dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Warszawa. Szkolenie "Ochrona środowiska przed hałasem i wibracjami"

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Ochrona środowiska przed hałasem i wibracjami". Szkolenie odbędzie się 27 lutego 2018 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

autor(ka): Piotr Kubiak

2017-12-28, 08.42

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

OCHRONA ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM I WIBRACJAMI

Data: 27 lutego 2018, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 349 zł przy zgłoszeniu do 13 lutego.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cele i korzyści ze szkolenia: Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z podstawami prawnymi przeciwdziałania negatywnemu oddziaływaniu hałasu i wibracji.

Adresaci: Szkolenie jest skierowane do wszystkich podmiotów zajmujących się problematyką ochrony środowiska i źródeł zagrożeń środowiska, którzy w trakcie wykonywanej pracy spotykają się z problematyką przeciwdziałania negatywnym skutkom ze strony hałasu i wibracji. Dotyczy to organów opracowujących mapy akustyczne oraz organów jednostek samorządu terytorialnego mających szczególne uprawnienia w tym zakresie.

Prowadzący: Prawnik, adiunkt w Zakładzie Ochrony Środowiska, Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni wykładowca prawa rolnego i prawa ochrony środowiska z dużym doświadczeniem praktycznym w pracy na samodzielnym stanowisku w organie administracji rządowej. Były ekspert Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA. Wieloletni wykładowca i trener szkoleń organizowanych przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. Autorka wielu publikacji z tematyki prawa ochrony środowiska.

Program szkolenia:

 1. Hałas i wibracje, jako uciążliwość.
 2. Źródła hałasu i wibracji.
 3. „Termometr” hałasu.
 4. Podstawy międzynarodowe ochrony przed hałasem.
 5. Podstawy europejskie ochrony przed hałasem:
 • Europejska definicja hałasu.
 • Wspólne wskaźniki hałasu.
 • Wspólne metody oceny.
 1. Strategiczna mapa hałasu.
 2. Ochrona przed hałasem i wibracjami w prawie polskim:
 • Podstawy prawne ochrony przed hałasem i wibracjami.
 • Definicja hałasu w prawie polskim.
 • Obszar cichy.
 • Badania monitoringowe.
 • Standardy imisyjne w ochronie przed hałasem.
 • Dopuszczalne poziomy hałasu.
 1. Hałas a planowanie i zagospodarowanie przestrzenne:
 • Hałas a stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy.
 • Hałas a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
 • Obszary ciche w aglomeracji.
 • Obszary ciche wokół zbiorników wodnych.
 1. Badanie przestrzegania wymagań imisyjnych.
 • Ocena stanu akustycznego środowiska.
 • Mapy akustyczne.
 • Program ochrony środowiska przed hałasem.
 1. Ustalenie dopuszczalnej emisji hałasu i pomiary hałasu w drodze decyzji.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
data wydarzenia: 2018-02-27
organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
adres: Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
tel.: 22 351 93 24, faks: 22 351 93 10
e-mail: biuro@frdl.mazowsze.pl
www: http://frdl.mazowsze.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.