dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Gdańsk. Szkolenie "Zarządzanie projektem, w tym projektem partnerskim współfinansowanym ze środków UE"

Zapoznanie pracowników beneficjentów z zasadami zarządzania projektami UE oraz aktualnym stanem aktów prawnych i Wytycznych na lata 2014-2020 i przygotowanie ich do pracy samodzielnej oraz w zespołach projektowych. Zajęcia odbędą się 12 lutego 2018 w Gdańsku. Udział płatny.

autor(ka): Jakub Porządny

2018-01-09, 08.45

Jeśli jesteś:
• Pracownikiem beneficjenta lub potencjalnego beneficjenta realizującego lub zamierzającego realizować projekty współfinansowane z UE.
• Menadżerem.
• Członkiem zespołu projektowego.
• Osobą z kierownictwa beneficjenta, która nadzoruje projekty w swoich jednostkach i reprezentuje beneficjenta na zewnątrz.

To dzięki szkoleniu:
• Poznasz zasady realizacji rzeczowej projektu.
• Nabędziesz umiejętność poprawnego ponoszenia wydatków w projekcie.
• Poprawnie przygotujesz wniosek o płatność.

Otrzymasz:
• fachowe wsparcie od praktyka,
• możliwość rozwiązania problemów, poznania trudnych przypadków,
• możliwość przedyskutowania kwestii spornych i trudnych z prowadzącym i innymi uczestnikami,
• materiały szkoleniowe i imienne zaświadczenie udziału,
• poczęstunek kawowy i lunch.

Prowadzący: Prawnik, specjalista z zakresu zarządzania projektami, dyrektor w Instytucji Wdrażającej, doświadczony wykładowca i trener w obszarze Funduszy Strukturalnych. Od kilkunastu lat pracuje przy realizacji programów finansowanych ze środków UE, posiada 19 letnie doświadczenie trenerskie. Ekspert wpisany na listę Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Przygotowywał opinie do wniosków PO KL w procesie oceny KOP, do projektów systemowych oraz w procedurze odwoławczej. Członek jury w konkursie Dobre praktyki EFS 2014. Ekspert w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji -> http://gdansk.frdl.pl/zarzadzanie-projektem-w-tym-projektem-partnerskim-wspolfinansowanym-ze-srodkow-ue/

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Gdańsk, woj. pomorskie
data wydarzenia: 2018-02-12
organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Ośrodek Regionalny w Gdańsku
adres: Targ Drzewny 3/7, 80-886 Gdańsk, woj. pomorskie
tel.: 58 308 47 73, e-mail: biuro@gdansk.frdl.pl
www: http://www.gdansk.frdl.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.