dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Łódź. Szkolenie "Podstawy prawne pozyskiwania środków na działalność podmiotów ekonomii społecznej"

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Podstawy prawne pozyskiwania środków na działalność podmiotów ekonomii społecznej”, które odbędzie się w Łodzi w dn. 22-23 listopada 2017 r. Szkolenie poprowadzi Grzegorz Wiaderek.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): Karolina Fijołek

2017-11-02, 08.56

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (fundacji i stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą i/lub aktywną działalność odpłatną pożytku publicznego, spółdzielni socjalnych i spółek non profit) zarejestrowanych na terenie Łodzi. W szkoleniu mogą wziąć udział członkowie zarządów, pracownicy, współpracownicy i wolontariusze organizacji.

Skrócony program szkolenia:

 1. Formy finansowego i pozafinansowego wspierania podmiotów ekonomii społecznej.
 2. Ulgi podatkowe dla darczyńców indywidualnych i dla osób prawnych.
 3. Prawne aspekty pozyskiwania przychodów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
 4. Umowy o dofinansowanie, umowa darowizny, umowa sponsoringu, umowa barterowa, umowa o współpracę.
 5. Działalność odpłatna a działalność gospodarcza – warunki prawne, ograniczenia.
 6. Crowdfunding – regulaminy, ograniczenia, prawa i obowiązki
 7. Spadki i zapisy dla podmiotów ekonomii społecznej, zbiórki publiczne, loterie, aukcje.
 8. Ochrona praw osób trzecich w fundraisingu.
 9. Fundraising w dokumentach podmiotu.

Jaki jest cel szkolenia?

Poznanie przez uczestników podstaw prawnych stosowania różnych narzędzi pozyskiwania środków finansowych oraz umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce działania podmiotu.

Co zyskasz, uczestnicząc w szkoleniu:

 • nauczysz się identyfikować przepisy i zasady regulujące formy finansowania podmiotu,
 • poznasz zasady działalności odpłatnej i gospodarczej podmiotu,
 • zapoznasz się z ograniczeniami formalnymi w stosowaniu poszczególnych narzędzi finansowania,
 • dostrzeżesz różnice w zakresie i możliwości stosowania umów używanych w fundraisingu,
 • poznasz specyfikę i ograniczeń finansowania społecznościowego,
 • nauczysz się weryfikować prawidłowości dokumentacji wewnętrznej podmioty w odniesieniu do problematyki pozyskiwania środków na działalność.

Prowadzący szkolenie

Grzegorz Wiaderek – prawnik. Członek zarządu i współzałożyciel INPRIS – Instytutu Prawa i Społeczeństwa. W latach 1999-2011 koordynator Programu Prawnego Fundacji Batorego. Wcześniej przez 4 lata był pracownikiem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Współpracownik Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich. Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego, bankowego, prawa dotyczącego organizacji pozarządowych oraz problematyki dotacji z UE. Ekspert w zakresie oceny wniosków o dofinansowanie składanych w ramach różnych programów grantowych. Posiada bogate doświadczenia badawcze, ewaluacyjne oraz szkoleniowe.

Jak zgłosić się na szkolenie?

Aby się zgłosić, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i podpisany (zeskanowany/ sfotografowany) przesłać na adres e-mail lub do dn. 16 listopada 2017 r., godz. 12.00. Formularz można również dostarczyć pocztą (liczy się data wpływu) na adres: Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź. Zgłoszenie można także złożyć osobiście w biurze INSPRO w Łodzi przy ul. Pomorskiej 40 lub przesłać faxem na numer: 42 630 17 49.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do zaproszenie max. 2 osób z jednej organizacji.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: Karolina Fijołek: , tel. 512-034-281 | 42 630 17 49

Więcej informacji o szkoleanich Centrum KLUCZ znajdziesz na naszej stronie.

------------------------------------------------------------------------

Projekt „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Fundacja ITFF (The Miejsce), Piramowicza 11/13, Łódź,
data wydarzenia: od 2017-11-22 do 2017-11-23
organizator: Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich
adres: Pomorska 40, 91-408 Łódź, woj. LD
tel.: 42 630 17 49, faks: 42 630 17 49
e-mail: biuro@inspro.org.pl
www: http://www.inspro.org.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.