dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Warszawa. Szkolenie "Zasady i tryb wyłączania gruntów rolnych z produkcji rolnej – zmiana przeznaczenia gruntu"

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Zasady i tryb wyłączania gruntów rolnych z produkcji rolnej – zmiana przeznaczenia gruntu". Szkolenie odbędzie się 26 lutego 2018 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

autor(ka): Piotr Kubiak

2017-12-20, 08.37

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

ZASADY I TRYB WYŁĄCZANIA GRUNTÓW ROLNYCH Z PRODUKCJI ROLNEJ – ZMIANA PRZEZNACZENIA GRUNTU

Data: 26 lutego 2018, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 349 zł przy zgłoszeniu do 12 lutego.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Adresaci: Pracownicy wydziałów ochrony środowiska i rolnictwa w JST. Pracownicy organów administracji publicznej odpowiedzialni za gospodarkę nieruchomościami, planowanie przestrzenne i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, organizujący i przeprowadzający przetargi na nieruchomości oraz inne osoby związane zawodowo z nieruchomościami.

Cele i korzyści ze szkolenia: Wskazanie regulacji prawnych związanych z ochroną gruntów rolnych i leśnych, zasadami ich wyłączania z produkcji, formami prawnymi wymienionymi w przepisach ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, dopuszczalności wyłączenia w zależności od klas bonitacyjnych gruntów, faktycznego wyłączenia z produkcji i jego znaczenia, kar za zmianę przeznaczenia gruntu bez uzyskania zgody właściwego organu. Wskazanie podstaw odwołania się od decyzji odmownej związanej z wyłączeniem gruntu z produkcji rolnej i innych istotnych aspektów oraz zagadnień związanych z w/w tematyką.

Prowadzący: Prawnik i pośrednik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa obrotu nieruchomościami, doświadczony trener i wykładowca dla grup zawodowych związanych z rynkiem nieruchomości; były członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministerstwie Infrastruktury; specjalizacja w zakresie umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy i innych związanych z obrotem nieruchomościami, postępowań prawnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości i innych zagadnień z dziedziny nieruchomości oraz obsługi firm deweloperskich i zagranicznych inwestorów. Wspólnik Kancelarii prawnej i obrotu nieruchomościami, związany z rynkiem nieruchomości od 1994 r, autor publikacji prasowych i licznych opinii i komentarzy z branży nieruchomości. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Program:

  1. Podstawa prawna ochrony i wyłączania z ochrony gruntów rolnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 909 ze zm. – dalej jako „u.o.g.r.l.”).
  2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy obowiązywania ustawy – organy właściwe do ochrony i wyłączania z ochrony gruntów rolnych i leśnych – faktyczne wyłączenie z produkcji rolnej gruntu – doktryna i orzecznictwo.
  3. Forma wyłączenia z ochrony gruntów rolnych i leśnych – decyzja administracyjna wraz z jej elementami zgodnie z art. 107 KPA i wyjątki w ustawie wyłączjące formę decyzji. Odwołanie od decyzji – podstawy odwołania od decyzji odmawiającej wyłączenia z produkcji rolnej gruntu.
  4. Opłaty związane z wyłączeniem z produkcji rolnej zasady i podstawy ich naliczania.
  5. Klasy bonitacyjne gruntów a możliwość wyłączenia z produkcji rolnej gruntu – organy właściwe.
  6. Znaczenie decyzji o warunkach zabudowy i miejscowego planu zagospodarowania terenu dla nieruchomości – gruntów rolnych objętych w/w instytucjami dla inwestora i JST przy sprzedaży, najmie i dzierżawie nieruchomości.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
data wydarzenia: 2018-02-26
organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
adres: Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
tel.: 22 351 93 24, faks: 22 351 93 10
e-mail: biuro@frdl.mazowsze.pl
www: http://frdl.mazowsze.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.