dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Warszawa. Bezpłatny cykl szkoleniowy "Planowanie rozwoju finansowego dla NGO"

Projekt szkoleniowo-doradczy pt. "Planowanie rozwoju finansowego dla NGO". 80h szkoleń + 5h doradztwa dla org. z terenu m.st. Warszawy. Weź udział, jeżeli chcesz skuteczniej pozyskiwać środki finansowe dla swojej organizacji? Współpracować z biznesem przy realizacji celów społecznych? Efektywniej zarządzać już zgromadzonymi funduszami? Dzięki dof. FIO, udział w projekcie jest bezpłatny. Zgłoszenia do 5 lipca 2017 r. Start 18 lipca.

Wiadomość archiwalna

A A A

2017-06-27, 08.54

Chcesz skuteczniej pozyskiwać środki dla swojej organizacji? Współpracować z biznesem przy realizacji celów społecznych? Efektywniej zarządzać już zgromadzonymi funduszami?

Weź udział w cyklu szkoleń, skorzystaj z indywidualnego doradztwa i wdróż w swojej organizacji strategię finansową – wszystko to bezpłatnie w ramach projektu dofinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Zapraszamy przedstawicieli następujących podmiotów zarejestrowanych na terenie miasta Warszawy: fundacja, stowarzyszenie, stowarzyszenie zwykłe, stowarzyszenie sportowe.

Musisz być członkiem organizacji lub w niej działać/pracować min. 1 rok. Być osobą decyzyjną lub mieć wpływ na proces pozyskiwania środków dla swojej organizacji.

Wejdz na stronę i zgłoś się do projektu: www.fio.pte.pl

Cel projektu

Istotą organizacji pozarządowych jest działanie. Żeby jednak skutecznie realizować swoje projekty, bardzo często potrzebne są odpowiednie środki finansowe. Do ich skutecznego pozyskiwania, a potem zarządzania, potrzebna jest odpowiednia wiedza i umiejętności. Celem naszego projektu jest wzmocnienie potencjału waszej organizacji.

Przedstawiciel organizacji, który zostanie zakwalifikowany do projektu, weźmie udział w następujących etapach:

1. Szkolenia

  • Zarządzanie finansami dla niefinansistów (16 godzin)
  • ABC fundraisingu (8 godzin)
  • Planowanie strategii fundraisingowej oraz sztuka utrzymywania relacji z darczyńcami (8 godzin)
  • Wyszukiwanie i pozyskiwanie środków na działalność organizacji (8 godzin)
  • Marketing internetowy– jako narzędzie pozyskiwania środków na działalność organizacji (8 godzin)
  • Współpraca z biznesem i sztuka określania wspólnych celów (8 godzin)
  • Działalność gospodarcza jako sposób rozwoju potencjału finansowego organizacji (16 godzin)
  • Planowanie strategiczne rozwoju organizacji i sztuka redefiniowania celów (8 godzin)

W ramach szkoleń zapewniamy materiały dydaktyczne oraz wyżywienie.

2. Wizyty studyjne

Każdy z uczestników weźmie udział w 2 godzinnej wizycie w organizacji, która modelowo zarządza swoimi działaniami finansowymi. Będzie można przyjrzeć się mechanizmom, które są wykorzystywane w praktyce zarządzania finansowego i wymienić się doświadczeniami z osobami, które na co dzień z nich korzystają.

3. Przygotowanie strategicznego planu rozwoju finansowego dla Twojej organizacji

Każdy z uczestników programu w ramach projektu końcowego opracuje plan rozwoju potencjału finansowego swojej organizacji. Będziemy zachęcać, aby był on konsultowany z innymi członkami organizacji, a nawet miał charakter pracy zbiorowej. Plan opracowany będzie na podstawie udostępnionego dla wszystkich wzoru formularza. Nie ma się czego obawiać. Plan rozwoju organizacji nie musi być długim dokumentem. Chodzi o konkretny plan działań, który można wdrożyć, a potem się do niego odwoływać.

4. Doradztwo

Każda osoba biorąca udział w projekcie będzie miała możliwość skorzystania z 3 godzin doradztwa z wybranymi ekspertami, którzy prowadzili szkolenia. Dzięki temu będzie możliwe szczegółowe omówienie kwestii dotyczącej danej organizacji oraz analiza strategicznego planu rozwoju finansowego.

5. Mentoring

Będziemy chcieli przyjechać do siedziby waszej organizacji (lub zaprosić was do nas), spotkać się nie tylko z osobą, która brała udział w projekcie, ale także z pozostałymi pracownikami czy działaczami. Mamy nadzieję, że będzie to okazja do jeszcze głębszego rozpoznania waszych potrzeb i zastanowienia się, jaki potencjał tkwi w przygotowanym planie rozwoju finansowego.

Harmonogram

W ramach projektu planujemy uruchomić dwie grupy po 15 os. Pierwsza grupa rozpoczyna udział w projekcie 18.07.2017 r. druga 20.07.2017 r.

Zakończenie projektu

Każdy uczestnik, który ukończy projekt, otrzyma dyplom. Elementy obowiązkowe: uczestnictwo w min. 80% szkoleń, doradztwie, przygotowanie strategicznego planu rozwoju finansowego oraz przeprowadzenie mentoringu.

Formularz rejestracyjny

W celu wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, prosimy o wypełnienie formularza online: formularz zgłoszeniowy - kliknij tutaj i się zarejestruj!

Zgłoszenia zbieramy do 5 lipca 2017 r. Spośród przesłanych zgłoszeń wyłonimy 30 przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy wezmą udział w projekcie. Oceniana będzie już posiadana wiedza oraz potencjał organizacji. Nasze działania chcemy skierować do podmiotów, które potrzebują wsparcia merytorycznego i jednocześnie mają odpowiednią motywację do jego wykorzystania. Informację o zakwalifikowaniu, prześlemy wszystkim do 10 lipca.

Więcej informacji
www.fio.pte.pl
formularz zgłoszeniowy

Kontakt Polskie Towarzystwo Ekonomiczne tel. 22 55 15 440

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Polskie Towarzystwo Ekonomczne, Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa, woj. Mazowieckie
data wydarzenia: od 2017-07-18 do 2017-09-29
organizator: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
adres: Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
tel.: 22 551 54 01, faks: 22 551 54 44
e-mail: zk@pte.pl
www: http://www.pte.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.