dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Szkolenie w Toruniu dotyczące aktywnego włączenia społecznego

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Toruniu oraz Instytucja Zarządzająca zapraszają do udziału w bezpłatnym szkoleniu dla wnioskodawców zainteresowanych aplikowaniem w konkursie dotyczącym aktywnego włączenia społecznego finansowanym z Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dotyczy konkursu RPKP.09.02.01-IZ.00-04-136/17). Spotkanie odbędzie się 12 października 2017 r.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl

2017-10-05, 08.53

Informacje o naborze wniosków RPKP. 09.02.01-IZ.00-04-136/17

Nabór wniosków trwa: od 2017-10-09 do 2017-10-25.

W ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:

Typ 1. Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy realizowane w oparciu o:

 1. Program Aktywizacja i Integracja i/lub,
 2. Kontrakt socjalny lub jego odmiany i/lub,
 3. Program Aktywności Lokalnej i/lub,
 4. inne metody, modele, narzędzia pracy socjalnej o charakterze indywidualnym, rodzinnym, środowiskowym;

z obligatoryjnym wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej i/lub zawodowej i/lub edukacyjnej.

Typ 2. Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy realizowane poprzez:

 1. programy reintegracji zawodowej i społecznej realizowane przez podmioty o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
 2. programy na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami (w tym w ramach WTZ i ZAZ).

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać:

 • jednostki samorządu terytorialnego i/lub ich jednostki organizacyjne (w tym OPS/PCPR),
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (w tym organizacje pozarządowe),
 • podmioty ekonomii społecznej.

Ogłoszenie dot. konkursu

Dla kogo szkolenie

Spotkanie adresowane jest do podmiotów uprawnionych do aplikowania w konkursie.

Program szkolenia

 • 9:00 - 9:05 Rejestracja uczestników i powitanie gości;
 • 9:05 - 10:00 Omówienie założeń regulaminu dla konkursu 9.2.1 „Aktywne włączenie społeczne”;
 • 10:00 - 12:00 Przedstawienie kryteriów wyboru projektów w ramach konkursu 9.2.1 „Aktywne włączenie społeczne”;
 • 12:00 - 12:15 Przerwa Kawowa;
 • 12:14 - 14:15 Obsługa Generatora Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;
 • 14:15 - 14:30 Zakres usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich;
 • 14:30 - 15:00 Konsultacje indywidualne.

Miejsce i termin

Spotkanie odbędzie się 12 października 2017 r. w godz. 9:00-15:00 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, Plac Teatralny 2, sala nr 215.

Rejestracja

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o zgłoszenie telefoniczne pod numerem 56 62 18 598. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Organizator szkolenia

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Toruniu
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem dla województwa kujawsko-pomorskiego
Plac Teatralny 2, Toruń
Tel. 56 621 85 98
e-mail:

Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

miejsce: Toruń
data wydarzenia: 2017-10-12
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.