dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Szczecin. Szkolenie OWES "Jednolity plik kontrolny - od stycznia 2018 r. obowiązek także dla PES"

Organizator zaprasza przedstawicieli PES (podmiotów ekonomii społecznej) z regionu szczecińskiego, z powiatów: M. Szczecin, M. Świnoujście, goleniowski, gryficki, kamieński, policki: będących płatnikami podatku VAT, prowadzących usługi doradcze oraz przekraczających 200 tys. zł przychodu z działalności gospodarczej na bezpłatne szkolenie "Jednolity plik kontrolny - od stycznia 2018 r. obowiązek także dla PES" – 2 grudnia 2017 (sobota), godz. 09:00-16:00.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): Malwina Wolska

2017-11-20, 08.55

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie organizowane w ramach projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecińskiego” (RPO WZP 2014-2020).

Temat: Jednolity plik kontrolny - od stycznia 2018 r. obowiązek także dla PES

Grupa odbiorców: przedstawiciele PES (podmiotów ekonomii społecznej) z regionu szczecińskiego, z powiatów: M.Szczecin, M.Świnoujście, goleniowski, gryficki, kamieński, policki:

 • będących płatnikami podatku VAT,
 • prowadzących usługi doradcze,
 • przekraczających 200 tys. zł przychodu z działalności gospodarczej.

Forma: szkolenie (zakładające czynny udział uczestników)

Termin: 02.12.2017r. (sobota), godziny 09:00-16:00.

Miejsce: Szczecin, ul. Cukrowa 8, Uniwersytet Szczeciński – WZiEU.

W programie:

 1. Jednolity plik kontrolny (studium przypadku).
 2. Pozostałe istotne informacje podatkowe (studium przypadku).

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM W ZAŁĄCZNIKU (POBIERZ)

Cel:

 1. Zapoznanie się ze studium przypadku JPK w organizacjach pozarządowych.
 2. Poznanie wdrażania JPK.
 3. Zapoznanie się ze studium przypadku pozostałych istotnych informacji podatkowych.

Korzyści:

 1. Poznanie reguł JPK w organizacjach pozarządowych.
 2. Umiejętność wdrażania JPK.
 3. Poznanie pozostałych reguł podatkowych dotyczących NGO.

BEATA KUŚMIEREK – doświadczony doradca gospodarczy, trener z obszarów podatkowych, certyfikowany księgowy z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, przedsiębiorca - właścicielka firmy TAX DEAL, wykładowczyni posiadająca Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych, autorka internetowych szkoleń podatkowych i artykułów o tematyce związanej z przedsiębiorczością. Jako praktyk Pani Beata Kuśmierek w swojej pracy trenerskiej wykorzystuje doświadczenie i wiedzę zdobytą podczas obsługi podmiotów gospodarczych, omawianą tematykę wzbogaca o liczne przykłady z życia gospodarczego oraz orzecznictwo. Firma Tax Deal Beata Kuśmierek posiada Certyfikat SUS 2.0 Standard Usług Szkoleniowo - Rozwojowych jest również wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA! Rekrutacja trwa do 24.11.2017r., do godziny 15:00.

Aby zapisać się na szkolenie należy:

1) pobrać komplet formularzy zgłoszeniowych (zgłoszenie na szkolenie, formularz dla osoby fizycznej (jeżeli nie był wypełniany), formularz podmiotu (jeżeli podmiot nie przystąpił jeszcze do projektu OWES);

2) wydrukować i wypełnić formularze zgłoszeniowe;

3) przygotować wymagane załączniki (w przypadku formularza organizacji – jeżeli dotyczy):

♦ statut organizacji,

♦ sprawozdanie finansowe i merytoryczne za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) – jeżeli organizacja składała,

♦ oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w 2 latach poprzedzających wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (jeśli podmiot otrzymał pomoc de minimis);

♦ formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010, Dz. U. 2010, Nr 53, poz. 311) (jeśli podmiot prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego lub działalność gospodarczą);

4) komplet formularzy wraz z załącznikami dostarczyć do siedziby OWES Szczecin:

♦ pocztą lub osobiście na adres: Aktywa Plus Emilia Kowalska Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ul. Cukrowa 8, pok. 921, 71-004 Szczecin,,

♦ e-mailem na adres: (skan dokumentów).

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z trenerem pod numerem telefonu 516 702 312.

LOGO OWES

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecińskiego (Uniwersytet Szczeciński - WZiEU), Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, woj. Zachodniopomorskie
data wydarzenia: 2017-12-02
organizator: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecińskiego - Aktywa Plus Emilia Kowalska
adres: Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, woj. Zachodniopomorskie
tel.: 516 702 312, e-mail: kontakt@aktywneowes.pl
www: http://www.aktywneowes.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.