanaliz na temat opieki naprzemiennej 4. Symulacja mediacji z ustaleniem opieki naprzemiennej

LICZBA GODZIN 8 godzin dydaktycznych

TERMIN ZAJĘĆ 17/02/2018

HARMONOGRAM WYDARZENIA Rozkład dnia szkoleniowego (8 godzin dydaktycznych)

9:00 - 11:15 - I blok zajęć
11:15 - 11:30 - przerwa kawowa
11:30 - 13:00 - II blok zajęć 13:00 - 14:00 - przerwa na lunch (we własnym zakresie) 14:00 - 16:15 - III blok zajęć

METODY SZKOLENIOWE Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem aktywnych metod angażujących uczestników, ćwiczeń wspomaganych mini wykładami, dyskusji, symulacji mediacji (w podgrupach), analizy danych oraz studium przypadku. Proces dydaktyczny budowany jest w oparciu o cykl Kolba.

FOLLOW UP Istnieje możliwość konsultacji z trenerami prowadzącymi szkolenie po jego zakończeniu.

KOSZT UDZIAŁU Koszt udziału brutto wynosi: 300 złotych

Cena zawiera:
• materiały do ćwiczeń (tzw. hand-out’y),
• poczęstunek w przerwach (kawa, herbata, woda, soki, ciastka, owoce), • dostęp do biblioteczki Fundacji, • imienne i numerowane zaświadczenia wraz z informacją o zakresie tematycznym szkolenia i liczbie godzin dydaktycznych,

UWAGA: organizator nie zapewnia w cenie noclegu oraz przerwy lunchowej.

WARUNKI PŁATNOŚCI I ZWROTU ŚRODKÓW Osoby zakwalifikowane do udziału otrzymają mailowe potwierdzenie od Fundacji. Wówczas zostaną poproszone o dokonanie płatności w terminie 7 dni od dnia wysłania wiadomości e-mail.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania wydarzenia najpóźniej 7 dni przed jego rozpoczęciem i do zwrotu wpłaty w pełnej wysokości osobom, które ją uiściły.

W przypadku wycofania się uczestnika/uczestniczki, który został zakwalifikowany i dokonał wpłaty istnieje możliwość rekomendowania innej osoby na swoje miejsce lub zarezerwowanie miejsca na szkoleniu w innym terminie.

W przypadku zgłoszenia się 2 osób jednocześnie każda z nich otrzymuje rabat w wysokości 5%. W przypadku zgłoszenia się 3 i więcej osób jednocześnie każda z nich otrzymuje rabat w wysokości 10 %.

WARUNKI UCZESTNICTWA Zgłoszenie nie daje gwarancji uczestnictwa, organizator w każdym przypadku potwierdza zakwalifikowanie osoby. W przypadku braku zakwalifikowania do udziału w wydarzeniu nie przewidziano procedury odwoławczej. Do otrzymania zaświadczenia wymagane jest minimum 80% frekwencji.

MIEJSCE ZAJĘĆ sala szkoleniowa w Toruniu. Dokładna lokalizacja będzie podana zakwalifikowanym uczestnikom/uczestniczkom i będzie zależna od liczebności grupy.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Fundacja Pracownia Dialogu, Ślusarska 2/1, 87-100 Toruń,
data wydarzenia: 2018-02-17
organizator: Fundacja Pracownia Dialogu
adres: Ślusarska 2 lok. 1, 87-100 Toruń, woj. KP
tel.: 56 471 02 21, faks: 56 471 02 21
e-mail: biuro@pracowniadialogu.org
www: http://www.pracowniadialogu.org 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.