dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Szczecin. Szkolenie "Rozliczanie zadań publicznych krok po kroku"

Organizator zaprasza przedstawicieli PES (podmiotów ekonomii społecznej) z regionu szczecińskiego, z powiatów: M. Szczecin, M. Świnoujście, goleniowski, gryficki, kamieński, policki na bezpłatne szkolenie "Rozliczanie zadań publicznych krok po kroku". Szkolenie (zakładające czynny udział uczestników) odbędzie się 28 listopada 2017 (wtorek) w godzinach 16-21 w siedzibie OWES przy ul. Cukrowej 8 w Szczecinie (Uniwersytet Szczeciński – WZiEU).

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): Malwina Wolska

2017-11-20, 08.55

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie organizowane w ramach projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecińskiego” (RPO WZP 2014-2020).

Temat: Rozliczanie zadań publicznych krok po kroku

Grupa odbiorców: przedstawiciele PES (podmiotów ekonomii społecznej) z regionu szczecińskiego, z powiatów: M.Szczecin, M.Świnoujście, goleniowski, gryficki, kamieński, policki.

Forma: szkolenie (zakładające czynny udział uczestników)

Termin: 28.11.2017r. (wtorek), godziny 16:00-21:00.

Miejsce: Szczecin, ul. Cukrowa 8, Uniwersytet Szczeciński – WZiEU.

W programie:

  1. Rozliczanie dotacji – merytoryczne aspekty sprawozdania z realizacji zadania publicznego.
  2. Załączniki niezbędne przy rozliczeniu zadania publicznego. Wzory dokumentów.
  3. Aspekty finansowe rozliczania zadania publicznego. Opisy dokumentów księgowych. Przesunięcia budżetowe. Zmiany kwoty dofinansowania. Zwrot środków finansowych.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM W ZAŁĄCZNIKU

Cel:

  1. Zapoznanie się z wzorem sprawozdania z realizacji zadania publicznego.
  2. Poznanie załączników sprawozdania.
  3. Poznanie finansowej strony rozliczania zadań publicznych.

Korzyści:

1) Umiejętność rozliczania zadań publicznych. 2) Pozyskanie wiedzy z zakresu tworzenia dokumentacji rozliczeniowej. 3) Poznanie i wzmocnienie własnych kompetencji z zakresu sprawozdawczości.

MAŁGORZATA PAWŁOWSKA – animatorka społeczności lokalnych, doświadczona autorka i realizatorka projektów krajowych i międzynarodowych. Posiada ponad sześcioletnie doświadczenie przy realizacji i rozliczaniu projektów z funduszy unijnych oraz zadań finansowanych ze środków publicznych od pomysłu do końca realizacji projektu.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA! Rekrutacja trwa do 22.11.2017r., do godziny 15:00.

Aby zapisać się na szkolenie należy:

1) pobrać komplet formularzy zgłoszeniowych (zgłoszenie na szkolenie, formularz dla osoby fizycznej (jeżeli nie był wypełniany), formularz podmiotu (jeżeli podmiot nie przystąpił jeszcze do projektu OWES);

2) wydrukować i wypełnić formularze zgłoszeniowe;

3) przygotować wymagane załączniki (w przypadku formularza organizacji – jeżeli dotyczy):

♦ statut organizacji,

♦ sprawozdanie finansowe i merytoryczne za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) – jeżeli organizacja składała,

♦ oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w 2 latach poprzedzających wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (jeśli podmiot otrzymał pomoc de minimis);

♦ formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010, Dz. U. 2010, Nr 53, poz. 311) (jeśli podmiot prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego lub działalność gospodarczą);

4) komplet formularzy wraz z załącznikami dostarczyć do siedziby OWES Szczecin:

♦ pocztą lub osobiście na adres: Aktywa Plus Emilia Kowalska Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ul. Cukrowa 8, pok. 921, 71-004 Szczecin,,

♦ e-mailem na adres: (skan dokumentów).

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z trenerem pod numerem telefonu 516 702 312.

LOGO OWES

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Uniwersytet Szczeciński – WZiEU, Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, woj. Zachodniopomorskie
data wydarzenia: 2017-11-28
organizator: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecińskiego - Aktywa Plus Emilia Kowalska
adres: Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, woj. Zachodniopomorskie
tel.: 516 702 312, e-mail: kontakt@aktywneowes.pl
www: http://www.aktywneowes.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.