dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Warszawa. Szkolenie "Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie – teoria i praktyka"

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie – teoria i praktyka pracochłonność i czas obsługi wniosków o udostępnienia w kontekście terminowości wykonania pozostałych obowiązków na stanowisku pracy". Szkolenie odbędzie się 6 lutego 2018 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

autor(ka): Piotr Kubiak

2017-12-19, 08.46

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE – TEORIA I PRAKTYKA PRACOCHŁONNOŚĆ I CZAS OBSŁUGI WNIOSKÓW O UDOSTĘPNIENIA W KONTEKŚCIE TERMINOWOŚCI WYKONANIA POZOSTAŁYCH OBOWIĄZKÓW NA STANOWISKU PRACY

Data: 6 lutego 2018, 09:00 - 14:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 349 zł przy zgłoszeniu do 23 stycznia.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Adresaci: Szkolenie skierowane jest do urzędników administracji samorządowej i rządowej, którzy prowadzą sprawy wymagające upublicznienia i udostępnienia informacji w trybie udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie. W szkoleniu powinni wziąć uzdał pracownicy urzędów zaangażowani w umieszczanie informacji w publicznie dostępnych wykazach oraz załatwiający wnioski o udostępnienie informacji. Omówione zostaną zakres i zasady udostępniania informacji o środowisku. Poruszone zostaną kwestie ochrony danych osobowych w udostępnianych informacjach/dokumentach/kopiach. Ponadto przedyskutowane zostanie zagadnienie praw autorskich podmiotów wytwarzających dokumentacje zaliczane do dokumentów podlegających upublicznieniu.

Cele szkolenia: Na szkoleniu będą omawiane powiązania pomiędzy:

 • Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm.).
 • Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.);
 • Ustawa z 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352 ze zm.)

Spotkanie będzie służyło wymianie spostrzeżeń i doświadczeń w związku z codziennymi trudnościami napotykanymi podczas załatwiania wniosków o udostępnienie informacji.

Prowadzący: Mgr biologii; ekspert z dziedzin: botanika, leśnictwo, ochrona przyrody; członek korpusu SC; wykładowca dysponujący wieloletnim doświadczeniem zawodowym nabytym w instytucjach i urzędach państwowych. Wykładowca posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu i weryfikowaniu dokumentacji wymaganej w ramach ocen oddziaływania na środowisko.

Program:

 1. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, jako zadanie własne organów.
  1. Ustawy regulujące obowiązek udostępniania informacji.
  2. Rozporządzenia regulujące udostępnienia informacji.
  3. Prawo do informacji, jako instrument transparentności działań administracji.
  4. Wyznaczenie pracownika ds. udostępniania informacji – zadania do wykonania na tym stanowisku.
  5. Udostępnianie informacji, a ochrona danych osobowych i ochrona praw autorskich.
 2. Obowiązek prowadzenia przez organy, publicznie dostępnych wykazów.
  1. Katalog postępowań, dla których wymagane jest upublicznienie.
  2. Miejsce/sposób udostępnienia publicznie dostępnego wykazu.
  3. Czas udostępnienia informacji w publicznie dostępnym wykazie.
  4. Powiązania publicznie dostępnego wykazu z innymi bazami danych.
 3. Obowiązek udostępniania przez organy informacji.
  1. Zakres informacji podlegających udostępnienia.
  2. Wyłączenia z obowiązku udostępnienia.
 4. Procedowanie udostępnienia.
  1. Wniosek o udostępnienie informacji – forma i sposób doręczenia organowi.
  2. Wezwanie do uzupełnienia wniosku.
  3. Sposób udostępnienia informacji.
  4. Czas udostępnienia informacji.
  5. Możliwości przedłużania czasu udostępniania informacji.
  6. Koszty udostępnienia informacji, w tym zasady ich rozliczania.
  7. Możliwości odmowy udostępniania informacji.
 5. Pracochłonność oraz wymiar czasu niezbędnego do obsługi informacji o środowisku i jego ochronie.
 6. Dodatkowe obciążenie pracą stanowisk odpowiedzialnych za obsługę zadań wymagających upublicznienia informacji i/lub zadań, wobec których zwrócono się z prośbą o udostępnienie danych.
 7. Przepisy prawne i literatura.
 8. Dyskusja.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Żurawia, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
data wydarzenia: 2018-02-06
organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
adres: Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
tel.: 22 351 93 24, faks: 22 351 93 10
e-mail: biuro@frdl.mazowsze.pl
www: http://frdl.mazowsze.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.