dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Łódź. Bezpłatne szkolenie „Podmiot ekonomii społecznej w zgodzie z prawem”

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) zaprasza na dwudniowe, bezpłatne szkolenie „Podmiot ekonomii społecznej w zgodzie z prawem: umowy, prawo autorskie, odpowiedzialność prawna”, które odbędzie się w Łodzi w dniach 30-31 sierpnia 2017 r. Szkolenie poprowadzi Jarosław Greser.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): Karolina Fijołek

2017-08-09, 08.54

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Podmiot ekonomii społecznej w zgodzie z prawem: umowy, prawo autorskie, odpowiedzialność prawna”, które odbędzie się w Łodzi w dn. 30-31 sierpnia 2017 r.

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (fundacji i stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą i/lub aktywną działalność odpłatną pożytku publicznego, spółdzielni socjalnych i spółek non profit) zarejestrowanych na terenie Łodzi. W szkoleniu mogą wziąć udział członkowie zarządów, pracownicy, współpracownicy i wolontariusze organizacji.

Skrócony program szkolenia:

 1. Umowy w podmiotach ekonomii społecznej (zawarcie, rozwiązanie, czas trwania, przyczyny nieważności umów, zlecenie, dzieło, porozumienie wolontariackie)
 2. Zabezpieczenie wykonania umów
 3. Dzieło w rozumieniu prawa autorskiego
 4. Umowne nabycie praw własności intelektualnej
 5. Jak wykorzystać ustawowe i umowne ograniczenie odpowiedzialności?
 6. Odpowiedzialność za działanie na szkodę organizacji
 7. Odpowiedzialność karna, cywilna i administracyjna członków władz podmiotów ekonomii społecznej

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

 • Dowiesz się, jakie mogą być rodzaje umów zawieranych przez podmioty ekonomii społecznej.
 • Poznasz zasady zawierania i rozwiązywania różnego rodzaju umów.
 • Dowiesz się, jak zabezpieczyć wykonywanie umów.
 • Poznasz podstawy prawa autorskiego i dowiesz się, jak stosować je w praktyce.
 • Dowiesz się, jak chronić własność intelektualną podmiotu.
 • Poznasz rodzaje odpowiedzialności prawnej związanej z działalnością podmiotu.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma publikację tematycznie związaną z zakresem szkolenia.

Jaki jest cel szkolenia?

Szkolenie będzie dotyczyło najważniejszych problemów spotykanych w praktyce działania PES. Omówimy różnego rodzaju umowy, różnice między nimi i pułapki w ich stosowaniu. Porozmawiamy o odpowiedzialności członków zarządu i innych osób pracujących w organizacji oraz o tym czy są i jak korzystać z praw własności intelektualnej.

Szkolenie poprowadzi

Jarosław Greser – doktor nauk prawnych. Od 11 lat współpracuje z przedsiębiorstwami i organizacjami pozarządowymi zakresie obsługi prawnej, w szczególności w obszarze praw autorskich i ochrony danych osobowych. Pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Trener certyfikowany przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych, specjalizujący się z szkoleniach z zakresu prawa. Prowadzi zajęcia dla organów administracji publicznej, firm oraz organizacji pozarządowych.

Zgłoszenia:

Aby się zgłosić, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i podpisany (zeskanowany/ sfotografowany) przesłać na adres e-mail do dn. 25 sierpnia 2017 r., godz. 12.00. Formularz można również dostarczyć pocztą (liczy się data wpływu) na adres: Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź. Zgłoszenie można także złożyć osobiście w biurze INSPRO w Łodzi przy ul. Pomorskiej 40 lub przesłać faxem na numer: 42 630 17 49.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do zaproszenie max. 2 osób z jednej organizacji.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Karolina Fijołek: , tel. 512 034 281 | 42 630 17 49

Sprawdź naszą ofertę dla organizacji z Łodzi.

Reprezentujesz organizację spoza Łodzi? W dn. 28 sierpnia organizujemy podobne szkolenie dla przedstawicieli podmiotów z powiatów: łaskiego, zduńskowolskiego, łódzkiego-wschodniego, pabianickiego, tomaszowskiego, opoczyńskiego i rawskiego. Formularz zgłoszeniowy i więcej informacji znajdziesz na naszej stronie.

------------------------------------------------------------------------

Projekt „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Fundacja 11 Muz (The Miejsce), Piramowicza 11/13, Łódź,
data wydarzenia: od 2017-08-30 do 2017-08-31
organizator: Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich
adres: Pomorska 40, 91-408 Łódź, woj. LD
tel.: 42 630 17 49, faks: 42 630 17 49
e-mail: biuro@inspro.org.pl
www: http://www.inspro.org.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.