dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Katowice. Spotkanie warsztatowe dotyczące konkursu PFRON pn.: "Samodzielni i skuteczni" - nr 4/2017

Oddział Śląski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Katowicach oraz Urząd Miasta Katowice zapraszają organizacje pozarządowe na bezpłatne spotkanie warsztatowe dotyczące konkursu pn.: "Samodzielni i skuteczni" - nr 4/2017 ogłoszonego na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji (...), które odbędzie się 25 października br., w godz. 11.00-14.30, w Urzędzie Miasta Katowice, ul. Rynek 1, w sali szkoleniowej nr 701, p. VII.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): opr. MM, ngo.pl

2017-10-13, 08.56

Spotkanie poprowadzi Gabriela Knapik - pracownik Oddziału Śląskiego PFRON.

Podmioty uprawnione do udziału w konkursie:

1. Organizacje pozarządowe, o których mowa w art.3 ust.2 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w tym fundacje i stowarzyszenia).

2. Kościelne osoby prawne.

3. Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2-4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne a także spełniające szczególne warunki spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami).

W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych dotyczące:

1. kierunku pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”;

2. kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”;

3. kierunku pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”;

4. kierunku pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”;

5. kierunku pomocy 5 „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”;

6. kierunku pomocy 6 „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”.

Termin składania wniosków od dnia 12 października 2017 r. do dnia 8 listopada 2017r.

Uprawniony podmiot może złożyć w ramach konkursu trzy wnioski, z tym że nie więcej niż dwa wnioski w danym kierunku pomocy.

Informacje nt. konkursu są zamieszczone w poniższym linku:

https://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/zadania-zlecane-konkurs/samodzielni-i-skuteczni-konkurs-42007/ogloszenie-z-dnia-10-pazdziernika-2017-roku-konkursu-pn-samodzielni-i-skuteczni/

Zgłoszenie uczestnictwa w spotkaniu prosimy przesłać w terminie do dnia 24.10.2017r. na adresy e-mailowe:

1.

2.

Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

data wydarzenia: 2017-10-25
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy - dodaj komentarz
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.