dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Białystok. Warsztaty „Aktywizacja osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w podmiotach ekonomii społecznej”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż w związku z dużym zainteresowaniem warsztatami pn. „Aktywizacja osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w podmiotach ekonomii społecznej” jest ono organizowane ponownie. Bezpłatne zajęcia odbędą się 12 grudnia 2017 w Białymstoku.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): opr. MM, ngo.pl

2017-12-05, 08.54

Pierwszeństwo udziału w spotkaniu mają osoby z listy rezerwowej (niezakwalifikowane ze względu na brak miejsc w pierwszym terminie).

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w warsztacie, który odbędzie się 12.12.2017 roku.

Szczegółowe informacje przesyłamy w załącznikach. Informację należy przekazać do dnia 06.12.2017 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Szkolenie

 

 

Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

data wydarzenia: 2017-12-12
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.