dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Województwo lubelskie. Bezpłatne badanie klimatu organizacyjnego oraz szkolenia dla pracowników

Ostatnie wolne miejsca! Organizatorzy zapraszają do bezpłatnego badania klimatu organizacyjnego w Państwa firmie z wykorzystaniem narzędzia psychometrycznego służącego do pomiaru klimatu OSTESA EU oraz do skorzystania z oferty bezpłatnych szkoleń pracowników przeprowadzonych w oparciu o uzyskane wyniki oraz wskazane obszary wymagające poprawy. Firmy z województwa lubelskiego mogą zgłaszać swój udział do 16 października 2017 r.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): Ewelina Iwanek

2017-10-09, 08.54

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!!

Satysfakcja pracowników jest jednym z najważniejszych czynników kształtujących efektywność przedsiębiorstwa. Badania potwierdzają, że klimat organizacyjny znacząco wpływa na wyniki firmy, jak również wydajność pracowników poprzez wzrost motywacji indywidualnej oraz wzrost poczucia satysfakcji z wykonywanej pracy.

Pozytywny klimat organizacyjny to:

  • większa motywacja pracowników oraz zadowolenie z pracy w firmie,
  • przywiązanie do organizacji oraz zaangażowanie w pracę,
  • większa produktywność i efektywność przedsiębiorstwa,
  • zyskowność,
  • konkurencyjność i zrównoważony wzrost.

Zapraszamy do bezpłatnego badania klimatu organizacyjnego w Państwa firmie z wykorzystaniem narzędzia psychometrycznego służącego do pomiaru klimatu OSTESA EU oraz do skorzystania z oferty bezpłatnych szkoleń pracowników przeprowadzonych w oparciu o uzyskane wyniki, zidentyfikowane potrzeby oraz wskazane obszary wymagające poprawy.

Oferujemy Państwu możliwość diagnozy klimatu organizacyjnego znormalizowanym, elektronicznym narzędziem psychometrycznym do pomiaru poszczególnych wymiarów klimatu organizacyjnego OSTESA EU. Narzędzie uwzględnia dwie metody oceny, tj. metodę skojarzeń (CA method) opatentowaną przez firmę Dap Services (Republika Czeska) oraz metodę kwestionariuszową oceny poszczególnych wymiarów klimatu organizacyjnego. Badanie zostanie przeprowadzone w dogodnym dla Państwa terminie. Zapewniamy pełne wsparcie techniczne i merytoryczne.

Po przeprowadzonym badaniu zaprosimy Państwa pracowników na cykl bezpłatnych, krótkich szkoleń dotyczących wymiarów klimatu organizacyjnego wskazanych, jako tych, w których należy podjąć działania, zainicjować proces zmiany i poprawy. Stwarzanie odpowiedniego klimatu przez menedżerów i liderów firmy jest niezwykle istotne w osiąganiu sukcesu firmy, bezpośrednio przekładając się na wzrost zadowolenia, motywacji i efektywności pracowników. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc Państwu osiągać lepsze wyniki oraz przygotować plan działania w kierunku poprawy i pożądanych zmian.

Biorąc udział w projekcie uzyskacie Państwo nieodpłatnie szereg korzyści:

  • obiektywne dane na temat klimatu panującego w Państwa firmie,
  • wiarygodną i aktualną informację na temat aktualnego poziomu satysfakcji pracowników,
  • informację na temat wpływu preferowanego stylu zarządzania na pracę zespołu
  • możliwość udziału w szkoleniach z wymiarów klimatu wskazanych, jako wymagających poprawy.

Pomiar klimatu i otrzymany feedback jest solidną podstawą do przeprowadzenia interwencji szkoleniowej/coachingowej w procesie zarządzania firmą i pracy z zespołem, jak również do indywidualnych sesji coachingowych. Otrzymane wyniki umożliwią podjęcie działań naprawczych i prewencyjnych dokładnie w tych obszarach, które wymagają poprawy.

Działania są realizowane w ramach projektu OSTESA EU - Organisational success through employee satisfaction. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus + i koordynowany przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" we współpracy z: Dap Services (Republika Czeska); G.G. EUROSUCCESS CONSULTING LTD (Cypr); INOVA + (Portugalia) oraz Fondazione ISTUD (Włochy).

Badanie jest anonimowe, dzięki czemu pracownicy mają pełną swobodę wypowiedzi, a Zarząd uzyskuje rzetelne informacje zwrotne!

Do udziału zapraszamy firmy z województwa lubelskiego.

W celu zgłoszenia udziału firmy w badaniu prosimy o wypełnienie, podpisanie i przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres e-mailowy: , faksem na numer tel. 81 746-13-24 lub dostarczenie osobiście do siedziby Fundacji „OIC Poland” (ul. Gospodarcza 26, Lublin) w terminie do 16 PAŹDZIERNIKA 2017r.

Informacje szczegółowe:

Ewelina Iwanek

Tel. +4881 710 46 31

Fax. +4881 746 13 24

Mob. +48 508247107

www.oic.lublin.pl

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

data wydarzenia: od 2017-10-10 do 2017-12-31
organizator: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie
adres: Gospodarcza 26, 20-213 Lublin, woj. LU
tel.: 81 710 46 30, faks: 81 746 13 24
e-mail: sekretariat@oic.lublin.pl
www: http://www.oic.lublin.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy - dodaj komentarz
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.