dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Warszawa. Szkolenie nt. zasad równości szans i niedyskryminacji w PO WER

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie zaprasza 20 listopada 2017 r. na jednodniowe, bezpłatne szkolenie "Zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ujęciu projektów realizowanych z Programu Wiedza Edukacja Rozwój".

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl

2017-10-02, 08.53

Szkolenie odbędzie się 20 listopada 2017 r. w godz. 8.00-15.00. w Warszawie, w Centrum konferencyjnym Golden Floor Plaza, Aleje Jerozolimskie 123 A.

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy przesłać formularz zgłoszeniowy na adres lub faksem 22 578 44 63 do 14 listopada. O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. W ramach szkolenia zapewniamy salę wykładową, poczęstunek oraz materiały szkoleniowe. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych osób.

Program szkolenia

  • 8:00 – 8:15 - Przywitanie uczestników, powitalna kawa (I przerwa kawowa), rejestracja;
  • 8:15 – 10:15 - Podstawowe pojęcia związane z równością szans kobiet i mężczyzn. Ramy prawne krajowe i europejskie w obszarze zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020;
  • 10:15 – 10:30 – II przerwa kawowa;
  • 10:30 – 12:30 - Zakaz dyskryminacji w prawie krajowym i unijnym. Definicja dostępności, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami;
  • 12:30 – 13:00 – Przerwa obiadowa;
  • 13:00 – 15:00 - Przygotowanie projektu ogólnodostępnego oraz realizacji projektu zgodnie z zasadą niedyskryminacji. Uniwersalne projektowanie i mechanizmy racjonalnych usprawnień;
  • 15:00 - Zakończenie szkolenia.

Organizator szkolenia

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
ul.Młynarska 16, 01-205 Warszawa
tel. 22 578 44 34
e-mail:

Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

miejsce: Warszawa
data wydarzenia: 2017-11-20
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.