dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Warszawa. Szkolenie "Zamknięcie roku 2017 w organizacjach pozarządowych i organizacjach kościelnych"

Szkolenie adresowane jest do księgowych, skarbników, osób odpowiedzialnych za finanse i podatki w organizacji pozarządowej. Celem szkolenia jest m.in. prezentacja skutków zmian w rachunkowości i ich wpływu na sprawozdanie finansowe za rok 2017. Kompleksowo omówione zostaną podatki z zaprezentowaniem bieżącego orzecznictwa. Szkolenie odbędzie się w dniach 1-2 lutego 2017 r. w Warszawie. Zaprasza Perfectum - Audit Sp. z o.o. Udział płatny.

2018-01-05, 08.47

I. RACHUNKOWOŚĆ – ZMIANY W 2017/2018 r.

 1. Nowy wzór sprawozdania finansowego za 2017 r.
 2. Obowiązek wyboru zakresu sprawozdania finansowego zgodnego z załącznikiem nr 1 lub nr 6 ustawy o rachunkowości – porównanie.
 3. Przekształcenie danych porównawczych w sprawozdaniu finansowym za 2017 r.
 4. Polityka rachunkowości, w tym zakładowy plan kont, bezpośrednią podstawą prowadzenia ksiąg rachunkowych – adaptacja polityki do własnych potrzeb.
 5. Ujęcie w księgach rachunkowych skutków niektórych szczególnie ważnych operacji, to jest:
  1. kalkulacji kosztów i przychodów działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej i gospodarczej,
  2. operacji dotyczących aktywów trwałych i obrotowych,
  3. ustalenia i rozliczenia wyniku finansowego, w tym rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów,
  4. ewidencja księgowa wszelkich form pozyskiwania środków na działalność statutową (najem, sponsoring, reklama, sms, crowd funding, działalność gospodarcza, darowizny, dotacje, granty i inne).
 6. Rachunkowość (w tym dowody księgowe i księgi rachunkowe) w zakresie realizacji i rozliczeń projektów finansowanych i dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa.
 7. Inwentaryzacja aktywów i pasywów oraz rozliczenie i ujęcie jej skutków w księgach rachunkowych.
 8. Wyodrębnienie oraz powiązania działalności statutowej (statutowej pożytku publicznego) i gospodarczej.

II. PODATKI W 2017/2018 R. (ZASADY OPODATKOWANIA I ORZECZNICTWO)

 1. Jednolity plik kontrolny
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych ze szczególnym uwzględnieniem dochodów wolnych od podatku, w tym z tytułu dotacji, darowizn itp.; zasady sporządzania deklaracji CIT-8, CIT-8/O, CIT-D.
 3. Podatek od towarów i usług ze szczególnym uwzględnieniem zmian w podatku VAT, to jest:
  1. zmian związanych z ustalaniem tzw. prewspółczynnika,
  2. rozliczania działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej,
  3. rozliczania dotacji,
  4. działalności gospodarczej opodatkowanej VAT lub zwolnionej.
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych, z uwzględnieniem dochodów wolnych od podatku (świadczenia niepieniężne, rozliczenia wolontariuszy, pomoc społeczna, zapomogi, darowizny, szkolenia, imprezy integracyjne, jubileusze, loterie, aukcje, zasiłki i inne).
 5. Zmiany w ustawach podatkowych w najbliższym czasie.

III. USTAWA O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO (WYMAGANIA KONTROLI)

 1. Zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego.
 2. Rozliczanie 1 % pdof
 3. Sporządzanie, zatwierdzanie i ogłaszanie sprawozdania finansowego.
 4. Działalność statutowa nieodpłatna, statutowa odpłatna oraz gospodarcza – wpływ właściwej identyfikacji, klasyfikacji i prezentacji na wypełnianie postanowień różnych gałęzi prawa (o działal­ności pożytku publicznego, bilansowego, podatkowego i innych).

IV. DYSKUSJA ORAZ ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW

Szczegóły na stronie: www.perfectumaudit.pl/szkolenia-zawodowe.php

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Warszawa, Komisji Edukacji Narodowej Al., 02-777 Warszawa-Ursynów, woj. mazowieckie
data wydarzenia: od 2018-02-01 do 2018-02-02
organizator: PERFECTUM - AUDIT Sp. z o.o.
adres: Komisji Edukacji Narodowej Al. 98, 02-777 Warszawa-Ursynów, woj. mazowieckie
tel.: 22 644 27 67, faks: 22 644 27 62
e-mail: perfectumaudit@perfectumaudit.pl
www: http://www.perfectumaudit.pl/szkolenia-zawodowe.php 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.