dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Kursy językowe w projekcie "Kwalifikacje dla Pomorzan"

Bezpłatne kursy j. niemieckiego i angielskiego dla pracowników MMŚP oraz pracowników podmiotów ekonomii społecznej z woj. pomorskiego. Kurs kończy się egzaminem. Projekt współfinansowany ze środków UE. Rekrutacja trwa.

autor(ka): Karolina Polińska

2017-10-09, 08.54

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie, Działanie 5.5 Kształcenie ustawiczne, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Języki: angielski, niemiecki.

Grupa docelowa - pracownicy MMŚP i podmiotów ekonomii społecznej (PES), zainteresowani nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji, będący w wieku aktywności zawodowej.

Kryteria formalne

• osoby zamieszkałe na terenie województwa pomorskiego,

• pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP),

• pracownicy podmiotów ekonomii społecznej (PES),

• osoby w wieku aktywności zawodowej.

 

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: woj. pomorskie
data wydarzenia: od 2017-10-16 do 2018-04-30
organizator: OEG
adres: Modlińska, 15-066 Białystok,
tel.: 69273896, www: http://openeducation.pl/aktualneprojekty/ 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy - dodaj komentarz
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.