dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Pabianice. Szkolenie "Podmiot ekonomii społecznej w zgodzie z prawem: umowy, prawo autorskie, odpowiedzialność prawna"

Twoja organizacja prowadzi działalność ekonomiczną (jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców i/lub prowadzi czynną działalność odpłatną pożytku publicznego)? Jest zarejestrowana w woj. łódzkim? Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ zaprasza na bezpłatne szkolenie "Podmiot ekonomii społecznej w zgodzie z prawem: umowy, prawo autorskie, odpowiedzialność prawna" - 28 sierpnia 2017 r. w Pabianicach. Zgłoszenia do 23 sierpnia.

2017-08-08, 08.55

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Podmiot ekonomii społecznej w zgodzie z prawem: umowy, prawo autorskie, odpowiedzialność prawna”, które odbędzie się w Pabianicach w dniu 28 sierpnia 2017 r.

Termin: 28 sierpnia (poniedziałek), godz. 9-17

Miejsce: Hotel Włókniarz, ul. Kilińskiego 34, Pabianice

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej:

 • prowadzących działalność ekonomiczną (fundacji i stowarzyszeń zarejestrowanych w Rejestrze Przedsiębiorców i/lub prowadzących aktywną działalność odpłatną pożytku publicznego, spółdzielni socjalnych i spółek non profit) oraz jednocześnie
 • zarejestrowanych na terenie subregionu I województwa łódzkiego, tj. powiatów łaskiego, zduńskowolskiego, łódzkiego-wschodniego, pabianickiego, tomaszowskiego, opoczyńskiego i rawskiego.

W szkoleniu mogą wziąć udział członkowie zarządów, pracownicy, współpracownicy i wolontariusze organizacji.

Skrócony program szkolenia:

 • Umowy w podmiotach ekonomii społecznej (zawarcie, rozwiązanie, czas trwania, przyczyny nieważności umów, zabezpieczenie wykonania umów).
 • Umowy w podmiotach ekonomii społecznej (zlecenie, dzieło, porozumienie wolontariackie).
 • Dzieło w rozumieniu prawa autorskiego i przeniesienie praw do niego.
 • Odpowiedzialność karna, cywilna i administracyjna członków władz podmiotów ekonomii społecznej.

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

 • Dowiesz się, jakie mogą być rodzaje umów zawieranych przez podmioty ekonomii społecznej.
 • Poznasz zasady zawierania i rozwiązywania różnego rodzaju umów.
 • Dowiesz się, jak zabezpieczyć wykonywanie umów.
 • Poznasz podstawy prawa autorskiego i dowiesz się, jak stosować je w praktyce.
 • Poznasz rodzaje odpowiedzialności prawnej związanej z działalnością podmiotu.

Jaki jest cel szkolenia?

Zapoznanie uczestników z prawnymi aspektami działalności podmiotów ekonomii społecznej, w tym z zasadami zawierania umów, stosowania prawa autorskiego oraz odpowiedzialności prawnej ponoszonej w związku z funkcjonowaniem podmiotu.

Szkolenie poprowadzi Jarosław Greser.

Zgłoszenia przyjmujemy do 23 sierpnia do godz. 12:00.

Aby się zgłosić, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i podpisany (zeskanowany/ sfotografowany) przesłać na adres e-mail do dn. 23 sierpnia 2017 r., godz. 12.00. Formularz można również dostarczyć pocztą (liczy się data wpływu) na adres: Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź. Zgłoszenie można także złożyć osobiście w biurze INSPRO w Łodzi przy ul. Pomorskiej 40 lub przesłać faxem na numer: 42 630 17 49.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do zaproszenie max. 2 osób z jednej organizacji.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Aleksandra Podkońska: , tel. 519 300 647 | 42 630 17 49

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Hotel Włókniarz, Kilińskiego 34, 95-200 Pabianice, woj. łódzkie
data wydarzenia: 2017-08-28
organizator: Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich
adres: Pomorska 40, 91-408 Łódź, woj. LD
tel.: 42 630 17 49, faks: 42 630 17 49
e-mail: biuro@inspro.org.pl
www: http://www.inspro.org.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.