dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Radziejowice. Szkoła Międzynarodowego Prawa Humanitarnego

Polski Czerwony Krzyż rozpoczyna rekrutację na XXI Szkołę Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych. Kurs odbędzie się w dniach 20 – 24 listopada w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach. Kurs skierowany jest, m.in. do pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych zainteresowanych tą tematyką. Koszt uczestnictwa wynosi 520 zł (obejmuje materiały, zakwaterowanie, wyżywienie, przejazd na trasie Warszawa-Radziejowice-Warszawa).

Wiadomość archiwalna

A A A

2017-09-08, 08.46

Do udziału w kursie zapraszamy:

  • studentów prawa, politologii, stosunków międzynarodowych, dziennikarstwa i pokrewnych, którzy interesują się problematyką konfliktów zbrojnych;
  • wykładowców i słuchaczy szkół mundurowych oraz oficerów;
  • pracowników organizacji pozarządowych pracujących w obszarze międzynarodowego prawa humanitarnego lub zainteresowanych tą tematyką.

Zajęcia poprowadzą eksperci i praktycy międzynarodowego prawa humanitarnego oraz wykładowcy renomowanych uniwersytetów i uczelni wojskowych, m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Marynarki Wojennej oraz Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych. Wykładom teoretycznym towarzyszyć będzie rozwiązywanie kazusów, dyskusje i wieczory tematyczne. Program obejmuje, m.in.:

  • międzynarodowe prawo humanitarne wobec światowego problemu broni powodujących nadmierne cierpienia;
  • niemiędzynarodowe konflikty zbrojne, konflikty asymetryczne;
  • ochrona praw człowieka w sytuacji konfliktu zbrojnego;
  • implementacja międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych.

Zgłoszenia (formularz zgłoszeniowy i CV) prosimy przesyłać do 17 października na adres e-mail: zuzanna.jurkowska- lub pocztą na adres:

Ośrodek Upowszechniania MPH
Polski Czerwony Krzyż ul. Mokotowska 14 00-561 Warszawa

O zakwalifikowaniu kandydaci zostaną poinformowani do końca października.

Koszt udziału w kursie (materiały, zakwaterowanie, wyżywienie oraz przejazd na trasie Warszawa-Radziejowice-Warszawa) wynosi 520 zł (uwzględnia podatek VAT).

W przypadku pytań, prosimy o kontakt: Zuzanna Jurkowska-Bunoz

zuzanna.jurkowska- tel. 22 326 12 85.

Polska Szkoła MPH

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Dom Pracy Twórczej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Radziejowicach, 96-325 Radziejowice, woj. mazowieckie
data wydarzenia: od 2017-11-20 do 2017-11-24
organizator: Polski Czerwony Krzyż
adres: Mokotowska 14, 00-561 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
tel.: 22 326 12 00, faks: 22 628 41 68
e-mail: zarzad.glowny@pck.org.pl
www: http://www.pck.org.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.