dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Gdańsk. Szkolenie "Praktycznie o RODO - unijna reforma przepisów"

RODO - Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, a obecne prawo, zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, uprawnienia osób, których dane dotyczą, zawiadamianie osób, których dane dotyczą o naruszeniach i. in. Organizator Proxymo Sp. z o. o. oferuje korzystne zniżki dla organizacji pozarządowych. Termin szkolenia w Gdańsku 18 stycznia 2018 r. Udział płatny.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): Proxymo

2018-01-04, 08.43

Ramowa Program

Blok I: Ustawa o ochronie danych osobowych i ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych

1. Polski system prawa dotyczący ochrony danych osobowych

2. System prawa ochrony danych osobowych po wejściu w życie rozporządzenia

Blok II: Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych

1. Dane osobowe

a) Co jest, a co nie daną osobową ?

b) Dane wrażliwe/szczególna kategoria danych

2. Przetwarzanie danych

3. Profilowanie danych

4. Pseudonimizacja i anonimizacja danych

5. Zbiór danych

a) Jak wyodrębnić zbiór danych osobowych ?

b) Omówienie przykładowych zbiorów danych osobowych

6. Administrator danych osobowych (ADO)

7. Administrator bezpieczeństwa informacji (ABI)

8. Inspektor ochrony danych (DPO/IOD)

9. Osoba upoważniona do przetwarzania danych

Blok III: Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych

1. Ogólne zasady

a) legalności

b) celowości

c) adekwatności

d) merytorycznej poprawności

e) ograniczenia czasowego

f) poufności i integralności danych

g) rozliczalności

h) przejrzystości

2. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

3. Nowe zasady wyrażania zgody na przetwarzanie danych

Przerwa kawowa

Blok IV: Uprawnienia osób, których dane dotyczą

1. Prawo do przejrzystości danych

2. Prawo dostępu do danych

3. Prawo do sprostowania i usunięcia danych

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania

5. Prawo do przenoszenia danych

6. Prawo do sprzeciwu

7. Prawa związane z profilowaniem danych

Przerwa obiadowa

Blok V: Obowiązki Administratora Danych

1. Stosowanie mechanizmów ochrony danych - privacy by design, privacy by default

2. Rejestrowanie czynności przetwarzania danych

3. Zgłaszanie naruszeń ochrony danych do organu nadzorczego

4. Zawiadamianie osób, których dane dotyczą o naruszeniach

5. Zabezpieczenie danych osobowych

a) stosowanie wewnętrznych polityk

b) wdrożenie technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych

c) zapewnienie poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług

d) zapewnienie ciągłości działania

e) testowanie, mierzenie i ocena skuteczności ochrony danych

6. Ocena skutków dla ochrony danych

7. Szacowanie ryzyka

8. Obowiązki ADO wynikające z obecnych przepisów

Blok VI: Przetwarzanie danych w imieniu administratora danych

1. Warunki powierzenia danych osobowych

2. Obowiązki podmiotu przetwarzającego dane

3. Odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego dane

4. Rejestrowanie wszystkich kategorii czynności przetwarzania

Blok VII: Transfer danych do państw trzecich

1. Transfer danych na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony

2. Transfer danych z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń

3. Transfer danych na podstawie wiążących reguł korporacyjnych

Blok VIII: Środki ochrony prawnej

1. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

2. Ochrona prawna przed sądem

3. Prawo do odszkodowania

4. Nowy system administracyjnych kar pieniężnych

Blok IX: Wybrane zagadnienia

1. Organ nadzorczy

a) zasady ustanawiania organu nadzorczego

b) zadania i uprawnienia organu nadzorczego

2. Kodeksy postępowania i certyfikacja

3. Założenia projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych

Podsumowanie szkolenia. Wydanie certyfikatów.

Więcej informacji na temat szkolenia znajdą Państwo na stronie organizatora.

Serdecznie zapraszamy!

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Hotel Dal, Czarny Dwór 4, 80-365 Gdańsk, woj. pomorskie
data wydarzenia: 2018-01-18
organizator: Proxymo Sp. z o.o.
adres: Królewska 65a/1, 30-081 Kraków, woj. małopolskie
tel.: 503 838 386, e-mail: proxymo@proxymo.pl
www: https://www.proxymo.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.