dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Wrocław. Szkolenie "Excel w działach HR"

Szkolenie jest dla osób, które pracują w działach HR, zajmujących się kadrami i płacami, które w codziennej pracy wykorzystują arkusz kalkulacyjny MS Excel, zajmują się controllingiem personalnym, znają podstawowe formuły i podstawy formatowania komórek w MS Excel. Cognity Szkolenia zaprasza na zajęcia, które odbędą się w dniach 16-17 października 2017 w Krakowie. Zniżki dla organizacji pozarządowych.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): Anna Kwiat

2017-10-11, 08.42

Program szkolenia

1. Powtórzenie podstaw programu MS Excel:

-wpisywanie, modyfikowanie i usuwanie danych,

-szybki sposób na wpisywanie danych z użyciem skrótów klawiaturowych,

-wypełnianie serią danych – seria napisów, dat i czasu, seria danych rosnąca, malejąca, stała, liczbowa, niestandardowa seria danych,

-kopiowanie i wklejanie danych z zastosowaniem narzędzia Wklej specjalnie,

-parametry czcionki, wyrównanie i obramowanie,

-malarz formatów,

-formatowanie za pomocą Tabel Danych.

-poprawne używanie formatowania – format liczbowy, walutowy, procentowy, tekstowy, daty.

2. Narzędzie Przejdź do:

-kopiowanie zakresu, w którym są ukryte wiersze,

-formatowanie tylko komórek z wprowadzonymi już danymi,

-uzupełnianie pustych komórek.

3. Formatowanie warunkowe:

-formatowanie komórek zawierających określony tekst lub wartości,

-szukanie błędu w formule obliczającej VAT,

-paski danych, zakresy kolorów, zestawy ikon,

-wyróżnianie wartości zduplikowanych lub unikatowych,

-tworzenie formuł określających formatowane komórki.

4. Ochrona arkusza i skoroszytu:

-zabezpieczanie treści w arkuszu i skoroszycie,

-sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych.

5. Formuły i funkcje wykorzystywane w pracy działu HR z MS Excel:

-adresowanie względne i bezwzględne (blokowanie komórek arkusza za pomocą znaku $),

-przypomnienie podstawowych funkcji obliczeniowych suma, średnia, max, min, ile.liczb,

-funkcje logiczne jeżeli, lub, oraz,

-funkcje statystyczne i matematyczne jeżeli, suma.jeżeli, suma.warunkow, zaokr,

-funkcja wyszukiwania pionowo– proste wykorzystanieli>

-funkcje finansowe – pmt, pv, fv – proste wykorzystanie,

-składanie kilku funkcji w jedną – zagnieżdżanie.

6. Obliczenia i funkcje na datach:

-metody formatowania dat,

-różnica pomiędzy datami, dodawanie do dat ilości dni, obliczanie daty końcowej,

-wyświetlanie bieżącej daty i wykonywanie na niej obliczeń,

-funkcje daty i czasu dzień, miesiąc, rok, dzień.tyg.

7. Praca z tekstami, przetwarzanie teksów, funkcje tekstowe:

-funkcje tekstowe: lewy, prawy, zlacz.teksty, litery.wielkie, litery.male, wartość,

-poprawianie wprowadzonych danych za pomocą funkcji tekstowych,

-rozdzielanie tekstów według ilości znaków,

-rozdzielanie tekstów za pomocą narzędzia Tekst jako kolumny.

8. Narzędzie sumy pośrednie:

-praca z narzędziem sumy pośrednie,

-sumowanie po kilku kategoriach.

9. Praca z wieloma arkuszami i skoroszytami oraz tworzenie połączeń pomiędzy nimi.

10. Konsolidacja danych i łączenie danych.

11. Tworzenie i edycja wykresów:

-zasady doboru typu wykresu, omówienie rodzajów,

-tworzenie wykresów złożonych, zmiana zakresów danych,

-ustawienia zaawansowane – zmiana kolorów, układu i skali,

-szczegółowe ustawienia układu danych prezentowanych na wykresie,

-wzbogacanie wykresów obiektami graficznymi,

-wykres z dwiema osiami,

-formatowanie wykresów,

-tworzenie obiektów typu SmartArt.

12. Analiza i wyszukiwanie danych w MS Excel:

-sortowanie – zmiana klucza sortowania, zaawansowane opcje,

-wielopoziomowe sortowanie danych księgowych,

-narzędzie Autofiltr,

-filtr niestandardowy,

-filtrowanie z użyciem znaku *,

-polecenie Znajdź/Zamień.

13. Podstawy tworzenia i pracy z tabelami przestawnymi. Narzędzia analizy danych:

-wyjaśnienie, czym jest tabela przestawna,

-zmiana funkcji obliczeniowych w tabeli przestawnej,

-grupowanie danych w tabeli przestawnej,

-filtrowanie danych w tabeli przestawnej.

14. Zaawansowane ustawienia drukowania:

-widoki: podgląd podziału stroni układ strony,

-ustawienia wydruku – ustawienia marginesów, nagłówka i stopki, wyrównanie na stronie,

-ukrywanie wierszy i kolumn,

-podział na strony, numerowanie stron,

-niestandardowe nagłówki, stopki,

-drukowanie wykresów,

-drukowanie dużych tabel,

-drukowanie komentarzy,

-powtarzanie wierszy lub kolumn nagłówkowych na wszystkich stronach wydruku.

15. Wprowadzenie do makr:

-rejestrowanie makra,

-przypisanie makra pod przycisk.

16. Praktyczne aspekty:

-obliczenie rotacji pracowników,

-analiza kosztów zatrudnienia za pomocą tabel przestawnych,

-analiza ocen okresowych.

Więcej na stronie: https://www.cognity.pl/kurs-excel-dla-hr,s2,286.html

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Wrocław, ul. Racławicka 15/19 lokal 1, 53-149 Wrocław, woj. dolnośląskie
data wydarzenia: od 2017-10-16 do 2017-10-17
organizator: Cognity Sp. z o.o.
adres: Szafrana 5c/37, 30-363 Kraków, woj. małopolskie
tel.: 12 421 87 54, e-mail: biuro@cognity.pl
www: https://www.cognity.pl/kurs-excel-dla-hr,s2,286.html 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.